Pēcpārbaudījumu grafiks 1.06.-12.06.

Publicēšanas datums

Pēcpārbaudījumu grafiks 2020

Skolēni, kuriem noteikts pagarinātais mācību gads, saņems par to informāciju e-klasē 29.maijā.

Konsultācijas notiks klātienē Priekules vidusskolā.

Papildu mācību pasākumi (konsultācijas) un pēcpārbaudījumi izglītojamam mācību gada beigās ir obligāti mācību priekšmetos, kuros mācību sasniegumu vērtējums neatbilst mācību priekšmeta standartā noteiktajiem sasniedzamajiem rezultātiem vai gada vērtējums ir zemāks par četrām ballēm, vai gada vērtējums nav saņemts (Ministru kabineta noteikumi Nr.149 no 28.02.2012.).

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker