Tiešsaistes stundu noteikumi

Publicēšanas datums

Priekules vidusskola

tiešsaistes stundu noteikumi

Pirms tiešsaistes stundas

         Sagatavo visu nepieciešamo - mācību grāmatu, pierakstu kladi, rakstāmpiederumus u.c.

         Sakārto telpu - skolotājs var aicināt ieslēgt kameru

         Ja iespējams - izslēdz fona trokšņus

         Ja radušās tehniskās problēmas, piemēram, nav pieejams dators, internets u.tml., savlaicīgi brīdini klases audzinātāju

 

Tiešsaistes stundas laikā

         Tiešsaistes stundai pieslēdzies norādītajā laikā

         Piedalies ar savu vārdu vai vārdu un uzvārdu

         Stundas sākumā jābūt ieslēgtai kamerai un/vai mikrofonam

         Stundas laikā koncentrējies tikai mācībām

         Seko stundas gaitai! Veic pierakstus, ja nesaproti, padomā, pirms uzdod jautājumu skolotājam! Ja skolotājs uzdod jautājumu, atbildi

         Ja vēlies pajautāt, pacel "rociņu"

         Atslēdzies no mācību stundas tikai pēc skolotāja uzaicinājuma

         Skolotājs var veikt stundas video ierakstu.

 

        Tiešsaistes mācību stundas mūsu skolā tiek organizētas platformā ZOOM vai virtualaskola.lv. Skolotājs veic ierakstu par tiešsaistes stundu e-klases dienasgrāmatā.

        Ja skolēns nepiedalās tiešsaistes stundā, e-klases žurnālā tiek ierakstīts “n”.

       Uzdotais JĀVEIC un JĀIESŪTA savlaicīgi.

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker