Priekules vidusskolā izmantojamā mācību literatūra 2012./13.m.g.

Drukāt
Publicēšanas datums Autors administrācija


Priekules vidusskolā izmantojamā mācību literatūra.

 

 

2012. / 13. mācību gads.

Iekļauti izdarītie grozījumi (rīkojums Nr. 8-V no 17.05.2012.)

 

 

 

 

 

 

Mācību priekšmets

Materiāla autors un nosaukums.

Izdevniecība

Piezīmes

 

1. KLASE.

 

 

Latviešu valoda

Mazā zīle. Latviešu valoda 1.klasei: mācību grāmata.

Zvaigzne ABC

1.semestrī

Nodrošina skola

 

Andersone G..u.c. Zīle. Latviešu valoda 1.klasei: mācību grāmata.

Zvaigzne ABC

 2.semes-trī

Nodrošina skola

Angļu valoda

Philips S. Incredible English 1: class book.

Oxford University Press

Nodrošina skola

 

Philips S. Incredible English 1: activity book.

Oxford University Press

Pērk paši

Matemātika

Valtasa I. Matemātika 1. klasei 1. un 2. daļa: mācību grāmata.

Pētergailis

 Nodrošina skola

 

Valtasa I. Matemātika 1. klasei: darba burtnīca, 1.- 4. daļa.

Pētergailis

Pērk paši

 

Dabaszinības

Arājs R.u.c. Izzini pasauli! Dabaszinības 1. klasei: mācību grāmata.

Zvaigzne ABC

 Nodrošina skola

 

Arājs R.u.c. Izzini pasauli! Dabaszinību pētījumu burtnīca 1. klasei.

Zvaigzne ABC

Pērk paši

Mūzika

Vilkārse I. Mūzika 1.klasei: mācību grāmata.

Zvaigzne ABC

 Nodrošina skola

Sociālās zinības

Andersone G. Sociālās zinības 1.klasei. 1. un 2. darba burtnīca.

Zvaigzne ABC

Nav jāpērk!

Ētika

Golubova V., Ikale I. Ētika 1. klasei. Burtnīca

Zvaigzne ABC

Pērk paši (ja mācīsies ētiku)

Kristīgā mācība

Kristīgā mācība 1. klasei: mācību grāmata.

Zvaigzne ABC

 Nodrošina skola

 

Gaile I. Kristīgā mācība 1. klasei: darba burtnīca.

Zvaigzne ABC

Pērk paši (ja mācīsies kristīgo mācību)

 

2. KLASE.    

 

 

Latviešu valoda

Ptičkina Ā.u.c. Zīle. Latviešu valoda 2. klasei, 1.un 2.daļa: mācību grāmata.

Zvaigzne ABC

Nodrošina skola 

Angļu valoda

Philips S. Incredible English 2: class book.

Oxford University Press

Pērk paši

(jau pavasarī)

 

Philips S. Incredible English 2: activity book.

Oxford University Press

Pērk paši

(jau pavasarī)

Matemātika

Valtasa I. Matemātika 2. klasei, 1., 2. daļa: mācību grāmata.

Zvaigzne ABC

 Nodrošina skola

Dabaszinības

Arājs R. u.c. Izzini pasauli! Dabaszinības 2. klasei: mācību grāmata.

Zvaigzne ABC

Nodrošina skola 

 

Arājs R.u.c. Izzini pasauli! Dabaszinību darba burtnīca 2. klasei.

Zvaigzne ABC

Pērk paši

Mūzika

Vilkārse I. Mūzika 2.klasei. Mācību grāmata.

Zvaigzne ABC

 Nodrošina skola

 

Vilkārse I. Mūzika 2.klasei. Burtnīca.

Zvaigzne ABC

Pērk paši

Sociālās zinības

Andersone G. Sociālās zinības 2. klasei, 1. un 2. burtnīca.

Zvaigzne ABC

Nav jāpērk! 

Ētika

Golubova V., Ikale I. Ētika 2. klasei. Burtnīca.

Zvaigzne ABC

Pērk paši (ja mācās ētiku)

Kristīgā mācība

Kristīgā mācība 2. klasei: mācību grāmata.

Zvaigzne ABC

 Nodrošina skola

 

Gaile I. Kristīgā mācība 2. klasei: darba burtnīca.

Zvaigzne ABC

Pērk paši

(ja mācās kristīgo mācību)

 

3. KLASE.

 

 

Latviešu valoda

Ptičkina Ā. Zīle. Latviešu valoda 3. klasei, 1.un 2. daļa: mācību grāmata.

Zvaigzne ABC

Nodrošina skola 

Matemātika

Valtasa I. Matemātika 3. klasei, 1., 2. daļa: mācību grāmata.

Pētergailis

Nodrošina skola 

 

Valtasa I. Matemātika 3.klasei: darba burtnīca, 1. un 2. daļa.

Pētergailis

Pērk paši

Dabaszinības

Arājs R.u.c. Izzini pasauli! Dabaszinības 3. klasei. Mācību grāmata.

Zvaigzne ABC

 Nodrošina skola

 

Arājs R.u.c. Izzini pasauli! Dabaszinību darba burtnīca 3. klasei.

Zvaigzne ABC

Pērk paši

Mūzika

Vilkārse I. Mūzika 3.klasei. Mācību grāmata.

Zvaigzne ABC

Nodrošina skola 

 

Vilkārse I. Mūzika 3. klasei. Burtnīca.

Zvaigzne ABC

Pērk paši

Angļu valoda

 

Excellent! 1 Pupils’ Book

Longman

Pērk paši

(jau pavasarī)

 

Excellent! 1 Activity Book

Longman

Pērk paši

(jau pavasarī)

Sociālās zinības

Andersone G. Sociālās zinības 3. klasei, 1. un 2. burtnīca.

Zvaigzne ABC

Nav jāpērk! 

Ētika

Golubova V. Ikale I. Ētika 3. klasei. Burtnīca.

Zvaigzne ABC

Pērk paši

(ja mācās ētiku)

Kristīgā mācība

Kristīgā mācība 3. klasei: mācību grāmata.

Zvaigzne ABC

Nodrošina skola 

 

Gaile I. Kristīgā mācība 3. klasei: darba burtnīca.

Zvaigzne ABC

Pērk paši

(ja mācās kristīgo mācību)

 

4. KLASE.

 

 

Latviešu valoda

Ptičkina Ā. Zīle 4. klasei. Grāmata lasīšanai un domāšanai: mācību grāmata.

Zvaigzne ABC

 Nodrošina skola

 

Ptičkina Ā. Zīle 4. klasei. Valodas gudrību grāmata: mācību grāmata.

Zvaigzne ABC

 Nodrošina skola

Matemātika

Valtasa I. Matemātika 4.klasei, 1., 2. daļa: mācību grāmata.

Pētergailis

Nodrošina skola 

Dabaszinības

Arājs R.u.c. Izzini pasauli! Dabaszinības 4. klasei: mācību grāmata.

Zvaigzne ABC

Nodrošina skola 

 

Arājs R.u.c. Izzini pasauli! Dabaszinību darba burtnīca 4. klasei, 1. un 2. daļa.

Zvaigzne ABC

Pērk paši

Mūzika

Vasmanis I. Mūzika 4.klasei: mācību grāmata.

Zvaigzne ABC

 Nodrošina skola

 

Vasmanis I. Mūzika 4. klasei. Burtnīca

Zvaigzne ABC

Pērk paši

Angļu valoda

Excellent! 2: pupils’ book.

Longman

Turpina

 

Excellent! 2: activity book.

Longman

Turpina

Sociālās zinības

Andersone G. Sociālās zinības 4. klasei, 1. un 2. burtnīca.

Zvaigzne ABC

 Nav jāpērk!

 

5. KLASE.

 

 

Latviešu valoda un literatūra

Sālījuma G., Valtere V. Valodas labirinti. Latviešu valoda 5. klasei: mācību grāmata.

Zvaigzne ABC

 Nodrošina skola

 

Rune M.u.c. Literatūra 5. klasei: mācību grāmata.

RaKa

 Nodrošina skola

Angļu valoda

Bradshaw C. Excellent! 3: pupils’ book.

Longman

Pērk paši

(jau pavasarī)

 

Bradshaw C. Excellent! 3: activity book.

Longman

Pērk paši

(jau pavasarī)

Matemātika

Mencis J.(sen.), Mencis J.(jun.). Matemātika 5.klasei: mācību grāmata.

Zvaigzne ABC

 Nodrošina skola

Mūzika

Vasmanis I., Vilkārse I. Mūzika 5.klasei: mācību grāmata.

Zvaigzne ABC

 Nodrošina skola

 

Vasmanis I. Mūzika 5.klasei. Burtnīca.

Zvaigzne ABC

Pērk paši

Mājturība un tehnoloģijas

Kulakova M. Mājturība 5.klasei: mācību grāmata.

Zvaigzne ABC

Nodrošina skola 

Informātika

Informātika pamatskolām / V. Vēža red.: 1. daļa: mācību grāmata.

Mācību grāmata

 Nodrošina skola

Sociālās zinības

Rubana I.M. Sociālās zinības 5. klasei: mācību grāmata.

RaKa

Nodrošina skola 

 

Rubana I. M. Sociālās zinības 5. klasei: darba burtnīca.

RaKa

Pērk paši

Dabaszinības

Mežzīle D.u.c. Izzini pasauli! Dabaszinības 5. klasei: mācību grāmata.

Zvaigzne ABC

 Nodrošina skola

 

Andersone G. Kartes 1. – 6. klasei.

Zvaigzne ABC

Pērk paši

 

6. KLASE.

 

 

Latviešu valoda un literatūra

Sālījuma G. Valodas labirinti. Latviešu valoda 6. klasei: mācību grāmata.

Zvaigzne ABC

 Nodrošina skola

 

Sālījuma G. Valodas labirinti. Latviešu valoda 6. klasei: darba lapas.

Zvaigzne ABC

Pērk paši

 

Rune M.u.c. Literatūra 6. klasei: mācību grāmata.

RaKa

Nodrošina skola 

 Angļu valoda

Welcome 2: pupil's book.

Express Publishing

Turpina

 

Welcome 2: workbook.

Express Publishing

Turpina

Krievu valoda

Zdravstvui, eto ja! Krievu valoda 6. klasei: mācību grāmata.

Zvaigzne ABC

Nodrošina skola 

 

Zdravstvui, eto ja! Krievu valoda 6. klasei: darba burtnīca.

Zvaigzne ABC

Pērk paši

Vēsture

Goldmane S.u.c. Vēsture pamatskolai. Senie laiki: mācību grāmata.

Zvaigzne ABC

Nodrošina skola 

 

Latvijas vēsture pamatskolai 1:

mācību grāmata.

Zvaigzne ABC

Nodrošina skola

Matemātika

Mencis J.(sen.), Mencis J.(jun.).Matemātika 6.klasei: mācību grāmata.

Zvaigzne ABC

Nodrošina skola 

Informātika

Informātika pamatskolām / V. Vēža red.: 2. daļa: mācību grāmata.

Mācību grāmata

Nodrošina skola 

Sociālās zinības

Alhimionoks R. u.c. Sociālās zinības 6. klasei: mācību grāmata.

RaKa

 Nodrošina skola

 

Alhimionoks R.u.c. Sociālās zinības 6.klasei: darba burtnīca.

RaKa

Pērk paši

Dabaszinības

Izzini pasauli! Dabaszinības 6. klasei: mācību grāmata.

Zvaigzne ABC

 Nodrošina skola

 

Andersone G. Kartes 1. – 6. klasei.

Zvaigzne ABC

Turpina

Mūzika

Grauzdiņa I., Vasmanis I. Mūzika 6.klasei: mācību grāmata.

Zvaigzne ABC

Nodrošina skola 

 

Grauzdiņa I., Vasmanis I. Mūzika 6.klasei. Burtnīca.

Zvaigzne ABC

Pērk paši

Mājturība un tehnoloģijas

Kulakova M. Mājturība 6.klasei: mācību grāmata.

Zvaigzne ABC

Nodrošina skola

 

7. KLASE.

 

 

 

Latviešu valoda un literatūra

Sālījuma G. Valodas labirinti. Latviešu valoda 7. klasei: mācību grāmata.

Zvaigzne ABC

Nodrošina skola 

 

Grigus S. Valodas labirinti. Latviešu valoda 7.klasei: darba lapas.

Zvaigzne ABC

Pērk paši

 

Rune M.u.c. Literatūra 7. klasei: mācību grāmata.

RaKa

Nodrošina skola 

Angļu valoda

Welcome 3: pupil’s book.

Express Publishing

Turpina

 

Welcome 3: workbook.

Express Publishing

Turpina

Krievu valoda

Arhangeļskaja J. Prosto po-russki. Krievu valoda 1.mācību gads: mācību grāmata.

Zvaigzne ABC

Turpina

 

Arhangeļskaja J. Prosto po-russki. Krievu valoda 1.mācību gads: darba burtnīca.

Zvaigzne ABC

Turpina

Latvijas un pasaules vēsture

Vēsture pamatskolai. Viduslaiki: mācību grāmata.

Zvaigzne ABC

Nodrošina skola 

 

Latvijas vēsture pamatskolai 2: mācību grāmata.

Zvaigzne ABC

Nodrošina skola

Matemātika

France I.u.c. Matemātika 7. klasei: mācību grāmata.

Lielvārds

 Nodrošina skola

Bioloģija

Aizpure A. Bioloģija. Botānika 7. klasei: mācību grāmata.

Zvaigzne ABC

Nodrošina skola 

Sociālās zinības

Alhimionoks R.u.c. Sociālās zinības 7.klasei: mācību grāmata.

RaKa

Nodrošina skola 

 

Alhimionoks R.u.c. Sociālās zinības 7. klasei: darba burtnīca.

RaKa

Pērk paši

Ģeogrāfija

Biseniece A. Kontinentu ģeogrāfija 7. klasei: mācību grāmata.

Zvaigzne ABC

 Nodrošina skola

 

Jaunais pasaules ģeogrāfijas atlants.

Jāņa sēta

Pērk paši

 

Kontūrkartes. Universāls kontūrkaršu albums skolām.

Jāņa sēta

Pērk paši

Mūzika

Grauzdiņa I., Vasmanis I. Mūzika 7. klasei: mācību grāmata.

Zvaigzne ABC

 Nodrošina skola

 

Grauzdiņa I., Vasmanis I. Mūzika 7. klasei. Burtnīca.

Zvaigzne ABC

Pērk paši

Mājturība un tehnoloģijas

Kulakova M. Mājturība 7.klasei. Mācību grāmata.

Zvaigzne ABC

Nodrošina skola

 

8. KLASE.

 

 

Latviešu valoda un literatūra

Vīduša I. Valodas labirinti. Latviešu valoda 8.klasei: mācību grāmata.

Zvaigzne ABC

 Nodrošina skola

 

Rune M.u.c. Literatūra 8. klasei: mācību grāmata.

RaKa

Nodrošina skola 

 Angļu valoda

Falla T. Solutions: pre-intermediate student’s book.

Oxford University Press

Pērk paši

(jau pavasarī)

 

Falla T. Solutions: pre-intermediate workbook.

Oxford University Press

Pērk paši

(jau pavasarī)

Krievu valoda

Zdravstvui, eto ja! Krievu valoda 6.klasei: mācību grāmata.

Zvaigzne ABC

Turpina

 

Zdravstvui, eto ja! Krievu valoda 6.klasei: darba burtnīca.

Zvaigzne ABC

Turpina

 

Zdravstvui, eto ja! Krievu valoda 7. klasei: mācību grāmata.

Zvaigzne ABC

Nodrošina skola

 

Zdravstvui, eto ja! Krievu valoda 7. klasei: darba burtnīca.

Zvaigzne ABC

Pērk paši

Latvijas un pasaules vēsture

Vēsture pamatskolai. Jaunie laiki: mācību grāmata.

Zvaigzne ABC

Nodrošina skola 

 

Vēsture pamatskolai. Jaunie laiki: darba burtnīca.

Zvaigzne ABC

Pērk paši

Sociālās zinības

Alhimionoks R. u.c. Sociālās zinības 8. klasei: mācību grāmata.

RaKa

 Nodrošina skola

 

Alhimionoks R. u.c. Sociālās zinības 8. klasei: darba burtnīca.

RaKa

Pērk paši

Matemātika

France I.u.c. Matemātika 8. klasei: mācību grāmata.

Lielvārds

 Nodrošina skola

Bioloģija

Piterāns A., Sausiņa L. Zooloģija 8.klasei: mācību grāmata.

Zvaigzne ABC

Nodrošina skola 

Ģeogrāfija

Buile N., Druva – Druvaskalne I. Āzijas un Eiropas ģeogrāfija 8.klasei: mācību grāmata.

Zvaigzne ABC

 Nodrošina skola

 

Jaunais pasaules ģeogrāfijas atlants.

Jāņa sēta

Turpina

Fizika

Šilters E. Fizika 8.klasei: mācību grāmata.

Lielvārds

Nodrošina skola 

Ķīmija

Ozols S. Ķīmija pamatskolai: mācību grāmata.

Mācību grāmata

Nodrošina skola 

Mūzika

Grauzdiņa I., Vasmanis I. Mūzika 8. klasei: mācību grāmata.

Zvaigzne ABC

 Nodrošina skola

Mājturība un   tehnoloģijas

Kulakova M. Mājturība un tehnoloģijas 8.klasei. Mācību grāmata.

Zvaigzne ABC

Nodrošina skola

 

9. KLASE.

 

 

Latviešu valoda un literatūra

Suhanova G. u.c. Latviešu valoda 9.klasei: mācību grāmata.

RaKa

 Nodrošina skola

 

Suhanova G.u.c. Latviešu valoda 9.klasei: darba burtnīca.

RaKa

Pērk paši

 

Rune M. u.c. Literatūra 9. klasei: mācību grāmata.

RaKa

 Nodrošina skola

Angļu valoda

Matrix: foundation student’s book (atjaunotais izd.).

Oxford University Press

Turpina

 

Matrix: foundation workbook (atjaunotais izd.).

Oxford University Press

Turpina

Krievu valoda

Zdravstvui, eto ja! Krievu valoda 8.klasei: mācību grāmata.

Zvaigzne ABC

Nodrošina skola 

 

Zdravstvui, eto ja! Krievu valoda 8.klasei: darba burtnīca.

Zvaigzne ABC

Pērk paši

Latvijas un pasaules vēsture

Vēsture pamatskolai. Jaunākie laiki: mācību grāmata.

Zvaigzne ABC

 Nodrošina skola

 

Vēsture pamatskolai. Latvija 20.gs.: mācību grāmata.

Zvaigzne ABC

 Nodrošina skola

 

Vēsture pamatskolai. Jaunākie laiki. Latvija 20.gs.: darba burtnīca.

Zvaigzne ABC

Pērk paši

Sociālās zinības

Alhimionoks R u.c. Sociālās zinības 9. klasei: mācību grāmata.

RaKa

Nodrošina skola 

 

Alhimionoks R. u.c. Sociālās zinības 9. klasei: darba burtnīca.

RaKa

Pērk paši

Matemātika

France I.u.c. Matemātika 9. klasei: mācību grāmata.

Pētergailis

Nodrošina skola 

Bioloģija

Kusiņa M. Bioloģija. Cilvēka anatomija, fizioloģija, higiēna 9. klasei: mācību grāmata.

Zvaigzne ABC

Nodrošina skola 

Ģeogrāfija

Šustere G. Latvijas ģeogrāfija 9.klasei: mācību grāmata.

Zvaigzne ABC

 Nodrošina skola

 

Latvijas ģeogrāfijas atlants.

Jāņa Sēta

Pērk paši

Fizika

Šilters E. Fizika 9.klasei: mācību grāmata.

Lielvārds

 Nodrošina skola

Ķīmija

Rudzītis G. Ķīmija pamatskolai: mācību grāmata.

Zvaigzne ABC

Turpina

Mūzika

Grauzdiņa I., Vasmanis I. Mūzika 9. klasei: mācību grāmata.

Zvaigzne ABC

Nodrošina skola 

Mājturība un tehnoloģijas

Kulakova M. Mājturība un tehnoloģijas 9.klasei: mācību grāmata.

Zvaigzne ABC

Kabinetā

 

10. KLASE.

 

 

Latviešu valoda un literatūra

Urbanoviča I. Latviešu valoda 10.klasei: mācību grāmata.

   Zvaigzne ABC

 Nodrošina skola

 

Dubiņa I.u.c. Literatūra 10.klasei, 1.un 2.daļa: mācību grāmata.

Zvaigzne ABC

Nodrošina skola 

Angļu valoda

New Matrix: pre-intermediate student’s book.

Oxford University Press

Turpina

 

New Matrix: pre-intermediate workbook.

Oxford University Press

Turpina

 

 

New Matrix: intermediate student's book.

Oxford University Press

Tiks pirktas nākošā māc.g. laikā

 

New Matrix: intermediate workbook.

Oxford University Press

Tiks pirktas nākošā māc.g. laikā

Krievu valoda

Marčenko J. Putj 1. Krievu valoda 10.klasei: mācību grāmata.

Zvaigzne ABC

 Nodrošina skola

 

Marčenko J. Putj 1. Krievu valoda 10. klasei: darba burtnīca.    

Zvaigzne ABC

Pērk paši

Latvijas un pasaules vēsture

Klišāns V. Vēsture vidusskolai: 1.daļa: mācību grāmata.

Zvaigzne ABC

 Nodrošina skola

Matemātika

Slokenberga E.u.c. Matemātika 10. klasei: mācību grāmata.

Lielvārds

 Nodrošina skola

Informātika

Veiss K. Informātika vidusskolai 1: mācību grāmata.

Zvaigzne ABC

 Nodrošina skola

Bioloģija

Sausiņa L. Bioloģija vidusskolai, 1. un 2. daļa. (Nāc!): mācību grāmata.

Zvaigzne ABC

 Nodrošina skola

Ģeogrāfija

Melbārde Z.u.c. Pasaules ģeogrāfija vidusskolai, 1. daļa: mācību grāmata.

Zvaigzne ABC

 Nodrošina skola

 

Jaunais pasaules ģeogrāfijas atlants.

Jāņa sēta

Turpina (no 7., 8.kl., ja nav – pērk paši.

 

Tenisone Z.u.c. Pasaules ģeogrāfija vidusskolai. 1. darba burtnīca.

Zvaigzne ABC

Pērk paši

Fizika

Šilters Ē.u.c. Fizika 10. klasei: mācību grāmata.

Lielvārds

Nodrošina skola 

Ķīmija

Kaksis Ā. Ķīmija 10.klasei: mācību grāmata.

Lielvārds

 Nodrošina skola

Mūzika

Siliņš Ē., Grauzdiņa I. Mūzika 9. – 12.klasei: mācību grāmata.

Zvaigzne ABC

 Nodrošina skola

 

11. KLASE.

 

 

Latviešu valoda un literatūra

Lāce R. Latviešu valoda 10. – 12.klasei. Mācību grāmata.

Zvaigzne ABC

 Turpina

 

Auzāne D.u.c. Literatūra 11.klasei: mācību grāmata.

Zvaigzne ABC

 Nodrošina skola

Angļu valoda

 

New Matrix Intermediate: Student's Book.

Oxford University Press

Turpina

 

New Matrix Intermediate: Workbook.

Oxford University Press

Turpina

Krievu valoda

Marčenko J. Putj 2. Krievu valoda 11. klasei: mācību grāmata.

Zvaigzne ABC

Nodrošina skola 

 

Marčenko J. Putj 2. Krievu valoda 11. klasei: darba burtnīca.

Zvaigzne ABC

Pērk paši

 

Latvijas un pasaules vēsture

Klišāns V. Vēsture vidusskolai: 2.daļa: mācību grāmata.

Zvaigzne ABC

Nodrošina skola 

Ekonomika

Birzniece J. Ekonomika vidusskolām: mācību grāmata.

b/a Turība

 Nodrošina skola

 

Jorniņa I.Ekonomika vidusskolām: darba burtnīca.

b/a Turība

Pērk paši 

Matemātika

Slokenberga E.u.c. Matemātika 11. klasei: mācību grāmata.

Zvaigzne ABC

 Nodrošina skola

Bioloģija

Sausiņa L. Bioloģija vidusskolai, 3. daļa (Nāc!): mācību grāmata.

Zvaigzne ABC

 Nodrošina skola

Ģeogrāfija

Melbārde Z.u.c. Pasaules ģeogrāfija vidusskolai, 2. daļa: mācību grāmata.

Zvaigzne ABC

Nodrošina skola 

 

Tenisone Z.u.c. Pasaules ģeogrāfija vidusskolai: 2. darba burtnīca.

Zvaigzne ABC

Pērk paši

 

Pasaules ģeogrāfijas atlants.

Jāņa Sēta

Turpina

Informātika

Veiss K. Informātika vidusskolai 2. daļa: mācību grāmata

Zvaigzne ABC

Nodrošina skola

Fizika

Šilters E. u.c. Fizika 11. klasei: mācību grāmata.

Lielvārds

Nodrošina skola 

Ķīmija

Kaksis Ā. Ķīmija 11.klasei: mācību grāmata.

 

Lielvārds

 Nodrošina skola

Mūzika

Siliņš Ē., Grauzdiņa I. Mūzika 9. – 12.klasei: mācību grāmata.

Zvaigzne ABC

 Turpina

Kulturoloģija

Ērgle A. Kulturoloģija:

mācību grāmata.

RaKa

Nodrošina skola

 

12. KLASE.

 

 

Latviešu valoda un literatūra

Lāce R. Latviešu valoda 10.- 12. klasei: mācību grāmata.

Zvaigzne ABC

 Turpina

 

Auziņa I., Dalbiņa D. Literatūra 12.klasei: mācību grāmata.

Zvaigzne ABC

Nodrošina skola 

Angļu valoda

 

Falla T. Solutions: upper-intermediate student’s book.

Oxford University Press

Turpina

 

Falla T. Solutions: upper-intermediate workbook.

Oxford University Press

Turpina

Krievu valoda

Marčenko J. Putj 3. Krievu valoda 12. klasei: mācību grāmata.

Zvaigzne ABC

 Nodrošina skola

 

Marčenko J. Putj 3. Krievu valoda 12. klasei: darba burtnīca.

Zvaigzne ABC

Pērk paši

(jauno)

Latvijas un pasaules vēsture

Klišāns V. Vēsture vidusskolai, 3. un 4. daļa: mācību grāmata.

Zvaigzne ABC

 Nodrošina skola

 

Kurlovičs G., Tomašūns A. Latvijas vēsture vidusskolai: 2.daļa.

Zvaigzne ABC

 Lasītavā

Politika un tiesības

Purēns V. Politika un tiesības: mācību grāmata.

RaKa

 Nodrošina skola

Matemātika

France I. Matemātika 12.klasei: mācību grāmata.

Lielvārds

 Nodrošina skola

Bioloģija

Sausiņa L. Bioloģija vidusskolai, 4. daļa (Nāc!): mācību grāmata.

Zvaigzne ABC

Nodrošina skola 

Fizika

Šilters E. Fizika 12. klasei: mācību grāmata.

Lielvārds

Nodrošina skola 

Ķīmija

Kaksis Ā. Ķīmija 12.klasei: mācību grāmata.

Lielvārds

 Nodrošina skola

Kulturoloģija

Ērgle A. Kulturoloģija: mācību grāmata.

RaKa

Nodrošina skola

Veselības mācība

Rubana I. Veselības mācība vidusskolai, 1. un 2. daļa: mācību grāmata.

RaKa

Nodrošina skola

Tehniskā grafika

Čukurs J. Tehniskā grafika: mācību grāmata

RaKa

Nodrošina skola