Skolēnu uzņemšana 2021./2022. m.g.

Drukāt
Publicēšanas datums Autors administrācija

Logo lielais

2021./2022. mācību gadā

 

Priekules vidusskola uzņem skolēnus

 

 

1. klasē

      ·  Pamatizglītības programmā kods 21011111

      ·   Speciālās pamatizglītības programmā izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem kods 21015611

     ·   Speciālās pamatizglītības programmā izglītojamiem ar valodas traucējumiem kods 21015511

 

 

10. klasē

·   Vispārējās vidējās izglītības programmā kods 31016011

·    Obligātie mācību priekšmeti- 10.-11.klasē ir: latviešu valoda, krievu valoda, angļu valoda, matemātika, programmēšana, vēsture un sociālās zinātnes, literatūra, fizika, ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija, sports un veselība, uzņēmējdarbības pamati, projektu darbs;

$    ·   12. klasē jāizvēlas trīs kursi no pieciem piedāvātiem (latviešu valoda un literatūra, svešvaloda, matemātika, programmēšana, bioloģija), kurus apgūs padziļināti;

      ·   izvēles kursi – ievads policijas darbā, uzņēmējdarbība.

 

 

 

Mācību procesā piedāvājam:

$    ·   zinošus, radošus, interesantus, modernus, ieinteresētus pedagogus;

$    ·   kabinetus, kas aprīkoti ar interaktīvajām tehnoloģijām (matemātika, fizika, ķīmija, bioloģija, vēsture, angļu valoda, latviešu valoda, ekonomika un ģeogrāfija);

$    ·   iespēju praktiski likt lietā iegūtās zināšanas, piedaloties skolas, pilsētas, novada un valsts organizētajos konkursos, semināros u.tml.,

$    ·   par labām, teicamām sekmēm un sasniegumiem – stipendiju;

$    ·   aktīvas mācību stundas ārpus skolas telpām – pagalmā, pilsētas vidē, muzejos, konferencēs, semināros;

$    ·   sporta aktivitātes stadionā un plašajā sporta hallē;

$    ·   izglītojošus, radošus, sportiskus, izklaidējošus, sociālus pasākumus skolas ikdienā;

$    ·   iesaistīties starptautiskā sadraudzības festivālā “Draudzība”, kurā piedalās skolēni no Lietuvas, Igaunijas, Krievijas;

$    ·   skola darbojas “Erasmus+” programmā un Eiropas Parlamenta vēstnieku skolā;

$    ·   iespēju izmantot apmaksātu teorijas daļu autoapmācībā.

 

Priekules vidusskolas absolventi veiksmīgi startē Latvijas augstākās izglītības iestādēs!

 

 

Interešu izglītībā piedāvājam:

$    ·         pierādīt sevi skolēnu pašpārvaldē, skolas avīzē, debašu klubā;

$    ·         dziedāt korī, ansamblī, dejot tautas deju kolektīvā;

$    ·         trenēties basketbolā, volejbolā, novusā un citos sporta veidos plašajā sporta hallē un stadionā;

$    ·         apgūt robotiku.

 

Dokumentu iesniegšana 1.klasē:

Priekulē, Aizputes iela 1, Priekules vidusskolā darbadienās līdz 11. jūnijam (ieskaitot) no plkst.9:00 līdz 13:00

 

Iesniedzamie dokumenti:

$    ·  Vecāku iesniegums

$    ·  Medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u)

$    ·  Izziņa par pirmskolas izglītības programmas apguvi

 

Dokumentu iesniegšana 10.klasē:

 

Priekulē, Aizputes iela 1, Priekules vidusskolā darbadienās līdz 18. jūnijam (ieskaitot) no plkst.9:00 līdz 13:00

 

Iesniedzamie dokumenti:

$    ·         Iesniegums (nepilngadīgajiem skolēniem vecāku iesniegums)

$    ·         Izglītības dokumenti (apliecība par vispārējo pamatizglītību kopija, uzrādot orģinālu)

$    ·         Medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u)

 

 

 

Vairāk informācijas:

$    ·         Skolas mājas lapā www.priekule.edu.lv, facebook

$    ·         Zvanot pa tālruni 63461098

 

 

 

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker