Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Drukāt
Publicēšanas datums Autors administrācija

Pasākumi projekta

“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Nr. 8.3.2.2/16/i/001

ietvaros 2018./2019. mācību gada 1. semestrī

Jaunā mācību gada 1. semestrī Priekules vidusskolā tika uzsākti pasākumi projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2/16/i/001 ietvaros.

Ar 1. septembri projekta ietvaros sāka strādāt pedagoga palīgs angļu valodas stundās. Pedagoga palīgs strādā ar izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem un valodas traucējumiem. Darbs notiek mazās grupās valodas lietojuma apguvei 2. – 6. klases skolēniem.

Šī projekta ietvaros ar 8. oktobri Priekules vidusskolā sāka darboties praktiskās nodarbības „Jauno zinātnieku skola”. Nodarbības notiek 4.-9. klašu skolēniem valsts standartā noteikto kompetenču padziļinātai apguvei spējīgākajiem skolēniem, uzsverot praktisku darbošanos un pētniecību. Praktiskās nodarbības notiek šādos mācību priekšmetos – angļu valoda, bioloģija, krievu valoda, matemātika, dabaszinības. Nodarbības vada priekules vidusskolas skolotāji – S. Bilerte, A. Ešenvalde, S. Kuprjašova, V. Remese, Z. Strelēviča un M. Šeflere.

Rudens brīvlaikā, 22. un 25. oktobrī Priekules vidusskolas 5.-7. klašu skolēniem bija iespēja doties mācību vizītē uz AHHAA centru Tartu, Igaunijā. Mācību vizītes laikā skolēni apguva prasmes pielietot praktiski teorētiskās zināšanas šādās tematiskajos AHHAA centra eksponātos: ūdens spēks un trajektorija, līdzsvara ritenis, Zibens burkā, lāzeru staru iekšējais starojums, pulsa oksimetrs, termokamera, AHHA enerģijas aplis, elektroierīču darbība, medicīnas fakultātes medicīnas kolekcija (ekskluzīva kolekcija ar dzīvnieku un cilvēku iekšējiem orgāniem, embrijiem) u.c. Īpaši aizraujoši skolēniem bija apmeklēt Zinātnes teātra izrādi „Atklāj smadzenes!” un „Maģiskā ķīmija”. Iegūt zināšanas par mūsu saules sistēmu un aiz tās robežām varēja, apmeklējot AHHAA centra planetāriju ar lekciju „Lidosim visumā”.

Sanita Pāvila

Priekules vidusskolas

direktores vietniece izglītības jomā

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker