Priekules vidusskola piedalās ERASMUS+ (KA2) projektā « Music, Body and Heritage »

Drukāt
Publicēšanas datums Autors administrācija

erasmuslogo

Priekules vidusskola piedalās ERASMUS+ (KA2) 3 gadu projektā 2017-2018 « Music, Body and Heritage » 2018-2019 «Music, Body and Contemporary Art »2019-2020 « Music, Body and Theatre »

Projekta dalībvalstis: Latvija (PRIEKULES VIDUSSKOLA), Francija (Collège Ponsard, CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE DE VIENNE Vienne ), Spānija (COLEGIO SAN FRANCISCO DE PAULA SEVILLA ESPANA) , Itālija (ISTITUTO G.MAZZINI- MAGIONE, ITALIA) un Čehija(Základní umělecká škola, Vsetín)

Projekta mērķi:

·         veidot izpratni par mūziku, mākslu, deju, teātri, kustību Eiropas kontekstā,

·         attīstīt prasmes sadarboties ar citu Eiropas valstu skolēniem,

·         iepazīties ar dalībvalstu kultūrvēsturisko mantojumu.

No 5.-11.novembrim Francijā Viennē notika pirmais projekta plānošanas seminārs, kurā piedalījās 3 pārstāvji no katras projektā iesaistītās valsts. Priekules vidusskolu pārstāvēja: Irina Tiesnese, Zaiga Strelēviča un Airita Ešenvalde. Pēc semināra 6.-10.klašu skolēni tika informēti par iespēju piedalīties projektā.

Skolā notiek projekta logo izveide, dalībnieku atlase.

Skolēni ir piedalījušies flashmob pasākumā, kurš tika nofilmēts un ievietots Twinspace vietnē.