Karjeras izglītība

Drukāt
Publicēšanas datums Autors administrācija

 

 skol2  skolot2  vec2  esf2

 

Priekules vidusskolas karjeras programma 2020./2021. mācību gadam 

 

 

Karjeras izglītība

Karjera ir cilvēka mērķtiecīga darbība savu profesionālo un personīgo mērķu sasniegšanai visa mūža garumā.

Karjera ir kaut kas tāds, ko mēs katrs veidojam, realizējam, īstenojam bieži vien neapzinoties, ka to sauc par karjeru!

        Veiksmīgs karjeras ceļš sākas ar sevis iepazīšanu un zināšanām par to, kas tu esi un ko tu vari piedāvāt savam nākamajam darba devējam. Pilnīgāk izzinot profesiju pasauli, sevi, tu uzzināsi par savām prasmēm un personības iezīmēm, kā arī labāk izpratīsi savu motivāciju, intereses, vērtības un darba vides apstākļus, kas ir piemēroti tieši tev.

Karjeras izglītība palīdz skolēniem:

§  Izprast sevi

§  Veidot pašapziņu

§  Izvērtēt savu pieredzi un sasniegumus

§  Apzināt savas stiprās un vājas puses

§  Plānot un vadīt savu karjeru

§  Novērtēt darba tirgus priekšrocības un trūkumus

§  Pētīt izglītības iespējas

§  Pieņemt lēmumu

karj

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

ESF projekts SAM 8.3.5. „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” tiek īstenots, lai sniegtu atbalstu jauniešiem nākotnes karjeras izvēlē.

Projekta īstenošanas laiks: 2017. gada. marts - 2022. gada maijs.

Projekta ietvaros skolēniem ir iespēja apmeklēt uzņēmumus un tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, lai noskaidrotu un iepazītu dažādas profesijas, un izglītības iespējas.

Karjeras atbalsta pasākumu plānu īsteno pedagoģe karjeras konsultante 

Māra Tamuža

Tāl.nr. 26425587

 

 

Karjeras izglītība jauniešiem palīdz

-        Izprast sevi

-        Izvērtēt savu pieredzi un sasniegumus

-        Veidot pašapziņu

-        Apzināt savas stiprās un vājās puses

-        Plānot un vadīt savu karjeru

-        Novērtēt darba tirgus priekšrocības un trūkumus

-        Pētīt izglītības iespējas

-        Pieņemt lēmumu

Individuālās karjeras konsultācijas

Priekules vidusskolas   6. — 12. klases skolēniem ir iespēja saņemt atbalstu karjeras izvēles jautājumos.

Ko var iegūt skolēns no individuālajām karjeras konsultācijām?

  • saņemt atbalstu un ieteikumus piemērotākās profesijas izvēlē;
  • labāk apzināt savas intereses, prasmes, iespējas un vērtības;
  • uzzināt, kur un kā meklēt informāciju par izglītības iespējām Latvijā un ārvalstīs;
  • iegūt rīcības plānu – ko darīt tālāk karjeras izvēlē;
  • iegūt palīdzību CV un motivācijas vēstules izveidē u. c.

 

 Pieteikties individuālajām karjeras konsultācijām ir iespējams:

  • e-klases pastā —  Māra Tamuža ( pedagoģe karjeras konsultante)

Ierodoties uz pirmo konsultāciju

  • Jābūt līdzi VECĀKU IESNIEGUMAM par individuālo konsultāciju apmeklējumu (iesniegumu vari saņemt pie pedagoga karjeras konsultanta). 

 

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker