Es pats

proj bild

Es pats

28. un 29. martā 10. – 12. klašu izglītojamiem projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras atbalsta nodarbības. Projekta „Dari Latvijai” personiskās izaugsmes treneres Ingas Bites vadībā izglītojamie veica savas personības izpēti, pielietojot atbilstošas metodikas. Izglītojamie mācījās pilnveidot saskarsmes prasmes un noteikt savas vēlmes, mērķus un uzdevumus dzīvē, noteikt savu atbilstību profesionālajai ievirzei un citas karjeras vadības prasmes. Pasākuma noslēgumā tiks veikts katra izglītojamā personības izpētes apkopojums mērķtiecīgai karjeras izvēlei.

„Mākslinieka kurpēs”

proj bild

„Mākslinieka kurpēs”

9. martā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika 1. – 4. klašu izglītojamo tikšanās ar cirka studijas „Beztemata” māksliniekiem. Pasākuma ievaddaļā cirka mākslinieki iepazīstināja ar cirka profesijām, notika paraugdemonstrējumi akrobātikā, triku meistarībā, žonglēšanā, iesaistot priekšnesumos arī skolēnus. Turpinājumā izglītojamie pēc izvēles sadalījās grupās pie cirka māksliniekiem un, mainoties pa nodarbībām, izmēģināja savas spējas žonglēšanā, akrobātikā, triku demonstrēšanā un spēka vingrinājumos. Izglītojamie varēja sev izgatavot burvju triku atribūtu – burvju maciņu un iemācīties trika izpildi.

Es – savas karjeras veidotājs

proj bild

Es – savas karjeras veidotājs

2. martā 5. – 9. klašu izglītojamiem projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros notika karjeras atbalsta nodarbības, kuras vadīja biedrības „Radošuma pils” personīgās izaugsmes treneri.

Katrai klašu grupai tika izmantoti attiecīgajam vecumposmam atbilstošs pielāgots materiāls, kā arī mācīšanās un pašizziņas metodes. Pamatā tika izmantotas spēļu, radošās domāšanas, koučinga spēcīgo jautājumu, vizualizācijas, drāmas elementu un sadarbības grupā metodes. Šo daudzveidīgo interaktīvo metožu pielietošanas mērķis bija sniegt skolēniem priekšstatu, kā pašiem plānot savu karjeru un tās izaugsmi. Izglītojamiem bija arī iespēja iepazīt personīgās izaugsmes trenera profesiju.

 

„Mans draugs Robots”

es logo karjera

„Mans draugs Robots”

21. un 22. martā projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros notika karjeras atbalsta pasākums „Mans draugs Robots”.

     Robotikas nodarbībās Priekules vidusskolas 1. – 4. klašu izglītojamie tika iepazīstināti arprogrammētāja profesiju, inženierzinātnēm, robotiku, bija iespēja veidot un vadīt robotus, uzzināt par robotu pielietojumu uzņēmumos.Izglītojamie tika sadalīti sešās grupās. Dienā notika nodarbības trīs grupām, katra nodarbība 90 minūtes. Robotu veidi ir pielāgoti atbilstoši izglītojamo vecumam. Nodarbības beigās bija Robotu šovs ar papildus ar paskaidrojumiem, kā šādi roboti saistīti ar reālajām ražošanas līnijām.Visus robotus bērni varēja mēģināt vadīt, izveidot vienkāršas programmas.

Esi vesels, būsi veiksmīgs

es logo karjera

Esi vesels, būsi veiksmīgs

   20. oktobrī projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros notika pasākums “Esi vesels, būsi veiksmīgs”.

     Lekcijas – diskusijas laikā skolēni iepazinās ar ārsta pediatra profesiju, darba prasībām, uzzināja par ārsta personisko pieredzi karjeras izvēlē, uzzināja par profesijas apguves iespējām. Pēc lekcijas izglītojamie piedalījās nodarbībā “Tas, ko tu gribētu zināt par sevi”. Nodarbību laikā, izpētot piedāvātos materiālus un diskutējot gan savā starpā, gan ar ārstu, skolēni rada iespēju uzzināt par vecumposmam saistošām pārmaiņām ķermenī un to ietekmi uz mācību darbu, savstarpējām attiecībām, kā arī guva izpratni par veselības nozīmi karjeras veidošanā.

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker