Mācību gada noslēgums

Publicēšanas datums

2019./2020. mācību gada noslēgums

1.-8.,10.-11.klašu skolēniem

 • mācību gads noslēdzas 29.05.2020., pašlaik turpinās ikdienas mācību darbs;
 • noslēguma vērtējumi tiek izlikti līdz 27.05.2020. plkst. 14:00. Pedagoģiskā padomes sēde 27.05.2020. plkst. 15:00;
 • 2019./2020. mācību gada liecības tiks nosūtītas e-klases pastā. Ja vēlaties saņemt parakstītu oriģinālu, vecākam jānosūta pieprasījumu e-klases pastā skolotājam Intaram Mellumam (norādot bērna vārdu, uzvārdu, klasi);
 • skolēniem, ar nepietiekamiem mācību gada noslēguma vērtējumiem, pagarinātais mācību gads notiek no 01.06. – 12.06. (pēc individuāli izveidota plāna). Pedagoģiskā padomes sēde 12.06.2020. plkst.13:00.

9. klašu skolēniem:

 • mācību gads noslēdzas 29.05.2020., pašlaik turpinās ikdienas mācību darbs.
 • noslēguma vērtējumi tiek izlikti līdz 27.05.2020. plkst. 15:00;
 • valsts pārbaudes darbi ir atcelti;
 • skolēni, kuriem ir nepietiekami vērtējumi kādā mācību priekšmetā, vērtējumus var uzlabot līdz 10.06.2020.

      12. klašu skolēniem:

 • noslēguma vērtējumi tiek izlikti līdz 15.05.2020.;
 • obligāti jākārto 3 eksāmeni: svešvalodā, latviešu valodā, matemātikā:
  • angļu valoda rakstu daļa - 02.06.2020., mutvārdu daļa 02.06. vai 03.06
  • latviešu valoda – 09.06.2020.;
  • matemātika - 12.06.2020.
 • ceturtais eksāmens ir izvēles (12. un 11. klases skolēniem):
  • bioloģija – 19.06.2020.
  • ģeogrāfija – 29.06.2020.
  • ekonomika – 01.07.2020.
  • informātika – 06.07.2020.
 • mācību gads 12. klašu skolēniem turpinās līdz 07.07.2020.;
 • sertifikātu izsniegšana 12. klases skolēniem 24.07.2020.

Sekosim jaunākajai informācijai par eksāmenu norises gaitu un izlaidumu organizēšanu!

Informēsim Jūs savlaicīgi skolas e-klasē un skolas mājas lapā.

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker