Mācību grāmatas 2017./2018.mācību gadam

5.-12.klašu skolēniem skolas bibliotēkā izsniegs (plkst. 9:00-13:00):

  • 5., 6.kl. – no 23.augusta;
  • 7., 8.kl. – no 24.augusta;
  • 9.-12.kl. – no 25.augusta.

Lai mācību grāmatas saņemtu, ir jābūt nodotām iepriekšējā mācību gada grāmatām!

Izmantojamās mācību literatūras saraksts

 


 

Profesiju karuselis 30.maijā

Priekules vidusskolas 1. - 5. klašu skolēni 30. maijā iegrieza ”Profesiju karuseli”. Pasākums tapa projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001ietvaros.

            Apmeklējot darbnīcas, skolēni pie darbnīcu vadītājiem varēja iepazīties ar astoņām dažādām profesijām: friziera, pavāra, trenera, galdnieka, dārzkopja, keramiķa, dizainera un mediķa, kā arī uzzināt šo profesiju apgūšanas iespējas.

            No darbnīcām katrs skolēns varēja sev līdzi aiznest gan jaunas zināšanas, gan piekariņu, sēkliņas izaugšanas noslēpumu, pašizgatavotu māla nieciņu, gan visgaršīgāko sviestmaizīti, varbūt arī “nedaudz sāpošu” pirkstiņu, vai vienkārši līdzdarbošanās prieku krāsu šļakatās, sporta aktivitātēs vai friziera darbu strādājot.

           Klašu kolektīvi un audzinātājas saka lielum lielo “Paldies!” visiem lieliskajiem darbnīcu vadītājiem par sirsnību, humoru un ieguldīto darbu! Īpašs “Paldies!” Purmsātu speciālās skolas skolniecēm, ka viņas padalījās ar savām iegūtajām pavāra palīgu zināšanām un prasmēm!

Tehniskās jaunrades diena

aspired-logo

29. maijā Priekules vidusskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001ietvaros notika Tehniskās jaunrades diena. Augsto tehnoloģiju uzņēmums „Aspired” nodrošināja visu Priekules vidusskolas un novada pamatskolu 6.-8. klašu skolēnu darbošanos četrās dažādās darbnīcās: „Klimats toreiz un tagad”, „Kā siltums nonāk līdz tavām mājām,” „Krāsu zinātne,” un „Nopelni miljonu ar elektrisko spuldzīti”. Tehniski radošās darbnīcas ir izglītojošs un radošs karjeras izvēles pasākums ar mērķi rosināt skolēnu interesi par tehniskajām nozarēm. Darbnīcās skolēniem bija iespēja caur spēles un izklaides elementiem uzzināt ko jaunu, iesaistīties ķīmijas, fizikas, elektronikas eksperimentos, uzzināt par profesijām, kurās nepieciešamas tehniskās zināšanas. Pēc skolēnu atzinuma visinteresantākās bija nodarbības krāsu zinātnē un miljona pelnīšana.

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker