Paldies par darbu!

Priekules vidusskolā 2017 . gada 22. decembris bija pēdējā skolas diena 2017./2018. mācību gada 1. semestrī. Skolas zālē svinīgajā līnijā centīgākie mācībās saņēma platīna, zelta un sudraba liecības, pateicības par piedalīšanos dažādos konkursos, olimpiādēs un sporta sacensībās.


Ja liecībā vidējais vērtējums bija virs 9 ballēm, skolēni saņēma „Platīna liecības”. Šāds vidējais vērtējums, noslēdzot 2017./2018. mācību gada 1. semestri, bija 13 audzēkņiem: Ērikai Anītei, Kristiānai Auzniecei, Alīnai Ešenvaldei, Zanei Binfeldei, Endijai Ķervijai, Andai Braunai, Mārcim Putniņam, Danai Katrīnai Znotinaitei, Kristai Mehaņikovai, Ģirtam Fromanim, Lindai Jaškus, Elīnai Putniņai un Annai Ivanovai. Jātzīmē, ka Ērika Anīte un Dana Katrīna Znotinaite ir saņēmušas liecības, kurās ir tikai vērtējumi 9 un 10 balles.
„Zelta liecības” var iegūt, ja vidējais vērtējums ir no 8 līdz 9 ballēm. Tās saņēma 36 skolēni: Kaspars Eliass Cibuļskis, Agate Jerika, Marta Roga, Annija Pauzere, Elīna Lāsma Punga, Anželika Riško, Gustavs Šteinbergs, Gabriels Zīverts, Ričards Auznieks, Ance Šeflere, Elīna Linde, Kristiāna Cīrule, Kārlis Ivanovs, Kārlis Pinkovskis, Elizabete Lendele, Una Kalendra, Kate Rozentāle, Līva Cīrule, Esmeralda Rozentāle, Ieva Bērziņa, Kristiāna Bīmane, Elisa Kristiāna Gruša, Annika Riekstiņa, Reinis Isakovs, Daniels Karazins, Roberts Volkevičs, Jānis Arvis Rubezis, Lauris Plinta, Endija Bieriņa, Beate Ešenvalde, Līva Ozola, Luīze Rozenberga, Daniela Zube, Dāvis Berķis, Ligita Ķere un Endijs Erbe.
„Sudraba liecības” saņēma 26 skolēni ar vidējo vērtējumu no 7,5 līdz 8 ballēm: Miks Kāpiņš, Samanta Bluka, Marats Tiesnesis, Eduards Ralfs Cērps, Daniels Rašmanis, Edgars Eduards Svars, Kristians Erbe, Rendijs Berķis, Nora Anna Kadaģe, Eduards Egle, Jānis Uļezko, Antra Fēbe Lobova, Dārta Leimane, Kate Sabīna Rubīna, Anastasija Sļepeca, Gustavs Einis, Felīsija Oknere, Andis Štenbergs, Enija Palubinska, Raivo Dirnēns, Evelīna Anīte, Birzniece Baiba, Jana Matule, Linda Dēzniece, Adrians Džeriņš un Sanija Čīče.
Ar Priekules vidusskolas „atzinību” par labu un teicamu darbu skolēns tiek apbalvots, ja viņš apzinīgi veic mācību darbu un vērtējumi liecībā ir no 6 līdz 10 ballēm, bet kādu iemeslu dēļ vidējais vērtējums nesasniedz 7,5 balles: Elizabete Gintere, Sanita Ķezēna, Amanda Karabauska, Ralfs Rinalds Spēks, Madara Jankauska, Dāvis Emīls Daizis, Kitija Zube.
Atzinību saņem arī tad, ja skolēns mācās sākumskolas klasēs, kurās skolēni ar ballēm tiek vērtēti tikai atsevišķos mācību priekšmetos, un saņemtie vērtējumi ir virs 8 ballēm. Šādas atzinības saņēma:Vikija Garbatoviča, Daniela Jesaulkova, Karīna Plūme, Marta Samsonova, Estere Ziemele, Elza Eveliņa, Mārcis Gailītis, Linda Mežale, Maija Pinkovska, Ralfs Andersons, Eimija Marta Baumane, Aiga Brūvere, Līva Deviņa, Santa Fromane, Marta Rubeze, Patrīcija Rubeze un Artis Kalinauskis.
Ar atzinības rakstu tika apbalvota arī 6. klase, kurai, 1. semestri noslēdzot, bija augstākais vidējais vērtējums skolā - 7,39 balles.
Priecājāmies par labiem sasniegumiem bioloģijas olimpiādē, kurā, startējot 9. klašu grupā, Ērika Anīte ieguva 1.vietu un tiesības startēt republikas olimpiādē Rīgā, 8. klases audzēkne Zane Binfelde ieguva 2. vietu, Anda Brauna – 3. vietu, Elizabete Lendele un Ance Šeflere nopelnīja atzinību, 10. klases audzēknei Kristai Mehaņikovai 1. vieta un Alīnai Ešenvaldei no 12. klases - 2. vieta.
Labestības, saticības un prieka pilnus mirkļus gada gaišākajos svētkos, radošām idejām un panākumiem bagātu Jauno gadu!
Priekules vidussskolas direktores vietniece izglītības jomā Airita Ešenvalde

„Maziem mirkļiem ir liela nozīme” 1000 idejas laika pavadīšanai ar bērniem

Lai veicinātu vecākus pavadīt vairāk laika kopā ar bērniem, Labklājības ministrijas iniciētā projekta „Maziem mirkļiem ir liela nozīme” ietvaros izstrādāts informatīvais materiāls, kurā apkopotas 1000 idejas, kā kvalitatīvi pavadīt laiku ar bērniem līdz pat pilngadībai.

Šo informatīvo e-bukletu var saņemt ikviens interesents, jo tas ir brīvi lejupielādējams: https://goo.gl/quz9k4

Informatīvajā materiālā idejas ir strukturētas atbilstoši bērnu vecumam. Katrai vecuma grupai e-bukletā ir piedāvātas aktivitātes gan telpās, gan ārā, gan arī idejas, kā īsināt laiku interesanti un saturiski, braucot sabiedriskajā transportā vai auto. Protams, aktivitāšu iespējas ir variējamas atbilstoši katras ģimenes interešu lokam. Informatīvajā materiālā ir iekļauti arī dažādi jautājumi, mudinot bērnus, izzināt atbildes, un diskutēt, rosinot radoši kopā pavadīt laiku.

Eseju konkurss "Latvijas nākotne … Eiropā"

         Jaunieši,  tiek aicināti uzrakstīt un iesniegt jau līdz š.g. 30.novembrim argumentētu eseju - kurā no 3000 līdz 5000 vārdu - par to, kāda būs Latvijas loma un kā tā attīstīsies jaunajā Eiropas Savienības (ES) valstu saimē līdz 2030.gadam, ņemot vērā Lielbritānijas izstāšanos no 28 valstu ES 2019.gadā.

Labāko eseju autori tiks apbalvoti un labākās idejas tiks apkopotas un iesniegtas valsts iestādēm Latvijas nozaru politikas plānošanai.

Afiša

Nolikums

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker