Paldies par darbu šajā mācību gadā!

Pēcpārbaudījumu grafiks 1.06.-12.06.

Pēcpārbaudījumu grafiks 2020

Skolēni, kuriem noteikts pagarinātais mācību gads, saņems par to informāciju e-klasē 29.maijā.

Konsultācijas notiks klātienē Priekules vidusskolā.

Papildu mācību pasākumi (konsultācijas) un pēcpārbaudījumi izglītojamam mācību gada beigās ir obligāti mācību priekšmetos, kuros mācību sasniegumu vērtējums neatbilst mācību priekšmeta standartā noteiktajiem sasniedzamajiem rezultātiem vai gada vērtējums ir zemāks par četrām ballēm, vai gada vērtējums nav saņemts (Ministru kabineta noteikumi Nr.149 no 28.02.2012.).

Bateriju vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai”

Labdien!

Informējam, ka ir noslēgusies “Zaļā josta” organizētā izlietoto bateriju vākšanas konkursa “Tīrai Latvijai” 2019/2020. mācību gada sezona. Bateriju vākšanā iesaistījās 78 817 bērni no 315 izglītības iestādēm no visas Latvijas, pārstrādei nogādājot 30,531 tonnas izlietotu bateriju.

Rezultāti

zj info bat 2020 Kurzeme

Bibliotēkas grāmatu nodošanas kārtība

Par mācību grāmatu nodošanu

Lai mācību grāmatu nodošana Priekules vidusskolā 2020.g. pavasarī notiktu organizēti, raiti un atbilstoši ārkārtas situācijas apstākļiem, lūgums ievērot šādu kārtību:

$·    mācību grāmatas ievietojiet maisiņā, pievienojiet lapu ar atdevēja vārdu, uzvārdu, klasi! Ja ir atdodamas vēl citas skolas bibliotēkas grāmatas, ielieciet arī tās!

$·    Norādītajos datumos laikā no 9:00 – 13:00 maisiņus ar grāmatām nogādājiet skolā:

o   1., 2., 3.A, 3.B klase – 1. jūnijā;

o   4.A, 4.B, 5., 7.A klase – 3. jūnijā;

o   6., 7.B, 8.A, 8.B klase – 4. jūnijā;

o   9.A, 9.B, 10., 11. klase – 5. jūnijā;

o   12. klase – pēc eksāmeniem!

$·  Vienas ģimenes locekļi var nodot grāmatas sev piemērotākajā no attiecīgajām klasēm plānotajiem datumiem, grāmatas katram ievietojot atsevišķā maisiņā.

$·   Ja norādītajā datumā grāmatas nav iespējams nodot, dariet to no 8. līdz 17. jūnijam plkst. 9:00 – 13:00.

$·   Tiem, kuriem mācību gads pagarināts, grāmatas jānodod līdz 17. jūnija plkst. 13:00.

Ja ir jautājumi, rakstiet e-klases pastā skolas bibliotekārei Zentai Siksnai!

Par grāmatu izsniegšanu jaunajam mācību gadam informācija būs augusta sākumā.

Mācību gada noslēgums

2019./2020. mācību gada noslēgums

1.-8.,10.-11.klašu skolēniem

 • mācību gads noslēdzas 29.05.2020., pašlaik turpinās ikdienas mācību darbs;
 • noslēguma vērtējumi tiek izlikti līdz 27.05.2020. plkst. 14:00. Pedagoģiskā padomes sēde 27.05.2020. plkst. 15:00;
 • 2019./2020. mācību gada liecības tiks nosūtītas e-klases pastā. Ja vēlaties saņemt parakstītu oriģinālu, vecākam jānosūta pieprasījumu e-klases pastā skolotājam Intaram Mellumam (norādot bērna vārdu, uzvārdu, klasi);
 • skolēniem, ar nepietiekamiem mācību gada noslēguma vērtējumiem, pagarinātais mācību gads notiek no 01.06. – 12.06. (pēc individuāli izveidota plāna). Pedagoģiskā padomes sēde 12.06.2020. plkst.13:00.

9. klašu skolēniem:

 • mācību gads noslēdzas 29.05.2020., pašlaik turpinās ikdienas mācību darbs.
 • noslēguma vērtējumi tiek izlikti līdz 27.05.2020. plkst. 15:00;
 • valsts pārbaudes darbi ir atcelti;
 • skolēni, kuriem ir nepietiekami vērtējumi kādā mācību priekšmetā, vērtējumus var uzlabot līdz 10.06.2020.

      12. klašu skolēniem:

 • noslēguma vērtējumi tiek izlikti līdz 15.05.2020.;
 • obligāti jākārto 3 eksāmeni: svešvalodā, latviešu valodā, matemātikā:
  • angļu valoda rakstu daļa - 02.06.2020., mutvārdu daļa 02.06. vai 03.06
  • latviešu valoda – 09.06.2020.;
  • matemātika - 12.06.2020.
 • ceturtais eksāmens ir izvēles (12. un 11. klases skolēniem):
  • bioloģija – 19.06.2020.
  • ģeogrāfija – 29.06.2020.
  • ekonomika – 01.07.2020.
  • informātika – 06.07.2020.
 • mācību gads 12. klašu skolēniem turpinās līdz 07.07.2020.;
 • sertifikātu izsniegšana 12. klases skolēniem 24.07.2020.

Sekosim jaunākajai informācijai par eksāmenu norises gaitu un izlaidumu organizēšanu!

Informēsim Jūs savlaicīgi skolas e-klasē un skolas mājas lapā.

Apakškategorijas

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker