18.maijā "Drossinternets.lv" lekcija

 

Aicinām Jūs uz "Drossinternets.lv" lekciju vecākiem un pedagogiem par virtuālās vides apdraudējumiem un riskiem, kādiem pakļauti bērni. Kā arī apskatīsim jautājumus, kas saistīti ar atbildību, ja netiek ievēroti interneta lietošanas noteikumi un tie tiek pārkāpti.

 

 

Lekcijas norises laiks - 18. maijā plkst. 18:00 ZOOM vietnē. 

 

 

Lekcijas laikā tiks apskatītas sekojošas tēmas:

* īsumā, kas ir internets;

* riski un apdraudējumi internetā (bērniem nepiemērots, kaitīgs saturs, kibermobings,  sextings, saziņa ar nepazīstamām personām, greizais spogulis, datorspēles, atkarība, grūmings, sharenting, u.t.t.);

* kur meklēt palīdzību problēmsituāciju gadījumos, kā rīkoties;

* padomi vecākiem un bērniem, lai interneta izmantošana būtu droša.

 

 

Lekcijas programmas uzdevumi:

* Veidot sākotnēju izpratni par internetu.

* Veicināt komunikāciju internetā atbilstoši ētikas normām.

* Sekmēt vecāku izpratni un atbildību par bērna un jaunieša darbībām internetā.

* Apzināties interneta radītos komunikācijas riskus un sekmēt izpratni par drošību internetā.

 

 

Noderīga informācija par drošību internetā:

 * par drošības režīmu uzstādīšanu viedierīcēs ir apkopota un sagatavota informācija, kas ir apskatāma šeit  un pieejama mūsu mājas lapā sadaļā informatīvie materiāli vecākiem.

 

 * papildus materiāli par drošības jautājumiem sociālo tīklu platformās:

 

 * Whatsapp  platformā - https://drossinternets.lv/lv/materials/download/padomi-drosai-whatsapp-lietosanai

 

 * Instagram droša lietošana - https://drossinternets.lv/lv/materials/download/padomi-drosai-instagram-lietosanai

 

 * Instagram  https://drossinternets.lv/lv/materials/download/drosiba-instagram

 

 * TikTok - https://drossinternets.lv/lv/materials/download/drosiba-tiktok

 

 * Snapchat - https://drossinternets.lv/lv/materials/download/drosiba-snapchat

 

 

 

Skolēnu uzņemšana 2021./2022. m.g.

Logo lielais

2021./2022. mācību gadā

 

Priekules vidusskola uzņem skolēnus

 

 

1. klasē

      ·  Pamatizglītības programmā kods 21011111

      ·   Speciālās pamatizglītības programmā izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem kods 21015611

     ·   Speciālās pamatizglītības programmā izglītojamiem ar valodas traucējumiem kods 21015511

 

 

10. klasē

·   Vispārējās vidējās izglītības programmā kods 31016011

·    Obligātie mācību priekšmeti- 10.-11.klasē ir: latviešu valoda, krievu valoda, angļu valoda, matemātika, programmēšana, vēsture un sociālās zinātnes, literatūra, fizika, ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija, sports un veselība, uzņēmējdarbības pamati, projektu darbs;

$    ·   12. klasē jāizvēlas trīs kursi no pieciem piedāvātiem (latviešu valoda un literatūra, svešvaloda, matemātika, programmēšana, bioloģija), kurus apgūs padziļināti;

      ·   izvēles kursi – ievads policijas darbā, uzņēmējdarbība.

 

 

 

Mācību procesā piedāvājam:

$    ·   zinošus, radošus, interesantus, modernus, ieinteresētus pedagogus;

$    ·   kabinetus, kas aprīkoti ar interaktīvajām tehnoloģijām (matemātika, fizika, ķīmija, bioloģija, vēsture, angļu valoda, latviešu valoda, ekonomika un ģeogrāfija);

$    ·   iespēju praktiski likt lietā iegūtās zināšanas, piedaloties skolas, pilsētas, novada un valsts organizētajos konkursos, semināros u.tml.,

$    ·   par labām, teicamām sekmēm un sasniegumiem – stipendiju;

$    ·   aktīvas mācību stundas ārpus skolas telpām – pagalmā, pilsētas vidē, muzejos, konferencēs, semināros;

$    ·   sporta aktivitātes stadionā un plašajā sporta hallē;

$    ·   izglītojošus, radošus, sportiskus, izklaidējošus, sociālus pasākumus skolas ikdienā;

$    ·   iesaistīties starptautiskā sadraudzības festivālā “Draudzība”, kurā piedalās skolēni no Lietuvas, Igaunijas, Krievijas;

$    ·   skola darbojas “Erasmus+” programmā un Eiropas Parlamenta vēstnieku skolā;

$    ·   iespēju izmantot apmaksātu teorijas daļu autoapmācībā.

 

Priekules vidusskolas absolventi veiksmīgi startē Latvijas augstākās izglītības iestādēs!

 

 

Interešu izglītībā piedāvājam:

$    ·         pierādīt sevi skolēnu pašpārvaldē, skolas avīzē, debašu klubā;

$    ·         dziedāt korī, ansamblī, dejot tautas deju kolektīvā;

$    ·         trenēties basketbolā, volejbolā, novusā un citos sporta veidos plašajā sporta hallē un stadionā;

$    ·         apgūt robotiku.

 

Dokumentu iesniegšana 1.klasē:

Priekulē, Aizputes iela 1, Priekules vidusskolā darbadienās līdz 11. jūnijam (ieskaitot) no plkst.9:00 līdz 13:00

 

Iesniedzamie dokumenti:

$    ·  Vecāku iesniegums

$    ·  Medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u)

$    ·  Izziņa par pirmskolas izglītības programmas apguvi

 

Dokumentu iesniegšana 10.klasē:

 

Priekulē, Aizputes iela 1, Priekules vidusskolā darbadienās līdz 18. jūnijam (ieskaitot) no plkst.9:00 līdz 13:00

 

Iesniedzamie dokumenti:

$    ·         Iesniegums (nepilngadīgajiem skolēniem vecāku iesniegums)

$    ·         Izglītības dokumenti (apliecība par vispārējo pamatizglītību kopija, uzrādot orģinālu)

$    ·         Medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u)

 

 

 

Vairāk informācijas:

$    ·         Skolas mājas lapā www.priekule.edu.lv, facebook

$    ·         Zvanot pa tālruni 63461098

 

 

 

Tulkošanas konkurss “Juvenes Translatores"

 juv                

Vairākus gadus atpakaļ Interneta vietnē izlasīju informāciju par iespēju piedalīties EK rīkotajā tulkošanas konkursā ''Juvenes Translatores”. Tulokošana no latviešu uz angļu valodu. Aprunājoties ar jauniešiem, nolēmām startēt. Pasākumā piedalās pa 1 skolai no katras Eiropas valsts. Mēs bijām to laimīgo skolu starpā, kura tika ielozēta dalībai konkursā. Jā, dalība tiek ielozēta. Startējām ar izciliem panākumiem, saņēmām lieliskas balvas.

Arī šoreiz nolēmu pieteikt savus fantastiskos vidusskolas jauniešus.Protams, nevar jau katru reizi paveikties, mūs šoreiz neielozēja.

 30.oktobrī, saņēmu e-pasta vēstuli no konkursa koordinatores Židres Bakutītes ar piedāvājumu Priekules vidusskolas skolēniem pieredzēt ko līdzīgu "Juvenes Translatores" konkursam. Šī šķita lieliska iespēja audzēkņiem apliecināt savas valodas zināšanas un iegūt balvu, līdzīgi kā lielajā konkursā. Lai īstenotu šo ieceri, tās realizēšanā ļoti vajadzīgs bija skolotāja atbalsts: organizatoriskais darbs skolā. Sarakste turpinājās ar Elizabeti Pičukāni-EK Tulkošanas ģenerāldirektorāta pārstāvi.
Atšķirībā no Eiropas skolām, kas atlasītas oficiālajam konkursam, mūsu skolēni nevarēja tulkot tiešsaistē; viņiem bija jātulko uz papīra. Tulkojamie teksti tika publicēti vietnē 15 minūtes pirms konkursa sākuma. Darbu paveicām, saņēmu vēstuli no E. Pičukānes:

“’Vispirms gribu pateikt, ka man prieks par visiem skolēniem, kuri tulkoja tekstus “Juvenes Translatores” minikonkursā. Esmu pārliecināta, ka skolēnu interese par tulkošanu un tulkojumu kvalitāte lielā mērā ir skolotāju nopelns!”’

Aprīļa beigās tika saņemta balva labākajam tulkotājam, Mūsu skolā šī titula ieguvēja ir erudītā IEVA BĒRZIŅA. (11.kl.). Pārējie skolēni saņēma sertifikātus par dalību Tulkošanas konkursā. Tie ir: Ē. Anīte, M. Augucevičs, A. Brauna, K.Ē. Daukante, M.E. Daukante, E. Erbe, L. Jaškus, A. Jerika, E. Lendele, E. Putniņa, M. Roga, A. Sļepeca, B. Birzniece, M.T. Dūčis, un G. Einis.

“’Ja Jums būtu interese, nākamajā semestrī/mācību gadā labprāt atbrauktu uz Jūsu skolu, lai pastāstītu par tulkotāja profesiju un darbu Eiropas Komisijas Tulkošanas dienestā,”’ tā raksta E. Pičukāne. Ar lielāko prieku piekritu šai idejai, jo mums ir talantīgi un zinoši skolēni.

                                                                                                         Z. Strelēviča.

Mācības klātienē no 26.04.2021.

 

Klātienes mācības Priekules vidusskolas 1.-12. klases skolēniem

no 10. - 14. maijam.

 

  •  Turpina mācības klātienē 1.-6. katru dienu, attālināti - 12. klase

 

  •  Klātienes mācības pēc rotācijas principa 7.-11. klase

 

Pirmdiena, 10.05. – 7. klase (P6.kab.) 

 

Otrdiena, 11.05. – 9A. klase (P4. kab.), 9B. klase (P5. kab.)

 

Trešdiena, 12.05. – 9A. klase (P4. kab.), 9B. klase (P5. kab.) 8A. klase (106. kab.), 8B. klase (P5. kab.)

 

Ceturtdiena, 13.05. –  8A. klase (106. kab.), 8B. klase (P5. kab.)

 

Piektdiena, 14.05. – 10. klase (115. kab.) 

 

 

 

 

Sīkākai informācijai sekot līdzi E-klases pastā. 

Muzikāla nodarbība "No trokšņa līdz skaņdarbam"

Priekules vidusskolas 1.-4. klasēm

muzikāli izglītojoša tiešsaistes nodarbība

“No trokšņa līdz skaņdarbam” kopā ar Liepājas Simfoniskā orķestra mūziķi

 

Šodien, 23. aprīlī, Priekules vidusskolā 1.-4. klašu skolēniem notika muzikāli izglītojošas nodarbības “No trokšņa līdz skaņdarbam”, kur skolēniem tika dota iespēja palīdzēt Simfoniskajam orķestrim, kurš nonācis sarežģītā situācijā.

Laikā, kad nevaram tikties klātienē, nodarbības notiek digitālajā platformā Zoom, ar kuras palīdzību skolēni varēja gan piedalīties interaktīvā un aizraujošā nodarbībā, gan ielūkoties Liepājas koncertzāles “Lielais dzintars” arhitektūrā ar virtuālās pastaigas palīdzību!

Nodarbības sākumā skolēni saņēma vēstuli no “Liepājas Simfoniskā orķestra”, kurā bērniem tika dots īpašs uzdevums — izveidot muzikālo pavadījumu koncerta noslēguma skaņdarbam. Izmantojot pašu izvēlētos skanošos priekšmetus, skolēni Zoom nodarbībā iepazina ritma radīšanas pamatprincipus un aktīvi līdzdarbojoties, nonāca no neizprotama trokšņa līdz pilntiesīgam skaņdarbam!

Nodarbībā 1. līdz 4. klases skolēni darbojās grupās, praktiski pielietojot mūzikas stundās jau apgūtās zināšanas un iepazīstot latviešu tautas mantojumu – tautas dziesmas. Izmantojot nodarbības vadītājas sniegtos padomus, bērni pielietoja savu iztēli un bagātināja fantāziju, reizē nostiprinot iepriekš skolā iegūtās zināšanas un nodarbības noslēgumā kopīgi radot tautasdziesmas pavadījumu.

Nodarbības otrajā daļā dalībniekiem pievienojās kāds noslēpumains viesis — Baltijā senākā orķestra (LSO) mūziķis, kurš pastāstīja par savu lomu orķestrī, kā arī iepazīstināja ar sava instrumenta spēli, kopā ar bērniem atskaņojot viņu apgūto tautasdziesmu. Tādejādi nodarbība arī veicināja bērnu izpratni par profesionālu mūziķu darba ikdienu un kultūras procesiem kopumā.

Paldies 1.-4. klašu mūzikas skolotājiem un klases audzinātājiem par atbalstu un līdzdarbošanos.

Nodarbības notika kultūrizglītības programmas "Latvijas skolas soma" ietvaros.

 

Sanita Pāvila

Priekules vidusskolas

direktores vietniece izglītības jomā

View the embedded image gallery online at:
http://www.priekule.edu.lv/#sigFreeIdf5e1e6b62e

Apakškategorijas

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker