Karjeras paraugstunda ar Mārtiņu Bondaru.

 

 

2017-02-22-PHOTO-00000006

 

Priekules vidusskolā 10. februārī viesojās M. Bondars - finansists un politiķis, bijušais profesionālais basketbolists, pašlaik -Saeimas deputāts.

Tikšanās bija draudzīga saruna ar vidusskolas jauniešiem par karjeras iespējām, nepieciešamajām iemaņām un izaugsmi. Jau sarunas sākums liecināja par to, ka nebūs garlaicīgi, jo M. Bondars ar savu interesanto pieeju „iekustināja ‘’ jauniešus, motivēja piedalīties un izteikt viedokli.

Nodarbība sākās ar apliecinājumu, ka mūsdienās jauniešiem ir jāseko laikam līdzi, jāspēj būt konkurētspējīgiem. Tam piekrita visi klātesošie. Bet kur mācīties tālāk pēc vidusskolas? Daži jaunieši izteica domu, ka dosies studēt uz kādu augstskolu. Kā izvēlēties, kurp doties? Te izvērtās  interesanta diskusija un vadītājs bilda, ka ir jāņem vērā 3 būtiskas lietas, izvēloties augstskolu:

$1·         Kādi pasniedzēji strādā dotajā augstskolā,

$1·         Kur augstskolas beidzēji strādā,

$1·         Kāds ir skolas reitings.

M. Bondars ar savu personību, atraktīvo runas stilu spēja iesaistīt diskusijā visus klātesošos, liekot tiem atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem un domājot par svarīgām lietām . Un jaunieši piedalījās, domāja, diskutēja un saprata, cik svarīgi ir izvēlēties pareizo ceļu, pa kuru iet, izvēlēties savām spējām un interesēm atbilstošu profesiju. Tika runāts par to, ka skolā jaunieši apgūst ne tikai matemātiku, fiziku, ķīmiju, valodas u.c. mācību priekšmetus, bet arī turpmākajai dzīvei nepieciešamās prasmes-prasmi sadarboties, kritiski domāt, lai spētu tikt galā ar jebkuru situāciju, kā arī komunikācijas kritiskās iemaņas. Lai apstiprinātu pausto viedokli, jaunieši labprāt piedalījās veiktajos eksperimentos-iznāca auditorijas priekšā, risināja dažus uzdevumus un, galvenais, ļoti cītīgi klausījās, aizdomājoties par dzirdēto.

Jaunieši ir tā sabiedrības daļa, kuri kritiski spēj izvērtēt piedāvātās nodarbības, lekcijas, skolas pasākumus. Tamdēļ ikreiz, organizējot dažādas tikšanās, mēs, skolotāji, aizdomājamies, cik tas būs lietderīgi un vai jauniešiem dzirdētais un redzētais paliks atmiņā, liks aizdomāties un varbūt pat motivēs. M. Bondara vadītā tikšanās atstāja neizdzēšamu iespaidu. Tā bija lieliska paraugstunda, kā strādāt ar auditoriju, likt ieklausīties un aktīvi līdzdarboties. Neilgi pēc tikšanās no 12. klases skolēniem, izskanēja frāze: Skolotāj, cik tas bija vērtīgi! Aprunājoties arī ar citiem klaus;itājiem, sapratu, ka šī tikšanās patiešām bija nozīmīga. Zinu arī, ka daži jaunieši sākuši intensīvāk domāt par izaugsmi, interesēties par augstskolām un to, ko vēl var pagūt iemācīties Priekules vidusskolā. Paldies mūsu skolas absolventam Arnim Kvietkauskim par piedāvāto iespēju tikties ar Mārtiņu Bondaru.

                                                                              Zaiga Strelēviča.

Drošākas interneta dienas konkurss

1   2

Lai vairotu jauniešu vēlmi mācīties un uzturēt sacensību garu, piedāvājam medijpratības konkursu (spēli) ar uzdevumiem dažādās vecuma grupās.

Pārbaudi, cik efektīvi proti internetu izmantot informācijas ieguvei!

Konkursa uzdevumi:

$1·       izvēlies vecumposmam atbilstošo konkursa materiālu – 1.-4. klase, 5.-6. klase, 7.-9. klase, 10.-12. klase (http://drossinternets.lv/page/408)

$1·       laiks , ko pavada uzdevuma veikšanai, nav būtisks, svarīgi to veikt pilnībā,

$1·       meklē minētajās mājas lapās prasīto informāciju un atbildes ieraksta vārdu rāmjos. No vārdu rāmjos iekrāsotajiem un ar ciparu apzīmētajiem burtiem tiek veidota konkursa atbilde. Konkursa atbildes rāmī ir norādīts katra burta cipars, ko pareizi ievērojot, skolēni izveido konkursa atbildi,

$1·       ieej ej.uz/DIDkonkursam un ieraksti atbildi,

$1·       konkursa norises laiks līdz 28. februārim. Uzvarētāji tiks noteikti loterijas kārtībā, izlozējot no visiem pareizo atbilžu iesūtītājiem 10 laimīgos, kuri saņems balvas no Drossinternets.lv.

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker