Skolēnu domes darba plāns

Drukāt
Publicēšanas datums Autors administrācija

Priekules vidusskolas

Skolēnu domes darba plāns

2021./2022. mācību gads

Mēnesis

Plānotās darbības, pasākumi

Septembris

Skolēnu domes sēdes

Darba plāna mācību gadam izveide un apstiprināšana

29. septembris – seminārs “Ceļā uz pašpārvaldi”

Oktobris

Skolēnu domes sēdes

Skolotāju diena – 1.oktobris

Labo darbu nedēļa – kopīgs brauciens uz dzīvnieku patversmi “Lauvas sirds”

Veidot “Pieklājības nedēļas” aktivitātes

Iesvētības – 5. un 10. klases skolēniem

Novembris

Skolēnu domes sēdes

Projekta “Labbūtības ceļa karte” – darba grupas izveide, realizācija

Pieklājības nedēļa- konkurss, projekta realizācija 5.-12.klasēm

Video organizēšana, filmēšana – 18. novembris–

Decembris

Skolēnu domes sēdes

Adventes vainaga iedegšana, skolas dekorēšana

Skolēnu un vecāku aptauja par attālināto mācīšanos

Ieteikumu izstrāde skolas 2022./2023 gada budžetam

12. klase gatavo Ziemassvētku video attālināti

Janvāris

Skolēnu domes sēdes

Barikāžu aizstāvju atceres diena – 30. gadadiena

Ieteikumu izstrāde Attīstības plānam 2020.- 2023.gadam

Februāris

Skolēnu domes sēdes

Akcija „Viena diena bez telefona” – aktivitātes starpbrīžos

Skolēnu stūrīša - darba grupas izveide, realizācija

Marts

Skolēnu domes sēdes

Akcija „Klusēšanas retrīts” – aktivitātes starpbrīžos

Aprīlis

Skolēnu domes sēdes

Lielā Talka – skolas apkārtnes sakopšana

Skolēnu un vecāku aptauja par attālināto mācīšanos

Pozitīvo emociju šovs „Popiela”

Lieldienu pasākums 1.-4. klašu skolēniem

Maijs

Skolēnu domes sēdes

Mācību gada noslēgums

Skolēnu domes noslēguma pasākums

Priekules vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā Rita Ceriņa

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker