Skolēnu domes darba plāns

Drukāt
Publicēšanas datums Autors administrācija

Priekules vidusskolas

Skolēnu domes darba plāns

2020./2021. mācību gads

Mēnesis

Plānotās darbības, pasākumi

Septembris

Skolēnu domes sēdes

Darba plāna mācību gadam izveide un apstiprināšana

Oktobris

Skolēnu domes sēdes

Labo darbu nedēļa – sakopt Lāčplēša ordeņa kavaliera kapa vietu Nodegu kapos

Veidot “Pieklājības nedēļas” aktivitātes 

Novembris

Skolēnu domes sēdes (attālināti)

Pasākumi – 18. novembra pasākums – šogad video sveiciens attālināti (skolotāji, skolēni, interešu izglītības pulciņu dalībnieki)

Piedalīšanās konferencē “Pašiem sava brīvība” tiešsaistē 26. novembrī

Decembris

Skolēnu domes sēdes

Adventes vainaga iedegšana, skolas dekorēšana

Skolēnu un vecāku aptauja par attālināto mācīšanos

Ieteikumu izstrāde skolas 2021. gada budžetam

12. klase gatavo Ziemassvētku video attālināti

Janvāris

Skolēnu domes sēdes

Barikāžu aizstāvju atceres diena – 30. gadadiena

Ieteikumu izstrāde Attīstības plānam 2020.- 2023.gadam

Februāris

Skolēnu domes sēdes

Akcija „Viena diena bez telefona” – aktivitātes starpbrīžos

Marts

Skolēnu domes sēdes

Akcija „Viena diena bez telefona” – aktivitātes starpbrīžos

Aprīlis

Skolēnu domes sēdes

Lielā Talka – skolas apkārtnes sakopšana

Skolēnu un vecāku aptauja par attālināto mācīšanos

Pozitīvo emociju šovs „Popiela”

Lieldienu pasākums 1.-4. klašu skolēniem

Maijs

Skolēnu domes sēdes

Mācību gada noslēgums

Skolēnu domes noslēguma pasākums – 2 dienu pārgājiens

Priekules vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā Sanita Pāvila

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker