Rādīt # 
Virsraksts: Autors Skatījuma skaitītājs
Individuālo izglītības plānu izstrādes un īstenošanas kārtība Autors administrācija 450
Attālinātā mācību procesa kārtība Autors administrācija 933
Uzturēšanās kārtība Autors administrācija 886
Mācību procesa darba org. kārtība Autors administrācija 880
Epidemioloģiskās drošības kārtība Autors administrācija 884
Sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība Autors administrācija 1481
Pagarinātās dienas grupas kārtība Autors administrācija 1613
Skolēnu kavējumu uzskaite Autors administrācija 1469
Pašvērtējuma ziņojums Autors administrācija 1484
Iekšējās kārtības noteikumi Autors administrācija 1430
2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker