Priekules vidusskolas interešu izglītības nodarbību grafiks 2018./2019. m. g.

Drukāt
Publicēšanas datums Autors administrācija

 

 

Interešu izglītības nodarbību grafiks 2018./2019.m.g. II semestris

Nodarbības nosaukums/stundas

Vadītājs

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Vokālais ansamblis 10.-12.kl (3 stundas)

A. Hanzovska

15:25-16:25

 

15:25-17:25

   

Teātra pulciņš (1 stunda)

R. Bružika

8:00-8:30

8:00-8:30

     

Koris 2. - 5. kl. (2 stundas)

R. Bružika

   

8:00-8:30

8:00-8:30

14:00-14:30

8:00-8:30

Ansamblis 6.-9.kl. (3 stundas)

A. Šintlere

       

14:45-17:45

Folklora (4 stundas)

R. Oknere

14:00-16:00

 

14:00-16:00

   

Ritmika (3 stundas)

R.Oknere

 

13:00-15:00

     

Priekules vidusskolas avīze 9.-11. kl. (3 stundas)

Z. Strelēviča

8:00-8:30

14:45-15:45

8:00-8:30

8:00-8:30

15:30-16:00

 

Lūgšanu grupa (1 stunda)

J. Tiškus

8:00-8:30

     

8:00-8:30

1.kl. deju kolektīvs (2 stundas)

L. Sokolovska

13:00-14:00

 

13:00-14:00

   

2. – 3.kl. deju kolektīvs (2 stundas)

L. Sokolovska

14:00-15:00

   

14:00-15:00

 

4.-5. kl. deju kolektīvs (2 stundas)

L. Sokolovska

15:00-16:00

 

14:00-15:00

   

6.-8. kl. deju kolektīvs (2 stundas)

L. Sokolovska

16:00-17:00

 

15:00-16:00

   

9.-12.kl. deju kolektīvs (4 stundas)

L. Sokolovska

17:00-19:00

 

 

15:30-17:30

 

Sabiedriskās attiecības (2 stunda)

A. Rukute

   

14:40-15:40

14:40-15:40

 

Mājturība un tehnoloģijas 5.-8. kl. (2 stundas)

Z. Važa

     14:30-16:30

 

 

Sporta spēles 7.-12. kl. (3 stundas)

R. Feldmanis

 

18:30-21:30

     

Tautas bumba/vieglatlētika 2.-6. kl. (3 stundas)

R. Feldmanis

 

15:00-16:30

 

15:35-16:35

 

Florbols 5.-9.kl. (2 stundas)

R.Feldmanis

     

14:30-15:30

14:30-15:30

Tautas bumba 2.-5.kl. (4 stundas)

S. Pīlagere

14:00-16:00

 

13:10-15:10

   

Basketbols 6.-12.kl. (3 stundas)

S. Pīlagere

 

14:40-16:40

 

14:45-15:45

 

Lego robotika 1. – 9.kl. (2 stundas)

M. Laugale

   14:00-16:00  

 

 

Robotika 5.-9.kl., 10. – 12.kl. (2 stundas)

M. Laugale

   

15:30-17:30

   
2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker