Erasmus + Horvātijā

erasmuslogo.jpg

2023.gada janvārī Priekules viduskolas direktora vietnieks mācību darbā Uldis Kalns un metodiķe, matemātikas un krievu valodas skolotāja Rima Rieksta izmantoja projekta Erasmus + un projekta koordinatores piedāvāto iespēju, piedalīties mācībās Horvātijā. Mācības notika jaukā kūrortpilsētā Splitā un mūs sagaidīja pavasarīgas noskaņas, burvīga arhitektūra un kalni. Pirmā tikšanās ar kursu vadītājiem un kolēģiem bija izzinoša un pozitīvas enerģijas piepildīta. Pirmajā vakarā iepazināmies ar citu valstu pārstāvjiem, prezentējām savu skolu. Uldis Kalns pastāstīja un noprezentēja video par mūsu skolu. Baudījām horvātu cienastu – milzīgu spinātu pīragu un saldo medus kraukšķi. Uzzinājām kādās mācību iestādēs strādā Francijas, Polijas, Bulgārijas un tālās Arubas kolēģi. Vienmēr šādās tikšanās reizēs pārsteidz savstarpējā atvērtība un pozitīvisms. Kursu laikā nedaudz apguvām arī horvātu valodu, iepazinām viņu kultūru, arhitektūru un virtuvi. Kursu vadītāji rūpējās, lai katram kursu dalībniekam būtu iespējas uzzināt ko jaunu, apgūt jaunas prasmes, savstarpēji komunicēt.

Mums bija iespēja piedalīties nodarbībās, kurās apguva kritiskās domāšanas pamatprincipus un angļu valodas mācīšanas metodiku. Katra diena bija ļoti izzinoša un iespēja gūt jaunu pieredzi. Apmeklējām vienu no Splitas tehnikumiem, uzzinājām par Horvātijas skolu sadarbību Erasmus+ projektos. Šis tehnikums sadarbojas ar Ogres tehnikumu Latvijā. Katras valsts pārstāvji iepazīstināja arī ar izglītības sistēmu un struktūru, galvenajām problēmām, veiksmēm un neveiksmēm.

Noslēguma pasākums notika Splitas operas nama kafejnīcā un katrs dalībnieks svinīgi saņēma kursu beigšanas apliecības. Esmu ļoti priecīga un gandarīta par iegūto pieredzi. Iegūtās zināšanas veiksmīgi izmantoju savā darbā, mācot skolēniem krievu valodu. 7.-11.klašu skolēniem krievu valodas stundās patika kursos apgūtās spēles – Izmeklētāji un noziedznieki, stafete ar svešvārdiem, mēmais šovs un citas aktivitātes. Man arī bija ļoti interesanti uzzināt par kritisko domāšanu un tās attīstīšanas metodiku, jo savā maģistra darbā pētīju kritiskās domāšanas nozīmi skolēnu sasniegumu izaugsmē un turpinu pētīt mācoties doktorantūrā.

Erasmus+ dod iespēju katram skolotājam, ja viņš vēlas, pilnveidot sevi, rast jaunas zināšanas, prasmes , metodes, gūt jaunas emocijas. Jaunas emocijas sniedz gandarījumu un vēlmi uzlabot savus profesionālos sasniegumus, valodas prasmes un dalīties pieredzē ar kolēģiem.

Aprīlī piedalīšos Erasmus+ projektā , ko organize Liepājas Universitāte un piedalīšos konferencē Vācijā pilsētā Nirnbergā, kurus prezentēšu un dalīšos pieredzē kā izmantoju kritiskās domāšanas uzdevumus matemātikas stundās mūsu skolā. Erasmus + ir ļoti augstvērtīgs projekts skolotāju sadarbībai, izaugsmei un pašrealizācijai.

Raksta autore Rima Rieksta

Erasmus + akreditācija

Erasmus__izpilde.png

Erasmus+ aktivitātes Priekules vidusskolā.

erasmuslogo

WhatsApp Image 2021-10-25 at 10.38.39

WhatsApp Image 2021-10-25 at 10.38.39 2

Erasmus+ aktivitātes Priekules vidusskolā.

Ņemot vērā Covid-19 situāciju Latvijā un Eiropā, kad nevarēja notikt mobilitāšu braucieni,

Priekules vidusskolas KA1 projekts Nr.2020-1-LV01-077207 tika pagarināts uz gadu. Tas 

ļauj skolotājiem doties projektā paredzētos mācību braucienos. Kā teicis Džonsons B (Jonson

B, 2014):”Lai mācītos skolēni, ir jāmācās pedagogiem, un tas ir vissvarīgākais, ko

pedagogi var darīt.”

No 18.-27. septembrim projekta koordinatore Z. Strelēviča piedalījās mācību mobilitātes

kursos UNLEASH YOUR CREATIVITY( Attīsti savu radošumu) Tenerifē, kurā gūtas

vērtīgas atziņas:

 Radošums tiek uzskatīts par vienu no galvenajām cilvēka vērtībām. Tā ir mūsdienu nākotnes

prasme.

 Kā skolotāji, mēs varam piedāvāt skolēniem vairāk, ja mūsu radošums ir tendēts uz

patīkamu, interesantu klases atmosfēru, tas palīdz ar idejām ne vien gatavojoties stundām, bet

arī risinot kādu jautājumu, lai tiktu galā ar problēmām.

Radošums ir prasme, ko var iemācīties, attīstīt un pielietot.

Mobilitātes kurss tika veidots, lai gūtu ieskatu, kas ir radoša pieeja, kā tā darbojas. Tika

iegūtas idejas, kā atsvaidzināt skolotāja ikdienas rutīnu. Kursa mērķis-piedāvāt dalībniekiem

metodes un idejas, kā darba vidi padarīt interesantāku un daudzveidīgāku.

Grupā darbojās 8 skolotāji no 5 Eiropas valstīm. Katrs prezentēja savu valsti, skolu. Kursu

noslēguma darbs-mācību stundas prezentācija, izmantojot iegūtās zināšanas. Z. Strelēviča

sagatavoja stundu 10. klasei par tēmu-KO MUMS NOZĪMĒ PAGATNE un saņēma atzinīgu

novērtējumu. Gala rezultāts- sertifikāts par sekmīgu kursu absolvēšanu.

Nodarbības vadīja skolotājs ar izteikti radošu pieeju-mācījāmies gan muzejā, gan okeāna

krastā, sēžot uz mola, gan vienkārši brīvā dabā. Ieguvums ir neatsverams. Pēc mācībām tika

organizētas ekskursijas uz Botānisko dārzu, pa Santa Krūzu , uz melno smilšu pludmali,

tuvējām pilsētām, lai iepazītos ar fantastisko dabu, kultūru. Cilvēki Tenerifē ir apzinīgi-

maskas jāvalkā telpās, ienākot jādezinficē rokas. Uz ielas var nevilkt maskas, bet visi,

neskatoties uz vasarīgo laiku(+28-+30grādi), lieto maskas. Ne kāds protestē, ne skaļi

uzvedas-gandrīz visi ir vakcinējušies. Maskas lieto skolās gan mazi, gan lieli.

 No 8.-17. oktobrim Erasmus+ Strukturētos kursos ar mērķi apmeklēt skolas Reikjavikā,

Islandē piedalījās A. Esenvalde un Z. Strelēviča. Abas skolotājas ir sajūsminātas gan par

redzēto, piedzīvoto šai fantastiskajā zemē, gan par iespēju komunicēt ar Eiropas valstu

skolotājiem, iepazīt kultūru, izglītības sistēmu. Kursu programma piedāvāja lekcijas par

Islandes ģeogrāfiju, vēsturi, kultūras mantojumu, izglītību. Mobilitātē piedalījās 109

dalībnieki no 19 valstīm+1(Islande). Lekcijas notika lielā zālē visiem kopā,skolu vizītēs

skolotāji tika sadalīti grupās, arī mācību ekskursijās devās pa grupām.

A.Esenvalde un Z. Strelēviča, apmeklējot skolas, piedalījās attiecīgo mācību priekšmetu

stundās. Skolēni Islandē nekārto valsts eksāmenus, lai tiktu pasargāti no lieka stresa gan viņi,

gan skolotāji. Skolēni netiek īpaši kontrolēti, jo pastāv uzskats, ka kontrole un stingra

disciplīna mazina radošumu, vēlmi iesaistīties un darboties. Skolotāji saprotoši izturas pret

mobilo telefonu lietošanu, jo tā ir dzīve. Protams, viņi tic, ka tas, ko skolēni skatās ierīcēs,

tiek darīts saprātīgi. Skolotāja amats tiek augstu novērtēts. Kā teica vienas skolas direktore:

“Mēs visādā veida aizsargājam savus skolotājus, jo viņi ir vislabākie.” Savā darbā skolotāji

izmanto dažādas metodes, mācību līdzekļus. Tika dota iespēja aprunāties ar skolotājiem,

skolēniem, lai dalītos ar savu pieredzi un uzzinātu viņu viedokli par izglītību. Jāteic, ka

skolēni ar lielu cieņu izturas pret skolotājiem, respektē.

Abas Priekules vidusskolas skolotājas guva neatsveramu pieredzi, piedaloties gan Tenerifes,

gan Reikjavikas Erasmus+ mobilitātēs un atkārtoti aicina kolēģus piebiedroties.

Priekšnoteikumi-vēlme mācīties, komunicēt ar citu valstu kolēģiem, dalīties ar

pozitīvo pieredzi, iegūt partnerus turpmākiem projektiem un- angļu valodas zināšanas.

                                                                               Z. Strelēviča, Erasmus+ koordinatore.

Projekts READING CIRCLE

 

WhatsApp Image 2021-10-25 at 11.29.12 1

                                  Projekts READING CIRCLE.

Latvijas angļu valodas skolotāju asociācija LAVSA, the LATVIAN ASSOCIATION of

TEACHERS of ENGLISH LATE sadarbībā ar J. Rozes grāmatnīcu un izdevniecību Pearson

izsludināja republikas angļu valodas skolotāju pieteikšanos projektam READING

CIRCLE(lasīšana pa apli), lai uzvarētājiem dotu iespēju kopā ar skolēniem lasīt grāmatas

angļu valodā. Ilgi nedomājot, pieteicos projektam un guvu atbalstu kā rezultātā ar 6.A

klasi(audzinātāja Ina Daize) uzsākām lasīšanu. Skolēni ar nepacietību gaidīja šo brīdi.

Pārsteidzoši, bet laikā, kad jauniešu dzīvi ir pārņēmušas tehnoloģijas, un pastāv uzskats, ka

skolēni grāmatas nelasa, šie sestie bija sajūsmā. Lasīšana notika klasē-tāds ir noteikums

Covid-19 apstākļos. Interese bija tik liela, ka daži, aizsteidzoties priekšā kopējam darba

ritmam un nevarēdami sagaidīt, kas notiks tālāk, grāmatu izlasīja ‘vienā rāvienā’. Sekoja

jautājumi: ”Kādu nākamo grāmatu lasīsim/ Kad saņemsim?” Lasījām ROBOT OF

SHERWOOD. Nākamo grāmatu saņemsim no Daugavpils tehnoloģiju vidusskolas, tā būs-

Julija Danu KING ARTHUR AND THE KNIGHTS, savu izlasīto sūtīsim uz Kuldīgas 2.

vidusskolu. Kopā izlasīsim 8 grāmatas. Jāatzīmē, ka tā nav tikai lasīšana, bet arī darbs ar

tekstu, jaunajiem vārdiem, teikumu, jautājumu veidošana. Noslēgumā visi 6. A klases skolēni

saņems sertifikātus.

 Ir izveidots lasīšanas grafiks, kas prasa atbildību no skolotāja laikus nosūtīt

grāmatas nākošajai skolai.

Esmu ļoti priecīga par saviem sestajiem-atraktīvajiem, zinātkārajiem skolēniem un sadarbību

ar audzinātāju Inu Daizi.

                                                                                   Zaiga Strelēviča.

Priekules vidusskola piedalās ERASMUS+ (KA2) projektā « Music, Body and Heritage »

erasmuslogo

Priekules vidusskola piedalās ERASMUS+ (KA2) 3 gadu projektā 2017-2018 « Music, Body and Heritage » 2018-2019 «Music, Body and Contemporary Art »2019-2020 « Music, Body and Theatre »

Projekta dalībvalstis: Latvija (PRIEKULES VIDUSSKOLA), Francija (Collège Ponsard, CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE DE VIENNE Vienne ), Spānija (COLEGIO SAN FRANCISCO DE PAULA SEVILLA ESPANA) , Itālija (ISTITUTO G.MAZZINI- MAGIONE, ITALIA) un Čehija(Základní umělecká škola, Vsetín)

Projekta mērķi:

·         veidot izpratni par mūziku, mākslu, deju, teātri, kustību Eiropas kontekstā,

·         attīstīt prasmes sadarboties ar citu Eiropas valstu skolēniem,

·         iepazīties ar dalībvalstu kultūrvēsturisko mantojumu.

No 5.-11.novembrim Francijā Viennē notika pirmais projekta plānošanas seminārs, kurā piedalījās 3 pārstāvji no katras projektā iesaistītās valsts. Priekules vidusskolu pārstāvēja: Irina Tiesnese, Zaiga Strelēviča un Airita Ešenvalde. Pēc semināra 6.-10.klašu skolēni tika informēti par iespēju piedalīties projektā.

Skolā notiek projekta logo izveide, dalībnieku atlase.

Skolēni ir piedalījušies flashmob pasākumā, kurš tika nofilmēts un ievietots Twinspace vietnē.

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker