Erasmus + akreditācija

Erasmus__izpilde.png

Erasmus+ aktivitātes Priekules vidusskolā.

erasmuslogo

WhatsApp Image 2021-10-25 at 10.38.39

WhatsApp Image 2021-10-25 at 10.38.39 2

Erasmus+ aktivitātes Priekules vidusskolā.

Ņemot vērā Covid-19 situāciju Latvijā un Eiropā, kad nevarēja notikt mobilitāšu braucieni,

Priekules vidusskolas KA1 projekts Nr.2020-1-LV01-077207 tika pagarināts uz gadu. Tas 

ļauj skolotājiem doties projektā paredzētos mācību braucienos. Kā teicis Džonsons B (Jonson

B, 2014):”Lai mācītos skolēni, ir jāmācās pedagogiem, un tas ir vissvarīgākais, ko

pedagogi var darīt.”

No 18.-27. septembrim projekta koordinatore Z. Strelēviča piedalījās mācību mobilitātes

kursos UNLEASH YOUR CREATIVITY( Attīsti savu radošumu) Tenerifē, kurā gūtas

vērtīgas atziņas:

 Radošums tiek uzskatīts par vienu no galvenajām cilvēka vērtībām. Tā ir mūsdienu nākotnes

prasme.

 Kā skolotāji, mēs varam piedāvāt skolēniem vairāk, ja mūsu radošums ir tendēts uz

patīkamu, interesantu klases atmosfēru, tas palīdz ar idejām ne vien gatavojoties stundām, bet

arī risinot kādu jautājumu, lai tiktu galā ar problēmām.

Radošums ir prasme, ko var iemācīties, attīstīt un pielietot.

Mobilitātes kurss tika veidots, lai gūtu ieskatu, kas ir radoša pieeja, kā tā darbojas. Tika

iegūtas idejas, kā atsvaidzināt skolotāja ikdienas rutīnu. Kursa mērķis-piedāvāt dalībniekiem

metodes un idejas, kā darba vidi padarīt interesantāku un daudzveidīgāku.

Grupā darbojās 8 skolotāji no 5 Eiropas valstīm. Katrs prezentēja savu valsti, skolu. Kursu

noslēguma darbs-mācību stundas prezentācija, izmantojot iegūtās zināšanas. Z. Strelēviča

sagatavoja stundu 10. klasei par tēmu-KO MUMS NOZĪMĒ PAGATNE un saņēma atzinīgu

novērtējumu. Gala rezultāts- sertifikāts par sekmīgu kursu absolvēšanu.

Nodarbības vadīja skolotājs ar izteikti radošu pieeju-mācījāmies gan muzejā, gan okeāna

krastā, sēžot uz mola, gan vienkārši brīvā dabā. Ieguvums ir neatsverams. Pēc mācībām tika

organizētas ekskursijas uz Botānisko dārzu, pa Santa Krūzu , uz melno smilšu pludmali,

tuvējām pilsētām, lai iepazītos ar fantastisko dabu, kultūru. Cilvēki Tenerifē ir apzinīgi-

maskas jāvalkā telpās, ienākot jādezinficē rokas. Uz ielas var nevilkt maskas, bet visi,

neskatoties uz vasarīgo laiku(+28-+30grādi), lieto maskas. Ne kāds protestē, ne skaļi

uzvedas-gandrīz visi ir vakcinējušies. Maskas lieto skolās gan mazi, gan lieli.

 No 8.-17. oktobrim Erasmus+ Strukturētos kursos ar mērķi apmeklēt skolas Reikjavikā,

Islandē piedalījās A. Esenvalde un Z. Strelēviča. Abas skolotājas ir sajūsminātas gan par

redzēto, piedzīvoto šai fantastiskajā zemē, gan par iespēju komunicēt ar Eiropas valstu

skolotājiem, iepazīt kultūru, izglītības sistēmu. Kursu programma piedāvāja lekcijas par

Islandes ģeogrāfiju, vēsturi, kultūras mantojumu, izglītību. Mobilitātē piedalījās 109

dalībnieki no 19 valstīm+1(Islande). Lekcijas notika lielā zālē visiem kopā,skolu vizītēs

skolotāji tika sadalīti grupās, arī mācību ekskursijās devās pa grupām.

A.Esenvalde un Z. Strelēviča, apmeklējot skolas, piedalījās attiecīgo mācību priekšmetu

stundās. Skolēni Islandē nekārto valsts eksāmenus, lai tiktu pasargāti no lieka stresa gan viņi,

gan skolotāji. Skolēni netiek īpaši kontrolēti, jo pastāv uzskats, ka kontrole un stingra

disciplīna mazina radošumu, vēlmi iesaistīties un darboties. Skolotāji saprotoši izturas pret

mobilo telefonu lietošanu, jo tā ir dzīve. Protams, viņi tic, ka tas, ko skolēni skatās ierīcēs,

tiek darīts saprātīgi. Skolotāja amats tiek augstu novērtēts. Kā teica vienas skolas direktore:

“Mēs visādā veida aizsargājam savus skolotājus, jo viņi ir vislabākie.” Savā darbā skolotāji

izmanto dažādas metodes, mācību līdzekļus. Tika dota iespēja aprunāties ar skolotājiem,

skolēniem, lai dalītos ar savu pieredzi un uzzinātu viņu viedokli par izglītību. Jāteic, ka

skolēni ar lielu cieņu izturas pret skolotājiem, respektē.

Abas Priekules vidusskolas skolotājas guva neatsveramu pieredzi, piedaloties gan Tenerifes,

gan Reikjavikas Erasmus+ mobilitātēs un atkārtoti aicina kolēģus piebiedroties.

Priekšnoteikumi-vēlme mācīties, komunicēt ar citu valstu kolēģiem, dalīties ar

pozitīvo pieredzi, iegūt partnerus turpmākiem projektiem un- angļu valodas zināšanas.

                                                                               Z. Strelēviča, Erasmus+ koordinatore.

Projekts READING CIRCLE

erasmuslogo

WhatsApp Image 2021-10-25 at 11.29.12 1

                                  Projekts READING CIRCLE.

Latvijas angļu valodas skolotāju asociācija LAVSA, the LATVIAN ASSOCIATION of

TEACHERS of ENGLISH LATE sadarbībā ar J. Rozes grāmatnīcu un izdevniecību Pearson

izsludināja republikas angļu valodas skolotāju pieteikšanos projektam READING

CIRCLE(lasīšana pa apli), lai uzvarētājiem dotu iespēju kopā ar skolēniem lasīt grāmatas

angļu valodā. Ilgi nedomājot, pieteicos projektam un guvu atbalstu kā rezultātā ar 6.A

klasi(audzinātāja Ina Daize) uzsākām lasīšanu. Skolēni ar nepacietību gaidīja šo brīdi.

Pārsteidzoši, bet laikā, kad jauniešu dzīvi ir pārņēmušas tehnoloģijas, un pastāv uzskats, ka

skolēni grāmatas nelasa, šie sestie bija sajūsmā. Lasīšana notika klasē-tāds ir noteikums

Covid-19 apstākļos. Interese bija tik liela, ka daži, aizsteidzoties priekšā kopējam darba

ritmam un nevarēdami sagaidīt, kas notiks tālāk, grāmatu izlasīja ‘vienā rāvienā’. Sekoja

jautājumi: ”Kādu nākamo grāmatu lasīsim/ Kad saņemsim?” Lasījām ROBOT OF

SHERWOOD. Nākamo grāmatu saņemsim no Daugavpils tehnoloģiju vidusskolas, tā būs-

Julija Danu KING ARTHUR AND THE KNIGHTS, savu izlasīto sūtīsim uz Kuldīgas 2.

vidusskolu. Kopā izlasīsim 8 grāmatas. Jāatzīmē, ka tā nav tikai lasīšana, bet arī darbs ar

tekstu, jaunajiem vārdiem, teikumu, jautājumu veidošana. Noslēgumā visi 6. A klases skolēni

saņems sertifikātus.

 Ir izveidots lasīšanas grafiks, kas prasa atbildību no skolotāja laikus nosūtīt

grāmatas nākošajai skolai.

Esmu ļoti priecīga par saviem sestajiem-atraktīvajiem, zinātkārajiem skolēniem un sadarbību

ar audzinātāju Inu Daizi.

                                                                                   Zaiga Strelēviča.

Priekules vidusskola piedalās ERASMUS+ (KA2) projektā « Music, Body and Heritage »

erasmuslogo

Priekules vidusskola piedalās ERASMUS+ (KA2) 3 gadu projektā 2017-2018 « Music, Body and Heritage » 2018-2019 «Music, Body and Contemporary Art »2019-2020 « Music, Body and Theatre »

Projekta dalībvalstis: Latvija (PRIEKULES VIDUSSKOLA), Francija (Collège Ponsard, CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE DE VIENNE Vienne ), Spānija (COLEGIO SAN FRANCISCO DE PAULA SEVILLA ESPANA) , Itālija (ISTITUTO G.MAZZINI- MAGIONE, ITALIA) un Čehija(Základní umělecká škola, Vsetín)

Projekta mērķi:

·         veidot izpratni par mūziku, mākslu, deju, teātri, kustību Eiropas kontekstā,

·         attīstīt prasmes sadarboties ar citu Eiropas valstu skolēniem,

·         iepazīties ar dalībvalstu kultūrvēsturisko mantojumu.

No 5.-11.novembrim Francijā Viennē notika pirmais projekta plānošanas seminārs, kurā piedalījās 3 pārstāvji no katras projektā iesaistītās valsts. Priekules vidusskolu pārstāvēja: Irina Tiesnese, Zaiga Strelēviča un Airita Ešenvalde. Pēc semināra 6.-10.klašu skolēni tika informēti par iespēju piedalīties projektā.

Skolā notiek projekta logo izveide, dalībnieku atlase.

Skolēni ir piedalījušies flashmob pasākumā, kurš tika nofilmēts un ievietots Twinspace vietnē.

Priekules vidusskola piedalās Erasmus+

logo

Priekules vidusskola piedalās Erasmus+ programmas pamatdarbības NR.1 (KA1) skolu sektora projekta īstenošanā

līguma Nr. 2017-1-LV01-KA101-035306

Projekta ilgums: 26.06.2017.-25.09.2018 (15 mēneši )


Projektu līdzfinansē: Eiropas Savienība.

 
Projekta mērķi:

  1. paaugstināt skolotāju angļu valodas, IT, saziņas un sadarbības prasmes, spēju strādāt komandā un sadarboties ar citu Eiropas valstu skolotājiem.
  2. Iepazīties ar Spānijas skolu izglītības sistēmu, CLIL apmācību, darba metodēm un paplašināt skolotājiem starpkultūru izpratni.

Dalība projektā tiek deklarēta, kā mācīšanās process visam skolas kolektīvam. Skolotājam regulāri tiek dota iespēja augt un pilnveidoties gan personīgi, gan profesionāli, apmeklējot lekcijas, seminārus, kursus. Taču veicot skolotāju aptaujas, tika secināts, ka skolotājiem trūkst motivācijas, izpratnes par Eiropas projektu nozīmīgumu un apmierinājumu ar ikdienas darbu, ka labākais risinājums izaugsmei kopumā tika rasts- dalība ERASMUS+KA1 projektā, kurā tiks apgūts: angļu valodas mācīšana un mācīšanās, pamatkompetences, pedagoģija un didaktika, radošums un kultūra, jaunās tehnoloģijas - digitālās kompetences.

 

Projektā piedalās Priekules vidusskolas skolotājas Zaiga Strelēviča,Airita Ešenvalde un Agita Zuļģe, kuras papildinās savu mācību priekšmetu pasniegšanas metodiku  Erasmus+ organizētajos kursos.

Sasniedzamais rezultāts: Priekules vidusskolas skolotājas papildinās savu mācību priekšmetu pasniegšanas metodiku sekojošos aspektos:

  1. Apmeklējot skolas, iepazīsies ar labās prakses un mācību darba organizācijas piemēriem.
  2. Uzlabos savas prasmes un kompetences angļu valodā Eiropas kontekstā.
  3. Attīstīs kognitīvās un kritiskās domāšanas stratēģijas, sadarbības prasmes, plānošanas un vērtēšanas sistēmu.
  4. Apgūs jaunas un inovatīvas mācīšanās pieejas, kas ļaus noturēt skolēnu interesi līdz izvirzīto mācību mērķu sasniegšanai
  5. Apgūs metodes, kas palīdzēs sasaistīt skolēnu specifiskās zināšanas angļu valodā ar vispārīgām prasmēm mācīties darbībā un sasniegt personīgi nozīmīgus mērķus, izmantojot IKT un kā atdzīvināt ikdienas nodarbības un padarīt tās motivējošākas.
2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker