Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana Dienvidkurzemes novadā

JSPA logo  valsts jaunatne sprogramma logo

“Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana Dienvidkurzemes novada pašvaldības iestādēs - Aizputes, Priekules, Vaiņodes, Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolās un Rucavas,  Pāvilostas  pamatskolās”

Projekta identifikācijas Nr. VP2021/4-9 

122 skolās īstenos aktivitātes psihoemocionālās labsajūtas celšanai, arī Priekules vidusskolas Skolēnu domes iesniegtais projekts.

Šoruden 122 Latvijas skolās, saņemot līdz 1000 eiro finansējumu, īstenos skolas “Labbūtības ceļakarti” – psihoemocionālās labsajūtas celšanas plānu. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) administrētā projektu konkursā “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” kopumā ir apstiprināti 44 projekti, aptverot 122 izglītības iestādes. Kopējais projektiem piešķirtais finansējums ir 121665,44 eiro.

“Labbūtības ceļakarti” jeb praktisku aktivitāšu kopumu skolas kopienas psihoemocionālās veselības uzlabošanai, iesniedzot 44 projektus un pārstāvot 122 izglītības iestādes, īstenos 32 pašvaldības un 12 biedrības

Projekta aktivitātes skolās tiks īstenotas līdz gada beigām, saņemot līdz 1000 eiro finansējumu un īstenojot savu  “Labbūtības ceļakarti”. Lai celtu skolas kopienas psihoemocionālo labbūtību, skolu pašpārvaldes organizēs tematiskās mācības par mentālo veselību un emocionālo labsajūtu, rīkos dažādas āra aktivitātes, spēles – kā sportiskas, tā arī izzinošas. Tāpat jaunieši veidos izglītojošas infografikas un apgleznos skolas sienas ar pozitīviem vēstījumiem, labiekārtojot telpas.

Priekules vidusskolā tiks realizēta sekojoša programma:

Meistarklase - vienaudžu mācīšanās un atbalsta aktivitātes (peer-to-peer pieeja), kas veicina psihoemocionālās kompetences pilnveidi izglītības iestādes kopienā, ko vada “Pusaudžu Resursu Centrs”.

Meistarklase - vecāko klašu skolēni, kuri jau apguvuši tēmu ir sagatavojuši savu pieeju (prezentācija, spēle, izspēlēta teātra situācija u.c) kā iemācīt mazāko klašu skolēniem šo pašu meistarklases sasniedzamo rezultātu.

Motivācijas programma – Pieklājības nedēļa.

Katra klase krāj punktus par labsajūtas veicināšanu klases kolektīvā, ievērojot programmas punktu piešķiršanas kritērijus.

Apbalvošana nedēļa! 

Priekules vidusskolas zinātkāres diena 2019.

Pasākumi projekta

“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Nr. 8.3.2.2/16/i/001

ietvaros 2018./2019. mācību gada 2. semestrī

2018./2019. mācību gada 2. semestrī Priekules vidusskolā turpinās aktivitātes projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2/16/i/001 ietvaros.

Projekta ietvaros strādāt pedagoga palīgs angļu valodas stundās. Pedagoga palīgs strādā ar izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem un valodas traucējumiem. Darbs notiek mazās grupās valodas lietojuma apguvei 2. – 6. klases skolēniem.

Šī projekta ietvaros arī 2. semestrī Priekules vidusskolā darbojas praktiskās nodarbības „Jauno zinātnieku skola”. Nodarbības notiek 4.-9. klašu skolēniem valsts standartā noteikto kompetenču padziļinātai apguvei spējīgākajiem skolēniem, uzsverot praktisku darbošanos un pētniecību. Praktisko nodarbību laikā skolēni apguva padziļinātas zināšanas šādos mācību priekšmetos - angļu valoda, bioloģija, krievu valoda, matemātika, dabaszinības – veidojot vides spēles, audzējot un vērojot dažādu augu attīstības posmus (no sēklās iesēšanas līdz auga ziedēšanai), gatavojoties starptautiskiem matemātikas konkursiem (miksike.lv un „Ķengurs”), apgūstot padziļinātas zināšanas valodās.

Mācību gada noslēgumā, 29. maijā, skolā norisinājās pasākums „Priekules vidusskolas zinātkāres diena”. Pasākumā piedalījās 1.-8. klašu skolēni. Pasākuma laikā bija iespēja apmeklēt 4 nodarbības, zinātkāres staciju un eksperimentu izrādi. 1.-4. klašu skolēni piedalījās nodarbībās „Zemestrīce” (uzbūvēt daudzstāvu ēku no dažādiem materiāliem un pārbaudīt vai iztur zemestrīces spēku) un „Kas ir skaņa?” (skaņu veidi, kā skaņa iedarbojas uz cilvēku, cik skaļas ir dažādas lietas utt.). 5.-8. klašu skolēni devās un „Morzas kods” (saziņas veidi ar skaņu un signāliem, izveido paši savu morzas kodu) un „Kosmiskā ola” (kosmoss un planētas, izveidot zondi no noteiktiem materiāliem un pārbaudīt tās izturību) nodarbībām. Zinātkāres staciju varēja apmeklēt visas sākumskolas klases un 8A. un 8B. klase, kurā bija izstādīti 10 roll-up plakāti par dažādiem zinātniekiem un viņu paveiktajiem sasniegumiem. Skolēniem bija uzdevums sameklēt konkrētu informāciju , kas dota uzdevumu lapā, par katru zinātnieku. Un kā pasākuma kulminācija bija eksperimentu izrādes katrai klašu grupai. Izrādes laikā tika rādīti eksperimenti ar dūmiem un uguni (kā rodas migla, kādas vielas maina uguns krāsu u.c.), ar skaņu (apgāzt priekšmetus ar skaņas palīdzību), sausā ledus iespējas (kur paliek gaiss, ja balonu ieliek sausā ledū; kas notiek ar kukurūzas nūjiņu; kas notiek, ja sausā ledū ielej karstu ūdeni utt.). Foto galeriju skatīt šeit.

Liels paldies visiem pedagogiem par darbošanos un atbalstu šajā mācību gadā šī projekta ietvaros.

Sanita Pāvila

Priekules vidusskolas

direktores vietniece izglītības jomā

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Pasākumi projekta

“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Nr. 8.3.2.2/16/i/001

ietvaros 2018./2019. mācību gada 1. semestrī

Jaunā mācību gada 1. semestrī Priekules vidusskolā tika uzsākti pasākumi projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2/16/i/001 ietvaros.

Ar 1. septembri projekta ietvaros sāka strādāt pedagoga palīgs angļu valodas stundās. Pedagoga palīgs strādā ar izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem un valodas traucējumiem. Darbs notiek mazās grupās valodas lietojuma apguvei 2. – 6. klases skolēniem.

Šī projekta ietvaros ar 8. oktobri Priekules vidusskolā sāka darboties praktiskās nodarbības „Jauno zinātnieku skola”. Nodarbības notiek 4.-9. klašu skolēniem valsts standartā noteikto kompetenču padziļinātai apguvei spējīgākajiem skolēniem, uzsverot praktisku darbošanos un pētniecību. Praktiskās nodarbības notiek šādos mācību priekšmetos – angļu valoda, bioloģija, krievu valoda, matemātika, dabaszinības. Nodarbības vada priekules vidusskolas skolotāji – S. Bilerte, A. Ešenvalde, S. Kuprjašova, V. Remese, Z. Strelēviča un M. Šeflere.

Rudens brīvlaikā, 22. un 25. oktobrī Priekules vidusskolas 5.-7. klašu skolēniem bija iespēja doties mācību vizītē uz AHHAA centru Tartu, Igaunijā. Mācību vizītes laikā skolēni apguva prasmes pielietot praktiski teorētiskās zināšanas šādās tematiskajos AHHAA centra eksponātos: ūdens spēks un trajektorija, līdzsvara ritenis, Zibens burkā, lāzeru staru iekšējais starojums, pulsa oksimetrs, termokamera, AHHA enerģijas aplis, elektroierīču darbība, medicīnas fakultātes medicīnas kolekcija (ekskluzīva kolekcija ar dzīvnieku un cilvēku iekšējiem orgāniem, embrijiem) u.c. Īpaši aizraujoši skolēniem bija apmeklēt Zinātnes teātra izrādi „Atklāj smadzenes!” un „Maģiskā ķīmija”. Iegūt zināšanas par mūsu saules sistēmu un aiz tās robežām varēja, apmeklējot AHHAA centra planetāriju ar lekciju „Lidosim visumā”.

Sanita Pāvila

Priekules vidusskolas

direktores vietniece izglītības jomā

View the embedded image gallery online at:
http://priekule.edu.lv/index.php/projekti#sigFreeId3af4242b45

Pasākumi projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2/16/i/001 ietvaros

Pasākumi projekta

“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Nr. 8.3.2.2/16/i/001

ietvaros

Mācību gada noslēgumā Priekules vidusskolā norisinājās vairāki pasākumi projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2/16/i/001 ietvaros.

30. maijā norisinājās Priekules vidusskolas foto orientēšanās sacensības, kurās piedalījās 7. – 9. klašu skolēni. Tas bija 1 dienas komandu saliedēšanas pasākums, kurā bija teorētisko zināšanu sasaiste ar praktisko darbošanos un pētniecisko prasmju attīstīšana. Sacensības iesākās ar dalībnieku sadalīšanu komandās (katrā komandā 3 – 4 cilvēki) pa klašu grupām un instruktāžu par pasākuma norisi. Pirmais uzdevums komandām bija tuvākajā skolas apkārtnē pēc dotās kartes atrast paslēptos „burtus” un atrisināt krustvārdu mīklu. Pēc šī uzdevuma izpildīšanas, komandas gatavojās startam orientēšanās posmam Priekules pilsētā. Katra komanda trasē devās ar 2 minūšu intervālu. Komandām pēc kartes bija jāatrod 8 kontrolpunkti, kuros katrā bija konkrēts uzdevums. Komandas, kas gaidīja savu startu, pildīja papilduzdevumu skolas tuvākā apkārtnē – pēc fotogrāfijām bija jāatrod kontrolpunkts, kurā bija norādīts kāds simbols, kas veidoja matemātisku vienādojumu. Komandām pēc tam bija šis vienādojums jāatrisina. Pēc trases veikšanas pilsētā komandas mācījās zīmēt topogrāfisko karti.

8. un 13. jūnijā Priekules vidusskolas 7.-9. klašu skolēniem bija iespēja doties mācību vizītē uz AHHAA centru Tartu, Igaunijā. Mācību vizītes laikā skolēni apguva prasmes pielietot praktiski teorētiskās zināšanas šādās tematiskajos AHHAA centra eksponātos: Zibens burkā, lāzeru staru iekšējais starojums, Džeikoba kāpnes, pulsa oksimetrs, termokamera, AHHA enerģijas aplis, līdzsvara ritenis, elektroierīču darbība, aksolotls, ūdens spēks un trajektorija, medicīnas fakultātes medicīnas kolekcija (ekskluzīva kolekcija ar dzīvnieku un cilvēku iekšējiem orgāniem, embrijiem), mākslas mašīna u.c. Īpaši aizraujoši skolēniem bija iepazīties ar aizvēsturiskiem jūras iemītniekiem izstādē „AHHAA, jūras briesmoņi”. Iegūt zināšanas par mūsu saules sistēmu un aiz tās robežām varēja, apmeklējot AHHAA centra planetāriju ar lekciju „Visuma atklāšana”.

Liels paldies visiem skolēniem par aktīvu iesaistīšanos un skolotājiem par atbalstu un līdzdarbošanos.

Sanita Pāvila

Priekules vidusskolas

direktores vietniece izglītības jomā

View the embedded image gallery online at:
http://priekule.edu.lv/index.php/projekti#sigFreeId9cfe161453

ATBALSTS IZGLĪTOJAMO INDIVIDUĀLO KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI

Priekules vidusskola iesaistās projektā “ATBALSTS IZGLĪTOJAMO INDIVIDUĀLO KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI” 8.3.2.2/16/I/001.

Informācija par projektu
Finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības satura centrs
Īstenošanas laiks: 01.01.2017. – 31.12.2020.
Projekta kopējais finansējums: 32 005 188 EUR
ES fondu līdzfinansējums: 27 204 409 EUR
Nacionālais publiskais finansējums: 4 800 779 EUR

Projekta mērķis

Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Galvenās darbības

1. Ilgtspējīgas pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu atbalsta sistēmas izveide izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (metodoloģisku ieteikumu izstrāde un pielietošanas mācības, IKT resursi, pedagogu profesionālās kompetences pilnveide, ārvalstu metodiku ieviešana);

2. Ilgtspējīgu individuālās pieejas attīstības pasākumu nodrošināšana mācību satura apguvei un ārpusstundu pasākumu veidā.

Plānotie rezultāti

Projekta īstenošanas rezultātā visā Latvijas teritorijā vismaz 253 vispārējās izglītības iestādes būs izstrādājušas un ieviesušas to izglītojamo vajadzībām atbilstošas individuālās pieejas mācību sasniegumu veicināšanai - ieviesušas jaunas mācību pieejas formas mācību satura apguvei (individualizētās nodarbības, nodarbību cikli, mācību vizītes, u.c.), kā arī nodrošinājušas alternatīvu neformālās izglītības pasākumu kopu (tematiskās nometnes, konkursus, inovatīvas interešu izglītības programmas (t.sk. STEM jomā), u.c.) un tām būs pieejama visaptveroša atbalsta sistēma (ārvalstu metodikas un datu krātuves), kā arī pedagogu profesionālās pilnveides pasākumus.

Sadarbības partneri

Pašvaldības.

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker