Skolotāja logopēda darba virzieni un uzdevumi.

- Veic izglītojamo runas, rakstu valodas un lasīšanas iemaņu diagnostiku.
- Pilnveido izglītojamā runas un rakstu valodas attīstības iemaņas, pilnvērtīgai Valsts pamatizglītības standartā valodas jomā izvirzīto prasību apgūšanai.
- Sekmē izglītojamā pašvērtības paaugstināšanos.
- Veic individuālo un grupu darbu ar izglītojamiem, kuriem ir runas vai rakstu valodas traucējumi.
- Konsultē izglītojamos, vecākus un pedagogus runas un rakstu valodas traucējumu gadījumos un ieteikumu izstrādāšana atbalsta sniegšanai
izglītojamiem.
- Sagatavo rakstisku atzinumu par izglītojamā runas un rakstu valodas attīstību gadījumos, ja izglītojamais tiek nosūtīts uz pašvaldības pedagoģiski medicīnisko komisiju.
- Piedalās izglītības iestādes pedagoģiskās padomes sēdēs un citās sanāksmēs, kas saistītas ar mācību un audzināšanas darbu.

Skolotāja logopēde - Agnese Razma

Sociālais pedagogs

Priekules vidusskolas sociālais pedagogs _ Ilona Šlisere, Mg.paed., sociālā pedagoga un jurista palīga kvalifikācija, piecpadsmit gadu pieredze bērnu tiesību aizsardzības jomā un darba pieredze valsts pārvaldē.

Sociālā pedagoga darba virzieni un uzdevumi

$1-          Nodrošina bērnu tiesību un interešu aizsardzību, palīdz bērnam īstenot savas tiesības un pienākumus izglītības iestādē, ģimenē.

$1-          Diagnosticē bērnu socializācijas grūtības, izzina problēmu cēloņus.

$1-          Palīdz bērnam, vecākam, pedagogam risināt grūtības, kas radušās mācību procesa ietvaros.

$1-          Plāno un īsteno konkrētas sociālpedagoģiskas darbības. Piedalās mācību, grupu nodarbībās, novēro bērnu uzvedību, un to kā veidojas bērnu savstarpējās attiecības ar pedagogu un vienaudžiem.

$1-          Analizē bērnu tiesību ievērošanu izglītības iestādē, ģimenēs. Ja nepieciešams, sadarbībā ar pedagogiem vai atbildīgo institūciju pārstāvjiem apmeklē bērnu mājās.

$1-          Sekmē starpinstitucionālo sadarbību.

$1-          Veic preventīvo darbu, izglīto bērnus, konsultē bērna likumiskos pārstāvjus, pedagogus, speciālistus. Piedalās vecāku sapulcēs.

$1-          Izvērtē izglītības iestādes sociālo vidi, sniedz priekšlikumus draudzīgas vides nodrošināšanai.

Pieņemšanas diena _ trešdiena.

!!! Par klātienes tikšanos ieteicams iepriekš sazināties ar sociālo pedagogu.

Tālrunis saziņai: 2 6741 009

E-saziņai: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker