ROBO HUB digitālais mācību līdzeklis robotikā.

Drukāt
Publicēšanas datums Autors administrācija

Laika posmā no 10.maija līdz 27.maijam Priekules vidusskolā tika aprobēts digitālais mācību līdzeklis robotikā, kuru izstrādājusi robotikas skola ROBO HUB. Skolēniem nodarbības ļoti patika.

Katrā nodarbībā bija teorētiskā, konstruēšanas, programmēšanas un interaktīvo uzdevumu daļa. Nodarbībās skolēni pēc shēmas konstruēja vienkāršus inženiertehnisku risinājumu modeļus. Pārbaudīja modeļu funkcionalitāti, veica novērojumus, salīdzināja rezultātus un izdarīja secinājumus. Skolēni apguva lasīt un izveidot vienkāršus vārdiski un ar blokshēmu pierakstītus algoritmus.

Robotika ir nozares, kas visā pasaulē attīstās ļoti strauji, tāpēc arī interese par šīm jomām ir neizsīkstoša.

Nodarbības vadīja pasniedzēja Mārīte Laugale.

es

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker