Priekules vidusskolas zinātkāres diena 2019.

Drukāt
Publicēšanas datums Autors administrācija

Pasākumi projekta

“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Nr. 8.3.2.2/16/i/001

ietvaros 2018./2019. mācību gada 2. semestrī

2018./2019. mācību gada 2. semestrī Priekules vidusskolā turpinās aktivitātes projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2/16/i/001 ietvaros.

Projekta ietvaros strādāt pedagoga palīgs angļu valodas stundās. Pedagoga palīgs strādā ar izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem un valodas traucējumiem. Darbs notiek mazās grupās valodas lietojuma apguvei 2. – 6. klases skolēniem.

Šī projekta ietvaros arī 2. semestrī Priekules vidusskolā darbojas praktiskās nodarbības „Jauno zinātnieku skola”. Nodarbības notiek 4.-9. klašu skolēniem valsts standartā noteikto kompetenču padziļinātai apguvei spējīgākajiem skolēniem, uzsverot praktisku darbošanos un pētniecību. Praktisko nodarbību laikā skolēni apguva padziļinātas zināšanas šādos mācību priekšmetos - angļu valoda, bioloģija, krievu valoda, matemātika, dabaszinības – veidojot vides spēles, audzējot un vērojot dažādu augu attīstības posmus (no sēklās iesēšanas līdz auga ziedēšanai), gatavojoties starptautiskiem matemātikas konkursiem (miksike.lv un „Ķengurs”), apgūstot padziļinātas zināšanas valodās.

Mācību gada noslēgumā, 29. maijā, skolā norisinājās pasākums „Priekules vidusskolas zinātkāres diena”. Pasākumā piedalījās 1.-8. klašu skolēni. Pasākuma laikā bija iespēja apmeklēt 4 nodarbības, zinātkāres staciju un eksperimentu izrādi. 1.-4. klašu skolēni piedalījās nodarbībās „Zemestrīce” (uzbūvēt daudzstāvu ēku no dažādiem materiāliem un pārbaudīt vai iztur zemestrīces spēku) un „Kas ir skaņa?” (skaņu veidi, kā skaņa iedarbojas uz cilvēku, cik skaļas ir dažādas lietas utt.). 5.-8. klašu skolēni devās un „Morzas kods” (saziņas veidi ar skaņu un signāliem, izveido paši savu morzas kodu) un „Kosmiskā ola” (kosmoss un planētas, izveidot zondi no noteiktiem materiāliem un pārbaudīt tās izturību) nodarbībām. Zinātkāres staciju varēja apmeklēt visas sākumskolas klases un 8A. un 8B. klase, kurā bija izstādīti 10 roll-up plakāti par dažādiem zinātniekiem un viņu paveiktajiem sasniegumiem. Skolēniem bija uzdevums sameklēt konkrētu informāciju , kas dota uzdevumu lapā, par katru zinātnieku. Un kā pasākuma kulminācija bija eksperimentu izrādes katrai klašu grupai. Izrādes laikā tika rādīti eksperimenti ar dūmiem un uguni (kā rodas migla, kādas vielas maina uguns krāsu u.c.), ar skaņu (apgāzt priekšmetus ar skaņas palīdzību), sausā ledus iespējas (kur paliek gaiss, ja balonu ieliek sausā ledū; kas notiek ar kukurūzas nūjiņu; kas notiek, ja sausā ledū ielej karstu ūdeni utt.). Foto galeriju skatīt šeit.

Liels paldies visiem pedagogiem par darbošanos un atbalstu šajā mācību gadā šī projekta ietvaros.

Sanita Pāvila

Priekules vidusskolas

direktores vietniece izglītības jomā

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker