Erasmus + Horvātijā

Drukāt
Publicēšanas datums Autors administrācija

erasmuslogo.jpg

2023.gada janvārī Priekules viduskolas direktora vietnieks mācību darbā Uldis Kalns un metodiķe, matemātikas un krievu valodas skolotāja Rima Rieksta izmantoja projekta Erasmus + un projekta koordinatores piedāvāto iespēju, piedalīties mācībās Horvātijā. Mācības notika jaukā kūrortpilsētā Splitā un mūs sagaidīja pavasarīgas noskaņas, burvīga arhitektūra un kalni. Pirmā tikšanās ar kursu vadītājiem un kolēģiem bija izzinoša un pozitīvas enerģijas piepildīta. Pirmajā vakarā iepazināmies ar citu valstu pārstāvjiem, prezentējām savu skolu. Uldis Kalns pastāstīja un noprezentēja video par mūsu skolu. Baudījām horvātu cienastu – milzīgu spinātu pīragu un saldo medus kraukšķi. Uzzinājām kādās mācību iestādēs strādā Francijas, Polijas, Bulgārijas un tālās Arubas kolēģi. Vienmēr šādās tikšanās reizēs pārsteidz savstarpējā atvērtība un pozitīvisms. Kursu laikā nedaudz apguvām arī horvātu valodu, iepazinām viņu kultūru, arhitektūru un virtuvi. Kursu vadītāji rūpējās, lai katram kursu dalībniekam būtu iespējas uzzināt ko jaunu, apgūt jaunas prasmes, savstarpēji komunicēt.

Mums bija iespēja piedalīties nodarbībās, kurās apguva kritiskās domāšanas pamatprincipus un angļu valodas mācīšanas metodiku. Katra diena bija ļoti izzinoša un iespēja gūt jaunu pieredzi. Apmeklējām vienu no Splitas tehnikumiem, uzzinājām par Horvātijas skolu sadarbību Erasmus+ projektos. Šis tehnikums sadarbojas ar Ogres tehnikumu Latvijā. Katras valsts pārstāvji iepazīstināja arī ar izglītības sistēmu un struktūru, galvenajām problēmām, veiksmēm un neveiksmēm.

Noslēguma pasākums notika Splitas operas nama kafejnīcā un katrs dalībnieks svinīgi saņēma kursu beigšanas apliecības. Esmu ļoti priecīga un gandarīta par iegūto pieredzi. Iegūtās zināšanas veiksmīgi izmantoju savā darbā, mācot skolēniem krievu valodu. 7.-11.klašu skolēniem krievu valodas stundās patika kursos apgūtās spēles – Izmeklētāji un noziedznieki, stafete ar svešvārdiem, mēmais šovs un citas aktivitātes. Man arī bija ļoti interesanti uzzināt par kritisko domāšanu un tās attīstīšanas metodiku, jo savā maģistra darbā pētīju kritiskās domāšanas nozīmi skolēnu sasniegumu izaugsmē un turpinu pētīt mācoties doktorantūrā.

Erasmus+ dod iespēju katram skolotājam, ja viņš vēlas, pilnveidot sevi, rast jaunas zināšanas, prasmes , metodes, gūt jaunas emocijas. Jaunas emocijas sniedz gandarījumu un vēlmi uzlabot savus profesionālos sasniegumus, valodas prasmes un dalīties pieredzē ar kolēģiem.

Aprīlī piedalīšos Erasmus+ projektā , ko organize Liepājas Universitāte un piedalīšos konferencē Vācijā pilsētā Nirnbergā, kurus prezentēšu un dalīšos pieredzē kā izmantoju kritiskās domāšanas uzdevumus matemātikas stundās mūsu skolā. Erasmus + ir ļoti augstvērtīgs projekts skolotāju sadarbībai, izaugsmei un pašrealizācijai.

Raksta autore Rima Rieksta

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker