Lāčplēša Kara ordeņa kavaliera Jāņa Osteļa dzimtas kapu sakopšana Nodegu kapos.

Publicēšanas datums

22.jpg  23

9. novembrī Skolēnu dome veica savu Labo darbu akcijas "Labo darbu nedēļa" ietvaros.  Sirsnīgu un siltu paldies sakām Skolēnu domes aktīvistiem, patriotiem un ārpusklases darba organizatorei Ritai Ceriņai un skolotājai Agitai Rukutei par atsaucību un sirds siltumu, darot šo labo darbu, paldies ģimenēm, kuras atbalsta savus jauniešus.
Paldies skolas direktorei Sandrai Grosbergai par atbalstu un mūsu skolas saimniekam un šoferītim Gundaram Auzniekam.
Atgādinām,  ka šī ideja-kopt un rūpēties par Lāčplēša kara ordeņa kavaliera atdusas vietu-pieder mūsu skolas absolventei Initai Cimerei. Viņa skolas laikā ierosināja jauniešus šādam labam, brīvprātīgam un regulāram darbam. Tā arī darām jau daudzus gadus.
Par patriotu nepiedzimst, par patriotu kļūst!

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker