Latvijas 104. dzimšanas dienas koncerts

Publicēšanas datums

E s  e s m u  L a t v i j a
Visskaistākā no zemēm,
Kur saule jūrā spīgo, un visa tauta līgo!
Es esmu Latvija!
E s  e s m u  b r ī v ī b a!
/I.Riže/
Paldies par skaistu svētku ieskandināšanas koncertu, kad no jauna atcerējāmies, cik krāšņa un tradīcijām bagāta latvju tautas kultūra!
No sirds paldies skolotajām - Agritai Hanzovskai, Andai Šintlerei, Rutai Bružikai, Lienei Sokolovskai, Rita Ceriņai, Priekules vidusskolas direktorei Sandrai Grosbergai un Skolēnu domes prezidentei Danielai Zubei!
Novembris - patriotu mēnesis!

Fotogaleriju skatīt šeit 

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker