JSPA rīkotas mācības “Jauniešu līdzdalības projektu darbnīca”

Publicēšanas datums

0e1d0de4-1126-4a9b-9e82-108e6b9011c6

942697b0-e3e4-486e-afb0-c4fa448954d9

No 1.-2. decembrim Liepājā norisinājās JSPA rīkotās mācības “Jauniešu līdzdalības projektu darbnīca,” kur piedalījās ar Priekules vidusskolas Skolēnu Domes prezidente Daniela Zube un prezidentes vietniece Luīze Rozenberga.
Mācības vadīja Sintija Lase un Kristīna Kastronovo.
Divu dienu garumā pasākuma dalībnieki detalizēti apguva Eiropas Jaunatnes mērķus un projektu iespējas, kā arī to nosacījumus.
Šo mācību tēma bija par līdzdalību kā mērķi, atgādinām, ka kopā ir izvirzīti 11 mērķi, tādēļ atlikušās sesijas bija par realizētiem un šobrīd aktīviem projektiem, mērķiem un konkrētiem noteikumiem Līdzdalības projektos.
Pašas dalībnieces atzīst, ka abas semināra dienas bijušas ļoti vērtīgas gan ar jauniegūtajām zināšanām projektu veidošanā un mērķu izvirzīšanā atbilstoši nolikumam, gan arī iespēja iepazīties ar citiem jauniešiem, skolu pārstāvjiem, kas, protams, neizslēdz iespēju Līdzdalības projektu veidot sadarbībā ar citiem.  Kā lielākā pievienotā vērtība divu dienu apmācībām ir ideja par iesniedzamo projektu.
Vēlamies teikt paldies Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras pārstāvjiem par lieliski organizētu semināru.
Priekules vidusskolas direktores vietniece
Rita Ceriņa

#JaunatnesStarptautiskoLietuAgentura
#Erasmus+
#EiropasSolidaritātesKorpuss

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker