Pasaules lielākā mācību stunda

Publicēšanas datums

screen-shot-2022-12-23-at-18.20.34

 

Priekules vidusskola piedalās Pasaules lielākajā mācību stundā

Šis bija jau septītais gads, kad skolas visa pasaulē tika aicinātas iesaistīties Pasaules lielākās mācību stundas akcijā un rīkot stundas, kas veltītas ilgtspējīgas attīstības tēmu iepazīšanai. Arī šogad akcija guva plašu atsaucību Latvijā, un tajā iesaistījās izglītības iestādes no Alūksnes, Brocēniem, Cēsīm, Daugavpils, Jūrmalas, Priekules, Riebiņiem, Rīgas un Ventspils.

Šī gada tēmas – izglītības pieejamība un datu pratība.

Šis gads nebija izņēmums: īpaša uzmanība tika pievērsta 4. ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķim, kas aicina nodrošināt kvalitatīvas izglītības pieejamību visiem pasaules iedzīvotājiem, uzsverot, ka tieši krīzes situācijās, piemēram, pandēmijas laikā vai kara apstākļos, šo mērķi ir visgrūtāk sasniegt. Skolēniem bija iespēja iepazīties ar nozīmīgiem faktiem par izglītības pieejamības nevienlīdzību pasaulē, piemēram, valstīs ar zemiem un vidēji zemiem ienākumiem skolu slēgšana pandēmijas laikā ir novedusi pie tā, ka līdz pat 70% desmitgadnieku neprot lasīt vai izprast vienkāršu tekstu; no 7,1 miljona bērnu, kas devušies bēgļu gaitās, 3,7 miljoni (vairāk nekā puse) neapmeklē skolu; pasaulē mazāk nekā 30% no pētniekiem STEM (dabaszinātņu, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas) jomās ir sievietes; ja visi pieaugušie iegūtu vidējo izglītību, nabadzību pasaulē varētu samazināt uz pusi u.c. 

Kā redzams, analizējot pasaules izaicinājumus, bieži atsaucamies uz statistikas datiem, ko apkopojušas dažādas starptautiskas organizācijas. Skolēni tika aicināt iedziļināties datu pasaulē: izprast, kur rodas dati, kā tos kritiski izvērtēt un kā ar tiem rīkoties, lai radītu pārmaiņas. Stunda piedāvāja iespēju arī pašiem vākt un apkopot datus par sev nozīmīgām tēmām un veidot datu vizualizācijas, lai, par tām stāstot un daloties ar plašāku sabiedrību, iedvesmotu uz aktīvu rīcību.

Dati ir jāpārbauda. Priekules vidusskolā skolēni pētīja, ieguva, grupēja, pārbaudīja, vizualizēja, interpretēja dažādus datus par Latviju. Skolēni atzina, ka tie palīdz interpretēt un saprast faktus, tomēr jāatceras iegūtos datus un to avotus pārbaudīt.

Paldies visiem skolēniem un skolotājiem par piedalīšanos!

Priekules vidusskolā:

6., 9.,10.un 11.klasēs – Agita Rukute,

5.klase- Marika Šeflere,

7.klase - Inese Upīte un Guna Remese,

4.klase -  Valentīna Remese

Starptautisko kampaņu ik gadu rīko Project Everyone, to atbalsta UNESCO, UNICEF un citas starptautiskas organizācijas. Akciju Latvijā organizē UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, to atbalsta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija, kā arī Vides izglītības fonda Ekoskolu programma u.c.

Informācija par Pasaules lielāko mācību stundu, kā arī stundu plāni pieejami šeit: https://www.unesco.lv/lv/pasaules-lielaka-macibu-stunda

Plašāka informācija par akciju atrodama starptautiskajā vietnē: https://worldslargestlesson.globalgoals.org/

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker