Darot kopā, var izdarīt vairāk labu darbu!

Publicēšanas datums

zogs

 

Priekules vidusskolas 8.a klases zēni ar audzinātāju Zaigu Strelēviču Labo darbu nedēļas ietvaros devās uz Aizvīķiem,lai nokrāsotu kapu žogu.

Klasei ir izveidojusies laba sadarbība ar Virgas un Gramzdas pārvaldes vadītāju Daigu Egli,kura jau pavasarī aicināja jauniešus uz kapu sakopšanas talku.

Prieks par atsaucīgajiem jauniešiem,kuri labprāt piedalās,lai palīdzētu.

\Zaiga Strelēviča

Paldies audzinātājai un jauniešiem par lielisku darbu!

Jāatzīmē, ka skola https://labodarbunedela.palidzesim.lv/ iesaistās jau gandrīz 15 gadus.

Arī tu vari darīt vairāk labus darbus un citiem par to pastāstīt!

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker