Iniciatīva izglītības iestāžu pārvalžu atbalstam

Drukāt
Publicēšanas datums Autors administrācija

 

Iniciatīva izglītības iestāžu pārvalžu atbalstam

Kontakts – mācības

Iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts” tiek īstenota Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros ar mērķi stiprināt izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstību.

Laikā no 2022. gada 8. aprīļa līdz 10. aprīlim Lielvirbu muižā notika trīs dienu jauniešu- līderu un atbalsta personu- skolotāju klātienes mācības izglītības iestādes Skolēnu domes stiprināšanai.

Priekules vidusskolas Skolēnu domes komandu pārstāvēja – Elizabete Minka (7.klase), Alise Pāvila (7. klase) un Maija Pinkovska (6. klase), kā atbalsta persona līdzi devās Skolēnu domes atbalsta persona – Rita Ceriņa. Kopumā Latvijā šāda iespēja ir 150 izglītības iestādēm, tādējādi pēc mācībām komanda ir soli tuvāk, pretendējot uz 1000 eiro atbalstu savu projektu īstenošanai.

Komanda trīs dienu laikā piedalījās ekspertu vadītās nodarbībās, izvērtēju situāciju savā izglītības iestādē, radīja ideju par projektu un dalījās pieredzē savstarpēji, visbeidzot arī tika izstrādāts pats projekta pieteikums.

Audzēknes ļoti augsti novērtē šo iespēju būt klātienes mācībās, kā arī pateicība par profesionālo mācību organizēšanu, saturisko piedāvājumu un servisu uzņemšanas laikā.

Projekta ideja- ar šo gadu skolā paredzēta skolēnu stūrīša remonta veikšana tam paredzētājās telpās, līdz ar to, lai stiprinātu Skolēnu domes darbību un attīstību, šajā telpā tiktu radīts kopīgs sienas noformējums. Projekta ietvaros tiek plānota sienas sagatavošana mākslas darba tapšanai, konkurss skolas ietvaros par sienas zīmējuma ideju, kā arī meistarklases ar mākslinieku par idejas “pārnešanu” uz sienas. Noslēgumā kopīgā darbā top gleznojums un Skolēnu dome rīko atklāšanas un atvērto durvju dienas mēnesi.

Projekts tiks iesniegts līdz šī gada 23. maijam, rezultāti jau tiks paziņoti 2022. gada jūlijā. Realizācijas laiks apstiprinātajiem projektiem ir sākot ar 15. augustu līdz 2023. gada 31. janvārim.

#ValstsJaunatnesProgramma #JaunatnesStarptautiskoProgrammuAgentura

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker