Lielā talka 2017 aizvadīta

„Lielā Talkā”

No 2017. gada 18. līdz 21.aprīlim „Lielās Talkas” ietvaros 1.-12. klašu skolēni un audzinātāji piedalījās skolas teritorijas sakopšanā. Tā kā skolas teritorija ir liela, tad katrai klasei tika ierādīta konkrēta teritorija. Lai darbs ritētu raiti un kārtīgi, tad katram talkotājam bija jāņem līdzi darba cimdi un grābeklis, taču varēja izmantot arī skolā pieejamo inventāru – grābekļus, ķerru, tentu (lapu savākšanai). Ir patiess prieks kopā ar skolēniem piedalīties šādās talkās, lai paši savām rokām varam rūpēties par apkārtējo vidi, kurā dzīvojam un mācāmies.
Liels paldies visiem par darbošanos un skolas apkārtnes sakopšanu!

Bilžu galeriju skatīt šeit.

Sanita Pāvila
Direktores vietniece audzināšanas darbā

Lieldienas 10.-13.aprīlis

easter-colored-egg-easter-border-clip-art-1063 1300

Visu nedēļu no 10. līdz 13. aprīlim Priekules vidusskolā norisinājās Lieldienu pasākumi. 10. un 11. aprīlī katrai klasei tika uzdoti trīs jautājumi par Lieldienu tēmu. Uz kuriem visinteresantākās atbildes bija tieši 1b., 6b., 9. un 10. klasei. 12. aprīlis tika izsludināts kā Klusā trešdiena. Taču 13. aprīlī Lieldienu pasākumi ritēja pilnā sparā. Sagaidījuši jauno skolas autobusu 1.-5. klašu skolēni devās uz aktu zāli, kur bija sagatavotas stafetes, āķīgi jautājumi un olu kaujas. Par visstiprākās olas īpašnieci kļuva skolniece Līga. Kā arī vēlāk 6.-11. klases skolēni skatījās filmu ”Hop!”.

Bildes no pasākuma.

Nedēļa pagāja interesanti un smieklīgi. Paldies visiem par aktīvu līdzdarbošanos!

7. klase

easter-colored-egg-easter-border-clip-art-1063 1300

Skolēnu domes pieredzes apmaiņas brauciens

DSC 0397

Ceturtdien, 20. aprīlī, mūsu skolēnu domes pārstāvji devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Kuldīgas Centra vidusskolu, lai tur runātu par līdzpārvaldes darbu un ārpusstundu pasākumiem. Kuldīgas Centra vidusskolas skolotāja izrādīja mācību kabinetus un stāstīja par projektiem, kas tiks realizēti jau tuvākajā laikā, lai labiekārtotu skolu un tās apkārtni. Kuldīgas Centra vidusskolas skolēni iepazīstināja ar pasākumiem, kas notiek viņu skolā. Tieši ceturtdienā skolā norisinājās pasākums “ KCV Erudīts 2017”. Tika doti dažādi uzdevumi, kuros bija jāzina atbildes uz jautājumiem par notikumiem un atpazīstamiem cilvēkiem Latvijā, par skolu un Kuldīgu. Šajā pasākumā piedalījās arī mūsu skolas komanda (A.Ešenvalde, V.Daugina, M.Pļaviņš, K. Auzniece) un ieguva 1. vietu. 2. vietu ieguva jauktā komanda, kurā startēja mūsu skolas skolnieces I.Cimere un L.Cīrule un divas KCV 10. klases skolnieces. KCV līdzpārvalde katram pasākumam cenšas piesaistīt sponsorus, arī šim. 1. vietas ieguvējiem galvenā balva bija kauss (tā kā tas ir ceļojošais kauss, tad nākamgad noteikti jābrauc atkal) un tāpat kā 2. un 3. vietai - grāmata no grāmatnīcas “Zvaigzne ABC”, 10 eiro dāvanu karte picērijā, konditorejas izstrādājumi un medus no vietējiem uzņēmējiem. Šeit vietā der teiciens: “Ne vienmēr labi ir tur, kur mēs neesam.” Bija ļoti daudz lietu, ko varam salīdzināt ar mūsu skolu. Mums ir lielāka ēdamzāle un skolēnu domes sēdēm ir atvēlēta daudz plašāka telpa nekā Kuldīgas skolas skolēniem. Taču tur dienā ir 3 garie starpbrīži un tāpat kā mums pēdējā stunda beidzas 15:30, kas, mūsuprāt, ir ļoti pārdomāti, jo tajā laikā bērni var atpūsties. Tā vien likās, ka tie jaunieši, kuri strādā skolēnu domē, vada tikai pasākumus un mācībām laika nemaz nepaliek, jo, iepazīstinot mūs ar viņu daudzveidīgajiem pasākumiem, radās jautājums: “Bet kad Jūs mācāties un guļat?” Šis pieredzes apmaiņas brauciens bija noderīgs katram skolēnam, jo ieguvām jaunus draugus un pieredzi, tāpēc ar nepacietību gaidām nākamo tikšanās reizi.

       Fotogrāfijas skatīt galerijā                                                                                          Līva un Vika, 10.klase

Dejotāju koncerts 21.04

Publikācija1

Izsakām vislielāko paldies visiem dejotājiem, kuri piedalījās 21. aprīļa koncertā. Sirsnīgs paldies tiem skolotājiem, kuri bija ieradušies uz koncertu, lai novērtētu un redzētu, ko spēj mūsu skolas dejotāji! Paldies arī tiem vecākiem, skolotājiem, draugiem, paziņām utt., kuri iesaistījās un palīdzēja ar gatavošanos, tērpiem. Par visiem kopā mums izdevās savākt 520, 29 eiro! Mēs ceram, ka šis koncerts būs laba tradīcija skolai un spēsim to saglabāt arī nākotnē. Vēlreiz paldies! :)

Fotogrāfijas skatīt galerijā

S. Kļaviņa un L. Sokolovska

Pozitīvo emociju šovs „Popiela”.

Piektdien, 7. aprīlī, Priekules vidusskolā pēc ilga pārtraukuma skolēniem bija iespēja piedalīties Popielā. Ideja par šādu pasākumu radās Skolēnu domes pārstāvjiem. Ja sākumā mazliet šaubījāmies, vai būs atsaucība, tad LIELUM LIELAIS PALDIES visiem, kas pieteicās. Kopā pasākumā bija skatāmi 9 priekšnesumi. Skolas zālē uzstājās grupa „Favorīts” ( 4 meitenes no 1a. un 1b. klases), grupa „Little Lady’s” ar dziesmu „Mēs bijām trīs māsiņas” (2. klases 3 meitenes). Tā pat bija iespēja redzēt grupu „AC/DC” ( 5 skolēni no 9., 6b. un 11. klases), 6b. klases meiteņu priekšnesumu – „Ylvis” (The Fox), grupa „Rednex” (5 skolēni no 1b. klases, 10. un 11. klases) Citas klases bija izveidojušas priekšnesumu no vairāku dziesmu fragmentiem vienā – 11. klase, 5. klase, 7. klase un 10. klase. Visus priekšnesumus stingri vērtēja neuzpērkamā žūrija – Skolēnu domes pārstāvji. Ļoti aktīvi līdzi juta katram priekšnesumam skatītāji. Liels paldies arī pasākuma vadītājām – Zanei un Sanijai no 7. klases.

Žūrijas galvenais uzdevums bija izvērtēt visus priekšnesumus un noteikt 4 labākos, kuriem būs jāuzstājas 28. aprīlī Kalētos Priekules novada skolu audzēkņu Popielā. Un tālāk tika virzītas - grupas „AC/DC”, „Rednex”, 5. un 11. klases priekšnesumi.

Novēlam skolēniem veiksmi un izdošanos Popielā 28. aprīlī!

Direktores vietniece audzināšanas darbā S. Pāvila

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker