Mana Latvija

11.novembrī nu jau trešo gadu 3.klasē notika pēcpusdiena, izzinošs konkurss “Mana Latvija”

Tā kā skolēni ar katru gadu aug lielāki, kļūst gudrāki, veidojas plašāks izziņas loks, tad šogad tika dots uzdevums, kuram varēja sākt gatavoties jau pirmajā brīvlaikā.

Katrs izlozēja savu tēmu un par to veidoja kopā ar saviem vecākiem grāmatiņu

Tēmas bija dažādas – Latvijas novadi, gadalaiki, ziedi, mājdzīvnieki, meža dzīvnieki, ko ražo Latvijā, kukaiņi, putni Latvijā.

Lai mācītos uzstāties un nebaidītos par savām runas prasmēm, katrs savu grāmatiņu prezentēja.

Otrā pasākuma daļā 7.klases skolnieces- Agata, Sintija, Anna bija sagatavojušas jautājumus par sportistiem, komponistiem, dziedātājiem Latvijā. Bija arī “’āķīgi” jautājumi.

Un kā jau katru gadu atkārtojām Latvijas himnu, savu prezidentu, lielākās pilsētas, upes,kalnus.

Skolēni apguva arī galda klāšanas prasmes, atbilstoši pasākumam.

Paldies vecākiem, ciemiņiem un visai 3.klasei!

Skolotāja: Marika Šeflere

 

Labo darbu nedēļa 2016

Labo darbu nedēļa 2016

Priekules vidusskola otro gadu iesaistās Labdarības organizācijas Palīdzēsim.lv, kura
jau astoto gadu organizē akciju “Labo darbu nedēļa”, kad pastiprināta uzmanība tiek pievērsta palīdzībai, kuras sniegšanai nav nepieciešams liels finansiālais ieguldījums.

“ Labo darbu nedēļas” laikā organizācija aicināja sniegt atbalstu līdzcilvēkiem, dzīvniekiem vai sabiedrībai un vairot palīdzēšanas kultūru Latvijā; vēlējās mudināt ikvienu labiem darbiem, parādīt, cik viegla, patīkama un aizraujoša var būt palīdzības sniegšana un cik tā ir nozīmīga. Mēs visi zinām, ka Latvijā ir ļoti atsaucīgi cilvēki, kas, uzzinot par nepieciešamību palīdzēt, ilgi nešaubās. Šīs nedēļas laikā tika aktualizēta palīdzība, kuras sniegšana iespējama bez lieliem naudas līdzekļiem. Tas varēja būt elementārākais darbs, pašsaprotama lieta – palīdzēt kādam vecam cilvēkam aiznest pirkumus, pabarot sētas kaķi, palīdzēt kādai kaimiņos dzīvojošai trūcīgai ģimenei, dāvinot mantas, kas jums vairs nav vajadzīgas, sakopt savas skolas pagalmu, doties kopā ar klasi vai ģimeni uz dzīvnieku patversmi, vai viesos pie vecajiem ļaudīm pansionātā, nodot asinis, vākt makulatūru vai ozolzīles dzīvniekiem. Tas no mums neprasa daudz, bet sniedz būtisku atbalstu kādam citam.

“Labo darbu nedēļā” mudinājām pašiem palūkoties apkārt un ieraudzīt tos, kuriem nepieciešama palīdzība un sniegt to. Kad labais darbs veikts, aicinājām pastāstīt par to citiem, kā labās prakses piemēru un iedvesmas avotu.

http://labodarbunedela.palidzesim.lv/paveiktie-darbi

Šeit ikviens var izlasīt par visas Latvijas labiem darbiem un arī mūsu skolas:

Priekules vsk. 4.kl. skolēni piedalījās ozolzīļu savākšanā Priekules mežniecībai/R.Bružika/;

Priekules vsk.2.klases skolēni piedalījās ozolzīļu salasīšanā un kopā ar Priekules pilsētas bērnudārza bērnu ozolzīlēm aizveda uz Rigas Zoo Cīruļi.Ta bija klases vecāku ierosme un tas priecē!/A.Razma/

Priekules vsk. skolēnu dome bija Liepājas dzīvnieku patversmē Lauvas sirds.Aizveda dāvinājumu: segas un dzīvnieku barību.Bija iespēja pastaigā izvest suņus un samīļot kaķus.Daudzi skolēni teica, ka atbrauks arī ar savām ģimenēm.Mums par to prieks. /S.Pāvila/

20.,21.oktobrī Priekules vidusskolas skolēni, pedagogi pēc stundām savā brīvajā laikā iesaistījās lapu nogrābšanā skolas un skolas parka teritorijā.Abās dienās kopā piedalījās 25o cilvēki.Sētniecei tagad būs vieglāk teritoriju sakopt un pašiem arī prieks par labu darbu.

Februārī būs divi gadi, kad sadarbojoties ar sociālo dienestu, vienu reizi mēnesī frizēju Priekules mazturīgo un daudzbērnu ģimeņu bērnus, jauniešus. Frizēju arī pieaugušos cilvēkus, kuri palikuši bez darba. /Skolotāja,arī friziere M.Šeflere/

Grābām lapas daudzdzīvokļu mājas apkārtnē.Šajā mājā ir daudz neapdzīvotu dzīvokļu,un vairākos dzīvokļos ir pensionāri virs 80gadiem /M.Šeflere/.

Paldies visiem par atsaucību, par piedalīšanos, par siltu un atsaucīgu sirdi!

Labie darbi jau nekad nebeidzas.Esam ieplānojuši arī novembra mēnesī apkopt Lāčplēša kara ordeņa kavaliera J.Osteļa dzimtas kapu vietu Nodegu kapsētā, kā arī apciemot skolas pedagogus -pensionārus, dāvinot dārzeņus,augļus,tējas un kādu laiku siltām sarunām.Akcijas dziļākā jēga un būtība ir mudināt cilvēkus darīt labas lietas ne tikai Ziemassvētkos vai “Labo darbu nedēļā”, bet arī ikdienā. Vienreiz izdarot kaut ko labu, Tu saproti, ka tas ir vienkārši un sagādā dubultu prieku - gan Tev pašam, gan tam, kuram palīdzēts!

Darot kopā, var izdarīt vairāk labu darbu!

Priekules vidusskolas skolotāja Agita Rukute

Priekules trešklasnieki skolā “putrojas” ar pilnu jaudu

Priekules trešklasnieki skolā “putrojas” ar pilnu jaudu

 

124820  57fe1ddc07fcb.jpg

http://rekurzeme.diena.lv/laikraksta-arhivs/priekules-tresklasnieki-skola-putrojas-ar-pilnu-jaudu-124820

 

 

Mirkļu impulsi

Laiks -mirklis, bezgalība un mūsu esība tajā.

Apturēts noskaņu laiks var būt arī tavējais.

Priekules vidusskolā no 26.-30.09.ar zīmējumu izstādi ,veltītu dzejai, mūzikai, mākslai, iesākās Mirkļu impulsu pasākumu virkne.

Paldies skolotājai Zanei Deviņai un skolēniem:Elīnai Putniņai,Ērikai Anītei,Megijai Daukantei,Elīnai Rogai,Baibai Birzniecei,Zanei Binfeldei,Lindai Jaškus,Elizabetei Lendelei,Andai Braunai,Danatai Maškovai,Viktorijai Bīmanei,Rebekai Zīvertei,Laurai Magonei par atsaucību un piedalīšanos.

Paldies skolotājai Z.Siksnai par jaukām grāmatu izstādēm visa mēneša garumā.

Impulsu nedēļas izskaņā visus labos mirkļu kopā savēra skolotājas Agita Rukute, Agita Zuļģe ar savu audzināmo 11.klasi , 7.klases skolnieces Zane Binfelde un Jana Matule, kā arī skolotāja Toma Bokuma izpildītās dziesmas, ieskandējot starptautisko Eiropas mūzikas dienu un Skolotāju profesionālos svētkus.

Pasākuma izskaņā visus priecēja stilistes, vizāžistes,mūsu novadnieces Agneses Meļķes ,un viņas modeles -Amandas Lūses tērps “Roze”.

Paldies visiem, kas piedalījās un novērtēja šos mirkļus, kurus visi kopā savērām.

05.10.2016. MK Cilvēks un sabiedrība vadītāja Agita Rukute.

UNESCO nedēļa 10.-18.oktobris

Priekules vidusskolas

MK Cilvēks un sabiedrība

atbalsta un organizē Priekules vidusskolā

UNESCO nedēļa 2016

(10.–16. oktobrī visā Latvijā)

Pirms 25 gadiem, 1991. gada 14. oktobrī, oficiālā valsts uzņemšanas ceremonijā UNESCO galvenajā mītnē Parīzē tika ienests Latvijas karogs. Ar šo svinīgo brīdi Latvija tika uzņemta lielajā pasaules valstu saimē, kas apvienojušās pēc Otrā pasaules kara, lai pasaulē veicinātu miera kultūru, rosinātu sadarbību un dialogu starp cilvēkiem un dažādām kultūrām, dotu ieguldījumu nabadzības mazināšanā un veicinātu ilgtspējīgu attīstību ar izglītības, zinātnes, kultūras un komunikāciju palīdzību.


Šogad UNESCO nedēļa Latvijā norisināsies no 10.-16. oktobrim, kuras pamata tēma ir Latvijas cildināšana pasaulē.

Katru gadu UNESCO LNK aicina atzīmēt Latvijas pievienošanos UNESCO, informējot par organizācijas aktualitātēm, par valsts ieguvumiem un sasniegumiem, kā arī iesaistot sabiedrību dažādās tematiskās akcijās un aktivitātēs. UNESCO nedēļas mērķi ir aktualizēt organizācijas lomu un ieguldījumu sabiedrībā, izcelt vērtības un veicināt to izkopšanu ikdienā, informēt par UNESCO darbību Latvijā un pasaulē, skaidrot UNESCO ieguldījumu nacionālo jautājumu attīstībā, kā arī sniegt informāciju par jau paveikto Latvijas 25 dalības gados UNESCO. UNESCO nedēļa ir platforma dažādu institūciju un nozaru sadarbībai, starptautiskas un nacionālas pieredzes, viedokļu un ideju apmaiņai, kā arī jaunu iniciatīvu īstenošanai, iedvesmojoties no UNESCO izceltajām vērtībām gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā.


http://www.unesco.lv/lv/unesco-nedela-2016/unesco-nedela-2016-1/

3.10.2016. MK vadītāja Agita Rukute

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker