Lepojamies!!!

Priekules vidusskola ir bijusi viena no aktīvākajām izglītības iestādēm portālā Uzdevumi.lv 2021./2022. mācību gada I semestrī. Uzdevumi.lv izsaka pateicību par skolas aktivitāti un izrādīto atbalstu digitāliem mācību līdzekļiem! 

0001.jpg

1.semestra Teicamnieki

3.jpg

Pateicība no Valsts prezidenta

0001.jpg

“Es – Latvijas nākotnes veidotājs”
"Arī viens ir darītājs.
bet vienotās domās un darbos sasniedzami vislielākie mērķi.
Pirms 103 gadiem sapni par Latviju piepildīja 39 Tautas padomes locekļi.
Šodien mēs visi kopā veidojam modernu, demokrātisku, nacionālu valsti."
Egils Levits
Valsts prezidents

Esam saņēmuši sveicienu un pateicību no Valsts prezidenta kancelejas par dalību organizētājā konkursā 5.–12. klašu skolēniem, kurā aicināja bērnus un jauniešus iztēloties sevi Valsts prezidenta amatā un sagatavot uzrunu vai nu rakstiskā formātā, vai videoformātā.
Mūsu skolu 5.-6. klašu grupā pārstāvēja 6.b klases skolniece -Marta Samsonova.

Ziemoti un sirsnīgi paldies Martai, Martas vecākiem, skolotājai - Agitai Zuļģei.

Priekules vidusskolas skolotāja Marika Šeflere piedalās Ziemupes Rūķu konkursā.

263745833_1085590105530152_7488579212650322833_n.jpg

Ziemupes Rūķu rīkotajā radošuma un Ziemassvētku atmosfērās nesošā konkursā piedalījās arī Priekules vidusskolas skolotāja Marika Šeflere. 

1.pakāpes Atzinību mūzikā saņem Olīvija ČERNOVA no Rīgas, Laura Laima STOŅUS no Liepājas ar dziesmu “Vientuļā eglīte”, Talsu 2. vidusskolas 1.c klases Balto lapu orķestris skolotājas Aigas Ignātes vadībā, literatūrā – Andra POOTA no Jelgavas novada ar pasaku “Circeņa Ziemassvētki”, Marika ŠEFLERE no Priekules ar dzejoli “Es zīmēšu”, LPII Sprīdītis PŪCĒNI ar stāstu “Kā mēs palīdzējām Pūcēnam?”, vizuālajā mākslā Andra SPROĢE no Vecumniekiem ar darbu “Gaismas nesēji” un Evelīna POCJUS no Aizputes ar šūto zaķi.
Vairosim skaistus darbus, sildīsim sirdis! Paldies!

Zīmējumu konkurss "Atjaunotai robežsardzei - 30"

00DS01.jpg

Godinot Valsts robežsardzes atjaunošanas 30. gadadienu, arī Priekules vidusskolas skolēni piedalījās izsludinātā zīmējumu konkursā par godu šim notikumam  "Atjaunotai robežsardzei - 30". Esam saņēmuši sveicienu un pateicību no Valts robežsardzes priekšnieka, ģenerāļa G. Pujāta. Pateicība  Priekules vidusskolas 5.klases audzēkņiem Gitai Gūžai, Dāvidam Strazdam, Agnesei Eidiņai, Sendijai Vernavai un  3.klases audzēknei  Evelīnai Kālei. Paldies skolotājām Gunai Remesei un Valentīnai Remesei!

 

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker