Priekules vidusskola piedalās Erasmus+

Drukāt
Publicēšanas datums Autors administrācija

logo

Priekules vidusskola piedalās Erasmus+ programmas pamatdarbības NR.1 (KA1) skolu sektora projekta īstenošanā

līguma Nr. 2017-1-LV01-KA101-035306

Projekta ilgums: 26.06.2017.-25.09.2018 (15 mēneši )


Projektu līdzfinansē: Eiropas Savienība.

 
Projekta mērķi:

  1. paaugstināt skolotāju angļu valodas, IT, saziņas un sadarbības prasmes, spēju strādāt komandā un sadarboties ar citu Eiropas valstu skolotājiem.
  2. Iepazīties ar Spānijas skolu izglītības sistēmu, CLIL apmācību, darba metodēm un paplašināt skolotājiem starpkultūru izpratni.

Dalība projektā tiek deklarēta, kā mācīšanās process visam skolas kolektīvam. Skolotājam regulāri tiek dota iespēja augt un pilnveidoties gan personīgi, gan profesionāli, apmeklējot lekcijas, seminārus, kursus. Taču veicot skolotāju aptaujas, tika secināts, ka skolotājiem trūkst motivācijas, izpratnes par Eiropas projektu nozīmīgumu un apmierinājumu ar ikdienas darbu, ka labākais risinājums izaugsmei kopumā tika rasts- dalība ERASMUS+KA1 projektā, kurā tiks apgūts: angļu valodas mācīšana un mācīšanās, pamatkompetences, pedagoģija un didaktika, radošums un kultūra, jaunās tehnoloģijas - digitālās kompetences.

 

Projektā piedalās Priekules vidusskolas skolotājas Zaiga Strelēviča,Airita Ešenvalde un Agita Zuļģe, kuras papildinās savu mācību priekšmetu pasniegšanas metodiku  Erasmus+ organizētajos kursos.

Sasniedzamais rezultāts: Priekules vidusskolas skolotājas papildinās savu mācību priekšmetu pasniegšanas metodiku sekojošos aspektos:

  1. Apmeklējot skolas, iepazīsies ar labās prakses un mācību darba organizācijas piemēriem.
  2. Uzlabos savas prasmes un kompetences angļu valodā Eiropas kontekstā.
  3. Attīstīs kognitīvās un kritiskās domāšanas stratēģijas, sadarbības prasmes, plānošanas un vērtēšanas sistēmu.
  4. Apgūs jaunas un inovatīvas mācīšanās pieejas, kas ļaus noturēt skolēnu interesi līdz izvirzīto mācību mērķu sasniegšanai
  5. Apgūs metodes, kas palīdzēs sasaistīt skolēnu specifiskās zināšanas angļu valodā ar vispārīgām prasmēm mācīties darbībā un sasniegt personīgi nozīmīgus mērķus, izmantojot IKT un kā atdzīvināt ikdienas nodarbības un padarīt tās motivējošākas.
2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker