Karjeras projekta pasākums - Atrunas vai panākumi

Drukāt
Publicēšanas datums Autors administrācija

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 20. novembrī  9.-12. klašu skolēni piedalījās pasākumā “Atrunas vai panākumi”, kurš notika  Priekules vidusskolā, izaugsmes trenera vadībā. Viņu vadībā jaunieši  pārrunāja nepieciešamās cilvēkprasmes veiksmīgai karjeras attīstībai un panākumu gūšanai. Ar metodikas “Karjeras māja” palīdzību, skolēni guva zināšanas un pilnveidoja izpratni diskutējot par tēmu -  Ko nozīmē un ietver  karjera, un kas jāzina, lai karjeras izvēle būtu pietuvināta katra indivīda personībai. Ar interaktīvas metodikas – “Atrunas vai panākumi” palīdzību jaunieši  izzināja sevi, apguva komunikācijas prasmes, sekmēja emocionālās inteliģences attīstību, attīstīja sadarbības prasmes, pilnveidoja analītiskās prasmes, rosināja vēlmi uzņemties atbildību par savu dzīvi. Nodarbības laikā grupās tika noskaidroti pamatprincipi - Kāpēc labi cilvēki zaudē vai cieš neveiksmi? Kāpēc ir tik grūti pieņemt sev pareizo lēmumu? 10.-12.klašu skolēniem nodarbības laikā tika piedāvāts komunikācijas treniņš “Augļu tirgus”, kurā jaunieši iesaistījās ar lielu interesi.

Pasākumā noslēgumā bija novērtēšanas darbs un atgriezeniskā saite par paveikto.

Pedagogs karjeras konsultants 

Liene Sokolovska

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker