"Kafija pēc vēlēšanām" Priekules vidusskolā

7F049986-BF15-4BDE-8719-6B31CFF07F07

4F712F96-3CB2-46FE-B2A4-E5C231D2AAA9

"Kafija pēc vēlēšanām" Priekules vidusskolā
3. februārī Priekules vidusskolā noritēja pēdējā jauniešu tikšanās ar lēmumpieņēmējiem pasākuma cikla “Kafija pēc vēlēšanām” ietvaros. 


Pasākuma laikā jauniešiem bija iespēja radošā veidā iepazīt vadības procesus pašvaldībā gan iejūtoties lēmumpieņēmēju lomā, gan pārstāvot dažādu pašvaldības grupu viedokļus. Šī pasākuma laikā notika nebijis gadījums, kad simulācijas spēles  laikā neapmierināta iedzīvotāju grupa izveidoja protestu pret simulācijas dalībniekiem, kas pārstāvēja “domi” un protesta laikā pieprasīja “domes” pārvēlēšanu. Veicot pārrunas un atrodot risinājumu šis protests tika pārtraukts, bet iespaidu tas atstāja uz visiem simulācijas dalībniekiem.

Liels paldies Dienvidkurzemes novada pašvaldības deputātam Dzintaram Kudumam, Kultūras darba organizatorei Rigondai Džeriņai un Priekules pagasta un Priekules pilsētas apvienības pārvaldes vadītājam Andrim Razmam, kas atrada laiku, lai kopā ar jauniešiem piedalītos pasākumā.

Pasākums tiek īstenots projekta "Jaunatnes politikas attīstība Liepājas un Dienvidkurzemes pašvaldībās" ietvaros un to organizē “Attīstības platforma YOU+” sadarbībā ar Aizputes jauniešu “IDEJU MĀJU”.
Projekts “Jaunatnes politikas attīstība Liepājas un Dienvidkurzemes pašvaldībās” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu.

Runas konkurss Priekules vidusskolā

333

33

Runas konkurss Priekules vidusskolā
2. februārī Priekules vidusskolā norisinājās skolas atlases kārta runas konkursā "Zvirbulis 2023."
Konkursa mērķis ir  bērnu un jauniešu pilsoniskās līdzdalības, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā lielpratības veicināšana.
Skolas atlasē piedalījās 22 audzēkņi ar dzejas un prozas priekšnesumiem,izpildot gan tautā zināmu rakstnieku darbus, gan jauno autoru veikumus. 
Vidusskolām ir iespēja katrā vecuma grupā sūtīt 2 finālistus uz novada 1. kārtu, ko arī Priekules vidusskolā veiksmīgi nolēma. 
1.kārta –Dienvidkurzemes novada skatuves runas konkursā notiks 2023.gada 9. martā - 1.klases grupai un 2.-3.klašu grupai, savukārt, 10.martā - 4.- 6.klašu grupa, 7.- 9.klašu grupa un 10.-12.klašu grupa.
Laureāti Priekules vidusskolā:
Mārtiņš Pauls Tiškus (1. klase)
Evelīna Erbe (1. klase)
Katrīna Rubeze (2. klase)
Nikola Kalveniece (3. klase)
Amanda Zube (5.klase)
Kristians Bubļausks ( 6.a klase)
Adrians Henrijs Timbars (7.b klase)
Margarita Tiškus (7.b klase)
Luīze Rozenberga (10. klase)
Paldies  vecākiem un pedagogiem  par audzēkņu gatavošanu un iedvesmošanu konkursam - Lāsmai Skudiķei, Marikai Šeflerei, Agnesei Razmai, Inesei Upītei, Agitai Zuļģei!
Vēlam veiksmi un izdošanos novada 1. kārtā martā!

Projekta “Kontakts” noslēgums

valstsjaunatnesprogramma-logo krasains-300x108  vienkarss bez laukuma rgb v lv-39 0


Priekules vidusskolā norisinājies projekta “Kontakts” noslēguma etaps

Iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts” tiek īstenota Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros ar mērķi stiprināt izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstību. Projekta ideja ir Skolēnu domes telpas individualizēšana ar sienas gleznojuma tapšanu.

Projekta ietvaros notika gan telpas sagatavošana darbam, gan ideju skiču konkurss skolas ietvaros, līguma slēgšana ar mākslinieci un, protams, arī pati kulminācija – sienas gleznošana pēc skices meistardarbnīcu formātā.

Kopš 14. decembra pagājis vairāk kā mēnesis un projekta noslēgums notika 31. janvārī, kad uz atklāšanu tika ielūgti skolas vadības pārstāvji un pedagogi. Skolēnu domes pārstāvji iegūst pasākuma organizēšanas prasmes un pasākuma vadīšanas prasmes.

Idejas autores - Elizabete Minka un Alise Pāvila- savās runās pauž notikumu secību no idejas līdz projekta iesniegšanai, kā arī atziņu, ka ieguldītais darbs ir atmaksājies un sniedzis gandarījumu, kā arī pamudinājumu spert nākamos soļus un iesaistīties atkal jaunu projektu iesniegšanā.

Arī Priekules vidusskolas direktore S. Grosberga sveic jauniešus ar paveikto darbu, uzsverot idejas rašanās spēku un nozīmi, novēlot arī turpmāk rosināt un realizēt jaunas idejas ar projektu starpniecību.

“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam ietvaros”.

Priekules vidusskola

Rita Ceriņa

31.01.2023.

Galeriju skatīt ŠEIT>>>

Vecāku diena

vecaku diena 23 02 23

Dienvidkurzemes novada sacensības florbolā

b21fb318-6c35-41e4-8269-9a1175e84a7a

26. janvārī Grobiņas sporta centrā norisinājās  Dienvidkurzemes novada florbola sacensības meitenēm starp novada vidusskolām.

Sacensībās sevi pārstāvēja Priekules, Nīcas un Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolas komandas. 
Sveicam un lepojamies ar mūsu skolas komandu, kuru veidoja 7.-9. klases audzēknes, izcīnot godpilno 1. vietu. 
Paldies skolotājai Sanitai Pīlagerei!

Apakškategorijas

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker