Skolēnu uzņemšana 2021./2022. m.g.

Logo lielais

2021./2022. mācību gadā

 

Priekules vidusskola uzņem skolēnus

 

 

1. klasē

      ·  Pamatizglītības programmā kods 21011111

      ·   Speciālās pamatizglītības programmā izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem kods 21015611

     ·   Speciālās pamatizglītības programmā izglītojamiem ar valodas traucējumiem kods 21015511

 

 

10. klasē

·   Vispārējās vidējās izglītības programmā kods 31016011

·    Obligātie mācību priekšmeti- 10.-11.klasē ir: latviešu valoda, krievu valoda, angļu valoda, matemātika, programmēšana, vēsture un sociālās zinātnes, literatūra, fizika, ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija, sports un veselība, uzņēmējdarbības pamati, projektu darbs;

$    ·   12. klasē jāizvēlas trīs kursi no pieciem piedāvātiem (latviešu valoda un literatūra, svešvaloda, matemātika, programmēšana, bioloģija), kurus apgūs padziļināti;

      ·   izvēles kursi – ievads policijas darbā, uzņēmējdarbība.

 

 

 

Mācību procesā piedāvājam:

$    ·   zinošus, radošus, interesantus, modernus, ieinteresētus pedagogus;

$    ·   kabinetus, kas aprīkoti ar interaktīvajām tehnoloģijām (matemātika, fizika, ķīmija, bioloģija, vēsture, angļu valoda, latviešu valoda, ekonomika un ģeogrāfija);

$    ·   iespēju praktiski likt lietā iegūtās zināšanas, piedaloties skolas, pilsētas, novada un valsts organizētajos konkursos, semināros u.tml.,

$    ·   par labām, teicamām sekmēm un sasniegumiem – stipendiju;

$    ·   aktīvas mācību stundas ārpus skolas telpām – pagalmā, pilsētas vidē, muzejos, konferencēs, semināros;

$    ·   sporta aktivitātes stadionā un plašajā sporta hallē;

$    ·   izglītojošus, radošus, sportiskus, izklaidējošus, sociālus pasākumus skolas ikdienā;

$    ·   iesaistīties starptautiskā sadraudzības festivālā “Draudzība”, kurā piedalās skolēni no Lietuvas, Igaunijas, Krievijas;

$    ·   skola darbojas “Erasmus+” programmā un Eiropas Parlamenta vēstnieku skolā;

$    ·   iespēju izmantot apmaksātu teorijas daļu autoapmācībā.

 

Priekules vidusskolas absolventi veiksmīgi startē Latvijas augstākās izglītības iestādēs!

 

 

Interešu izglītībā piedāvājam:

$    ·         pierādīt sevi skolēnu pašpārvaldē, skolas avīzē, debašu klubā;

$    ·         dziedāt korī, ansamblī, dejot tautas deju kolektīvā;

$    ·         trenēties basketbolā, volejbolā, novusā un citos sporta veidos plašajā sporta hallē un stadionā;

$    ·         apgūt robotiku.

 

Dokumentu iesniegšana 1.klasē:

Priekulē, Aizputes iela 1, Priekules vidusskolā darbadienās līdz 11. jūnijam (ieskaitot) no plkst.9:00 līdz 13:00

 

Iesniedzamie dokumenti:

$    ·  Vecāku iesniegums

$    ·  Medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u)

$    ·  Izziņa par pirmskolas izglītības programmas apguvi

 

Dokumentu iesniegšana 10.klasē:

 

Priekulē, Aizputes iela 1, Priekules vidusskolā darbadienās līdz 18. jūnijam (ieskaitot) no plkst.9:00 līdz 13:00

 

Iesniedzamie dokumenti:

$    ·         Iesniegums (nepilngadīgajiem skolēniem vecāku iesniegums)

$    ·         Izglītības dokumenti (apliecība par vispārējo pamatizglītību kopija, uzrādot orģinālu)

$    ·         Medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u)

 

 

 

Vairāk informācijas:

$    ·         Skolas mājas lapā www.priekule.edu.lv, facebook

$    ·         Zvanot pa tālruni 63461098

 

 

 

Tulkošanas konkurss “Juvenes Translatores"

 WhatsApp Image 2021-05-13 at 13.54.01                

Vairākus gadus atpakaļ Interneta vietnē izlasīju informāciju par iespēju piedalīties EK rīkotajā tulkošanas konkursā ''Juvenes Translatores”. Tulokošana no latviešu uz angļu valodu. Aprunājoties ar jauniešiem, nolēmām startēt. Pasākumā piedalās pa 1 skolai no katras Eiropas valsts. Mēs bijām to laimīgo skolu starpā, kura tika ielozēta dalībai konkursā. Jā, dalība tiek ielozēta. Startējām ar izciliem panākumiem, saņēmām lieliskas balvas.

Arī šoreiz nolēmu pieteikt savus fantastiskos vidusskolas jauniešus.Protams, nevar jau katru reizi paveikties, mūs šoreiz neielozēja.

 30.oktobrī, saņēmu e-pasta vēstuli no konkursa koordinatores Židres Bakutītes ar piedāvājumu Priekules vidusskolas skolēniem pieredzēt ko līdzīgu "Juvenes Translatores" konkursam. Šī šķita lieliska iespēja audzēkņiem apliecināt savas valodas zināšanas un iegūt balvu, līdzīgi kā lielajā konkursā. Lai īstenotu šo ieceri, tās realizēšanā ļoti vajadzīgs bija skolotāja atbalsts: organizatoriskais darbs skolā. Sarakste turpinājās ar Elizabeti Pičukāni-EK Tulkošanas ģenerāldirektorāta pārstāvi.
Atšķirībā no Eiropas skolām, kas atlasītas oficiālajam konkursam, mūsu skolēni nevarēja tulkot tiešsaistē; viņiem bija jātulko uz papīra. Tulkojamie teksti tika publicēti vietnē 15 minūtes pirms konkursa sākuma. Darbu paveicām, saņēmu vēstuli no E. Pičukānes:

“’Vispirms gribu pateikt, ka man prieks par visiem skolēniem, kuri tulkoja tekstus “Juvenes Translatores” minikonkursā. Esmu pārliecināta, ka skolēnu interese par tulkošanu un tulkojumu kvalitāte lielā mērā ir skolotāju nopelns!”’

Aprīļa beigās tika saņemta balva labākajam tulkotājam, Mūsu skolā šī titula ieguvēja ir erudītā IEVA BĒRZIŅA. (11.kl.). Pārējie skolēni saņēma sertifikātus par dalību Tulkošanas konkursā. Tie ir: Ē. Anīte, M. Augucevičs, A. Brauna, K.Ē. Daukante, M.E. Daukante, E. Erbe, L. Jaškus, A. Jerika, E. Lendele, E. Putniņa, M. Roga, A. Sļepeca, B. Birzniece, M.T. Dūčis, un G. Einis.

“’Ja Jums būtu interese, nākamajā semestrī/mācību gadā labprāt atbrauktu uz Jūsu skolu, lai pastāstītu par tulkotāja profesiju un darbu Eiropas Komisijas Tulkošanas dienestā,”’ tā raksta E. Pičukāne. Ar lielāko prieku piekritu šai idejai, jo mums ir talantīgi un zinoši skolēni.

                                                                                                         Z. Strelēviča.

"Kafija ar speciālistu"

kaf

PIRMDIENA, 2021. GADA 12. APRĪLIS PLKST. PLKST. 18:00 (UTC+03)

"Kafija ar speciālistu"

VAI KĀDREIZ ESI VĒLĒJIES SATIKT, KĀDU NO SAVAS NOZARES SPECIĀLISTIEM?


Tad nepalaid garām iespēju piedalīties Liepājas Universitātes Studentu padomes un “Attīstības

platforma YOU+” veidotajā pasākumā “Kafija ar speciālistu”, kas norisināsies no 12 līdz 23. aprīlim!

No 12. līdz 23. aprīlim ZOOM platformā tiek organizēti 8 pasākumi ar 8 dažādu nozaru speciālistiem. Speciālisti iepazīstinās Tevi ar reāliem pieredzes stāstiem no darba konkrētajā nozarē, kas ļaus Tev labāk izprast sevis izvēlēto nākotnes profesiju. Pieslēdzies un smelies iedvesmu kopā ar mums!

Ja esi jaunietis vecumā no 16 līdz 25 gadiem un vēlies lietderīgi pavadīt laiku iedvesmojošu un panākumus guvušu cilvēku lokā, piesakies https://www.youpluss.lv/kafijaarspecialistu un tiekamies attālināti!

Vairāk informācijas par pasākumu un aicinātajiem speciālistiem sekos @LiepuSP un @Youpluss facebook un instagram kontos!

Pasākumi tiek īstenoti projekta “Jaunatnes Akadēmija” ietvaros.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Priecīgas Lieldienas!

Green Easter Bread Sale 1

Sadarbība un informācija jauniešiem

APTAUJA

Šobrīd īstenojam plānotā Dienvidkurzemes novada teritorijas un Liepājas pilsētas 13 līdz 25 gadus veco jauniešu aptauju, lai noskaidrotu jauniešu vērtējumus par sev pieejamajām iespējām brīvā laika pavadīšanai, izglītībai, darbam un citos aspektos. Vēlamies lūgt arī Tevi piedalīties šajā aptaujā un aizpildīt nelielu aptaujas anketu. Tavi sniegtie vērtējumi ļaus mums kopīgi veidot jauniešiem atbilstošu un atbalstošu vidi mūsu pašvaldībās.

Anketa pieejama šeit: www.ej.uz/jaunapt

Mēs garantējam, ka Tavi sniegtie novērtējumi un viedokļi nebūs pieejami citiem jauniešiem, skolotājiem vai vecākiem. Tos apkopotā veidā izmantos tikai aptaujas veicēji, kuri veiks datu analīzi.
Anketas aizpildīšana aizņems ne vairāk kā 10-15 minūtes Tava laika!
Aptauja tiek veikta projekta “Jaunatnes politikas attīstība Liepājas un Dienvidkurzemes pašvaldībās” ietvaros.
Projektu īsteno biedrība “Attīstības platforma YOU+” sadarbībā ar Aizputes novada jauniešu  “IDEJU MĀJU”.

Projekts “Jaunatnes politikas attīstība Liepājas un Dienvidkurzemes pašvaldībās” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Jau iepriekš paldies Tev liels par anketai veltīto laiku!

Apakškategorijas

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker