Priekules vidusskolā izmantojamā mācību literatūra 2017./18.m.g.

Drukāt
Publicēšanas datums Autors administrācija


Priekules vidusskolā izmantojamā mācību literatūra no 2017./18.m.g. līdz 2019./20.m.g.

Mācību priekšmets

Materiāla autors un nosaukums

Izdevniecība

Piezīmes

 

1. KLASE

   

Latviešu valoda

Zīle. Ābecīte 1.klasei

Zvaigzne ABC

 
 

Andersone G. Zīle. Latviešu valoda 1.klasei: mācību grāmata

Zvaigzne ABC

 
 

Zīle. Latviešu valoda 1.klasei: darba lapas

 

56.programmai

Angļu valoda

Phillips S. Incredible English 1: class book.- 2nd ed.

Oxford University Press

 
 

Phillips S. Incredible English 1: activity book.- 2nd ed.

Oxford University Press

 

Matemātika

Valtasa I. Matemātika 1. klasei 1. un 2. daļa: mācību grāmata

Pētergailis

atjaunotais

variants (ar €)

 

Valtasa I. Matemātika 1. klasei: darba burtnīca, 1., 2., 3., 4. daļa

Pētergailis

3., 4. – 56.programma

Dabaszinības

Arājs R. Izzini pasauli! Dabaszinības 1. klasei: mācību grāmata

Zvaigzne ABC

 
 

Arājs R. Izzini pasauli! Dabaszinību pētījumu burtnīca 1. klasei

Zvaigzne ABC

 

Mūzika

Vilkārse I. Mūzika 1.klasei: mācību grāmata

Zvaigzne ABC

 
 

Vilkārse I. Mūzika 1.klasei. Burtnīca

Zvaigzne ABC

 

Sociālās zinības

Andersone G. Sociālās zinības 1.klasei. 1. un 2. darba burtnīca

Zvaigzne ABC

skolotājai

Ētika

Golubova V. Ētika 1. klasei. Burtnīca

Zvaigzne ABC

 

Kristīgā mācība

Kristīgā mācība 1. klasei: mācību grāmata

Zvaigzne ABC

 
 

Gaile I. Kristīgā mācība 1. klasei: darba burtnīca

Zvaigzne ABC

 
 

2. KLASE  

   

Latviešu valoda

Ptičkina Ā. Zīle. Latviešu valoda 2. klasei, 1.un 2.daļa: mācību grāmata

Zvaigzne ABC

 
 

Zīle. Latviešu valoda 2.klasei: darba lapas, 1. un 2.daļa

Zvaigzne ABC

56.programmai

Angļu valoda

Phillips S. Incredible English 2: class book.- 2nd ed.

Oxford University Press

 
 

Phillips S. Incredible English 2: activity book.- 2nd ed.

Oxford University Press

 

Matemātika

Valtasa I. Matemātika 2. klasei, 1., 2. daļa: mācību grāmata

Pētergailis

atjaunotais

variants (ar €)

 

Valtasa I. Matemātika 2.klasei: darba burtnīca, 1., 2., 3., 4. daļa

 

2.b kl. un 56.programmai

Dabaszinības

Arājs R. Izzini pasauli! Dabaszinības 2. klasei: mācību grāmata

Zvaigzne ABC

 
 

Arājs R. Izzini pasauli! Dabaszinību darba burtnīca 2. klasei

Zvaigzne ABC

 

Mūzika

Vilkārse I. Mūzika 2.klasei: mācību grāmata

Zvaigzne ABC

 
 

Vilkārse I. Mūzika 2.klasei. Burtnīca

Zvaigzne ABC

 

Sociālās zinības

Andersone G. Sociālās zinības 2. klasei, 1. un 2. burtnīca

Zvaigzne ABC

skolotājai

Ētika

Golubova V. Ētika 2. klasei. Burtnīca

Zvaigzne ABC

 

Kristīgā mācība

Kristīgā mācība 2. klasei: mācību grāmata

Zvaigzne ABC

 
 

Gaile I. Kristīgā mācība 2. klasei: darba burtnīca

Zvaigzne ABC

 
 

3. KLASE

   

Latviešu valoda

Ptičkina Ā. Zīle. Latviešu valoda 3. klasei, 1.un 2. daļa: mācību grāmata

Zvaigzne ABC

 
 

Zīle. Latviešu valoda 3.klasei: darba lapas, 1. un 2.daļa

Zvaigzne ABC

56.programmai

Matemātika

Valtasa I. Matemātika 3. klasei, 1., 2. daļa: mācību grāmata.

Pētergailis

 
 

Valtasa I. Matemātika 3.klasei: darba burtnīca, 1., 2.daļa

Pētergailis

56.programmai

Dabaszinības

Arājs R. Izzini pasauli! Dabaszinības 3.klasei: mācību grāmata

Zvaigzne ABC

 
 

Arājs R. Izzini pasauli! Dabaszinību darba burtnīca 3. klasei

Zvaigzne ABC

 

Mūzika

Vilkārse I. Mūzika 3.klasei: mācību grāmata

Zvaigzne ABC

 
 

Vilkārse I. Mūzika 3.klasei. Burtnīca

Zvaigzne ABC

 

Angļu valoda

Phillips S. Incredible English 3: class book.- 2nd ed.

Oxford University Press

 
 

Phillips S. Incredible English 3: activity book.- 2nd ed.

Oxford University Press

 

Sociālās zinības

Andersone G. Sociālās zinības 3. klasei, 1. un 2. burtnīca

Zvaigzne ABC

skolotājai

Ētika

Golubova V. Ētika 3. klasei. Burtnīca

Zvaigzne ABC

 

Kristīgā mācība

Kristīgā mācība 3. klasei: mācību grāmata

Zvaigzne ABC

 
 

Gaile I. Kristīgā mācība 3. klasei: darba burtnīca

Zvaigzne ABC

 
 

4. KLASE

   

Latviešu valoda

Ptičkina Ā. Zīle 4. klasei. Grāmata lasīšanai un domāšanai: mācību grāmata

Zvaigzne ABC

 
 

Ptičkina Ā. Zīle 4. klasei. Valodas gudrību grāmata: mācību grāmata

Zvaigzne ABC

 
 

Zīle 4.klasei. Valodas gudrību grāmata: darba lapas

Zvaigzne ABC

 
 

Zīle 4.klasei. Grāmata lasīšanai un domāšanai: darba lapas

Zvaigzne ABC

 
 

Golubova V. Zīle. Latviešu valoda 4.klasei. Es jau protu: uzdevumu krājums, 1., 2.daļa

Zvaigzne ABC

 

Matemātika

Valtasa I. Matemātika 4.klasei, 1., 2. daļa: mācību grāmata

Pētergailis

 
 

Valtasa I. Matemātika 4.klasei: darba burtnīca

Pētergailis

56.programmai

Dabaszinības

Arājs R. Izzini pasauli! Dabaszinības 4. klasei: mācību grāmata

Zvaigzne ABC

 
 

Arājs R. Izzini pasauli! Dabaszinību darba burtnīca 4. klasei, 1. un 2. daļa

Zvaigzne ABC

 

Mūzika

Vasmanis I. Mūzika 4.klasei: mācību grāmata

Zvaigzne ABC

 
 

Vasmanis I. Mūzika 4.klasei. Burtnīca

Zvaigzne ABC

 

Angļu valoda

Redpath P. Incredible English 4: class book.- 2nd ed.

Oxford University Press

 
 

Redpath P. Incredible English 4: activity book.- 2nd ed.

Oxford University Press

 

Sociālās zinības

Andersone G. Sociālās zinības 4. klasei, 1. un 2. burtnīca

Zvaigzne ABC

skolotājai

 

5. KLASE

   

Latviešu valoda un literatūra

Sālījuma G.Valodas labirinti. Latviešu valoda 5. klasei: mācību grāmata

Zvaigzne ABC

 
 

Sālījuma G. Valodas labirinti. Latviešu valoda 5.klasei: darba lapas

Zvaigzne ABC

 
 

Ābola S. Literatūra 5.klasei 2 daļās: mācību grāmata ar CD, 1. un 2. daļa

Zvaigzne ABC

 

Angļu valoda

Phillips S. Incredible English 5: class book. – 2nd ed.

Oxford University Press

 
 

Phillips S. Incredible English 5: activity book.- 2nd ed.

Oxford University Press

 

Matemātika

France I. Matemātika 5.klasei: mācību grāmata

Lielvārds

 

Mūzika

Vasmanis I. Mūzika 5.klasei: mācību grāmata

Zvaigzne ABC

 
 

Vasmanis I. Mūzika 5.klasei. Burtnīca

Zvaigzne ABC

 

Mājturība un tehnoloģijas

Kulakova M. Mājturība 5.klasei: mācību grāmata

Zvaigzne ABC

 

Informātika

Informātika pamatskolām / V. Vēža red.: 1. daļa: mācību grāmata

Mācību grāmata

 

Sociālās zinības

Rubana I.M. Sociālās zinības 5. klasei: mācību grāmata

RaKa

 
 

Rubana I. M. Sociālās zinības 5. klasei: darba burtnīca

RaKa

 

Dabaszinības

Mežzīle D. Izzini pasauli! Dabaszinības 5. klasei: mācību grāmata

Zvaigzne ABC

 
 

6. KLASE

   

Latviešu valoda un literatūra

Rudzīte A. Valodas labirinti. Latviešu valoda 6. klasei: mācību grāmata

Zvaigzne ABC

 
 

Rudzīte A. Valodas labirinti. Latviešu valoda 6.klasei: darba lapas

Zvaigzne ABC

 
 

Strēle I. Literatūra 6.klasei 2 daļās: mācību grāmata ar CD, 1. un 2.daļa

Zvaigzne ABC

 

 Angļu valoda

Beddall F. Insight: elementary student's book

Oxford University Press

 
 

Haywood K. Insight: elementary workbook

Oxford University Press

 

Krievu valoda

Zdravstvui, eto ja! Krievu valoda 6. klasei: mācību grāmata

Zvaigzne ABC

 
 

Zdravstvui, eto ja! Krievu valoda 6. klasei: darba burtnīca

Zvaigzne ABC

 

Vēsture

Pasaules vēsture pamatskolai,1.: mācību grāmata

Zvaigzne ABC

 
 

Latvijas vēsture pamatskolai 1:

mācību grāmata

Zvaigzne ABC

 
 

Latvijas vēsture pamatskolai.1. Darba burtnīca

Zvaigzne ABC

 

Matemātika

France I. Matemātika 6.klasei: mācību grāmata

Lielvārds

 

Informātika

Informātika pamatskolām / V. Vēža red.: 2. daļa: mācību grāmata

Mācību grāmata

 

Sociālās zinības

Alhimionoks R. Sociālās zinības 6. klasei: mācību grāmata

RaKa

 
 

Alhimionoks R. Sociālās zinības 6.klasei: darba burtnīca

RaKa

 

Dabaszinības

Izzini pasauli! Dabaszinības 6. klasei: mācību grāmata

Zvaigzne ABC

 
 

Jaunais pasaules ģeogrāfijas atlants

Jāņa sēta

Kabinetā

Mūzika

Grauzdiņa I. Mūzika 6.klasei: mācību grāmata

Zvaigzne ABC

 
 

Grauzdiņa I. Mūzika 6.klasei. Burtnīca

Zvaigzne ABC

 

Mājturība un tehnoloģijas

Kulakova M. Mājturība 6.klasei: mācību grāmata

Zvaigzne ABC

 
 

7. KLASE

   

Latviešu valoda un literatūra

Grigus S. Valodas labirinti. Latviešu valoda 7. klasei: mācību grāmata

Zvaigzne ABC

 
 

Zeiļaka B. Valodas labirinti. Latviešu valoda 7.klasei: darba lapas

Zvaigzne ABC

 

Štokmane D. Literatūra 7.klasei: mācību grāmata ar CD, 1.un 2.daļa

Zvaigzne ABC

 

Angļu valoda

Falla T. Solutions: elementary student’s book.- 2nd ed.

Oxford University Press

 
 

Falla T. Solutions: elementary workbook.- 2nd ed.

Oxford University Press

 

Krievu valoda

Zdravstvui, eto ja! Krievu valoda 6. klasei: mācību grāmata

Zvaigzne ABC

Turpina

 

Zdravstvui, eto ja! Krievu valoda 6. klasei: darba burtnīca

Zvaigzne ABC

Turpina

Latvijas un pasaules vēsture

Pasaules vēsture pamatskolai 2: mācību grāmata

Zvaigzne ABC

 
 

Latvijas vēsture pamatskolai 2: mācību grāmata

Zvaigzne ABC

 
 

Latvijas vēsture pamatskolai 2: darba burtnīca

Zvaigzne ABC

 

Matemātika

Lude I. Matemātika 7.klasei: mācību grāmata

Pētergailis

 

Bioloģija

Nagle E. Bioloģija 7.klasei: mācību grāmata

Lielvārds

 

Sociālās zinības

Alhimionoks R. Sociālās zinības 7.klasei: mācību grāmata

RaKa

 
 

Alhimionoks R. Sociālās zinības 7. klasei: darba burtnīca

RaKa

 

Ģeogrāfija

Biseniece A. Kontinentu ģeogrāfija 7. klasei: mācību grāmata

Zvaigzne ABC

 
 

Jaunais pasaules ģeogrāfijas atlants

Jāņa sēta

Kabinetā

Mūzika

Grauzdiņa I. Mūzika 7. klasei: mācību grāmata

Zvaigzne ABC

 

Mājturība un tehnoloģijas

Kulakova M. Mājturība 7.klasei: mācību grāmata

Zvaigzne ABC

 
 

8. KLASE

   

Latviešu valoda un literatūra

Vīduša I. Valodas labirinti. Latviešu valoda 8.klasei: mācību grāmata

Zvaigzne ABC

 
 

Vīduša I. Valodas labirinti. Latviešu valoda 8.klasei: darba lapas

Zvaigzne ABC

 
 

Karpenko I. Literatūra 8.klasei: mācību grāmata ar CD, 1.un 2.daļa

Zvaigzne ABC

 

Angļu valoda

Falla T. Solutions: elementary student’s book

Oxford University Press

Turpina

 

Falla T. Solutions: elementary workbook

Oxford University Press

Turpina

 

Falla T. Solutions: pre-intermediate student’s book.- 2nd ed.

Oxford University Press

 
 

Falla T. Solutions: pre-intermediate workbook.- 2nd ed.

Oxford University Press

 

Krievu valoda

Zdravstvui, eto ja! Krievu valoda 7. klasei: mācību grāmata

Zvaigzne ABC

 

Latvijas un pasaules vēsture

Pasaules vēsture pamatskolai 3: mācību grāmata

Zvaigzne ABC

 
 

Latvijas vēsture pamatskolai 3: mācību grāmata

Zvaigzne ABC

 
 

Latvijas vēsture pamatskolai. 3: darba burtnīca

Zvaigzne ABC

 

Sociālās zinības

Alhimionoks R. Sociālās zinības 8. klasei: mācību grāmata

RaKa

 
 

Alhimionoks R. Sociālās zinības 8. klasei: darba burtnīca

RaKa

 

Matemātika

Lude I. Matemātika 8.klasei: mācību grāmata

Pētergailis

 

Bioloģija

Sausiņa L. Bioloģija 8.klasei. Zooloģija: mācību grāmata

Zvaigzne ABC

 

Ģeogrāfija

Druva-Druvaskalne I. Āzijas un Eiropas ģeogrāfija 8.klasei: mācību grāmata

Zvaigzne ABC

 
 

Jaunais pasaules ģeogrāfijas atlants

Jāņa sēta

Kabinetā

Fizika

Vilks I. Fizika 8.klasei: mācību grāmata

Zvaigzne ABC

 

Ķīmija

Brangule A. Ķīmija 8.klasei: mācību grāmata

Lielvārds

 

Mūzika

Grauzdiņa I. Mūzika 8. klasei: mācību grāmata

Zvaigzne ABC

 

Mājturība un tehnoloģijas

Kulakova M. Mājturība un tehnoloģijas 8.klasei: mācību grāmata

Zvaigzne ABC

 
 

9. KLASE

   

Latviešu valoda un literatūra

Vanaga A. Valodas labirinti. Latviešu valoda 9.klasei: mācību grāmata

Zvaigzne ABC

 
 

Vanaga A. Valodas labirinti. Latviešu valoda 9.klasei: darba lapas

Zvaigzne ABC

 
 

Silova L. Literatūra 9.klasei: mācību grāmata ar CD, 1.un 2.daļa

Zvaigzne ABC

 

Angļu valoda

Falla T. Solutions: pre-intermediate student’s book.- 2nd ed.

Oxford University Press

Turpina

 

Falla T. Solutions: pre-intermediate workbook.- 2nd ed.

Oxford University Press

Turpina

Krievu valoda

Zdravstvui, eto ja! Krievu valoda 8.klasei: mācību grāmata

Zvaigzne ABC

 

Latvijas un pasaules vēsture

Pasaules vēsture pamatskolai 4: mācību grāmata

Zvaigzne ABC

 
 

Latvijas vēsture pamatskolai 4: mācību grāmata

Zvaigzne ABC

 
 

Latvijas vēsture pamatskolai. 4: darba burtnīca

Zvaigzne ABC

 

Sociālās zinības

Alhimionoks R. Sociālās zinības 9. klasei: mācību grāmata

RaKa

 
 

Alhimionoks R. Sociālās zinības 9. klasei: darba burtnīca.

RaKa

 

Matemātika

Lude I. Matemātika 9.klasei: mācību grāmata

Pētergailis

 

Bioloģija

Kusiņa M. Bioloģija 9.klasei. Cilvēks: mācību grāmata

Zvaigzne ABC

 

Ģeogrāfija

Šustere G. Latvijas ģeogrāfija 9.klasei: mācību grāmata

Zvaigzne ABC

 
 

Latvijas ģeogrāfijas atlants

Jāņa Sēta

Kabinetā

Fizika

Vilks I. Fizika 9.klasei: mācību grāmata

Zvaigzne ABC

 

Ķīmija

Brangule A. Ķīmija 9.klasei: mācību grāmata

Lielvārds

 

Mūzika

Grauzdiņa I. Mūzika 9. klasei: mācību grāmata

Zvaigzne ABC

 

Mājturība un tehnoloģijas

Kulakova M. Mājturība un tehnoloģijas 9.klasei: mācību grāmata

Zvaigzne ABC

 
 

10. KLASE

   

Latviešu valoda un literatūra

Urbanoviča I. Latviešu valoda 10.klasei: mācību grāmata

Zvaigzne ABC

 
 

Dubiņa I. Literatūra 10.klasei, 1.un 2.daļa: mācību grāmata

Zvaigzne ABC

 

Angļu valoda

Falla T. Solutions: pre-intermediate student’s book.- 2nd ed.

Oxford University Press

Turpina

 

Falla T. Solutions: pre-intermediate workbook.- 2nd ed.

Oxford University Press

Turpina

 

Falla T. Solutions: intermediate student’s book.- 2nd ed.

Oxford University Press

 
 

Falla T. Solutions: intermediate workbook.- 2nd ed.

Oxford University Press

 

Krievu valoda

Marčenko J. Putj 1. Krievu valoda 10.klasei: mācību grāmata

Zvaigzne ABC

 
 

Marčenko J. Putj 1. Krievu valoda 10. klasei: darba burtnīca  

Zvaigzne ABC

 

Latvijas un pasaules vēsture

Klišāns V. Vēsture vidusskolai: 1.daļa: mācību grāmata

Zvaigzne ABC

 

Matemātika

Slokenberga E. Matemātika 10. klasei: mācību grāmata

Lielvārds

 

Informātika

Veiss K. Informātika vidusskolai 1: mācību grāmata

Zvaigzne ABC

 

Bioloģija

Sausiņa L. Bioloģija vidusskolai, 1., 2. daļa (Nāc!): mācību grāmata

Zvaigzne ABC

 

Ģeogrāfija

Melbārde Z. Pasaules ģeogrāfija vidusskolai, 1. daļa: mācību grāmata

Zvaigzne ABC

 
 

Jaunais pasaules ģeogrāfijas atlants

Jāņa sēta

Kabinetā

Fizika

Šilters Ē. Fizika 10. klasei: mācību grāmata (2013.g.)

Lielvārds

 

Ķīmija

Kaksis Ā. Ķīmija 10.klasei: mācību grāmata

Lielvārds

 

Dabaszinības

Dabaszinības 10.klasei: mācību grāmata

Lielvārds

 

Mūzika

Bugavičute R. Mūzika vidusskolām: mācību grāmata

RaKa

 
 

11. KLASE

   

Latviešu valoda un literatūra

Urbanoviča I. Latviešu valoda 11.klasei: mācību grāmata

Zvaigzne ABC

 
 

Auzāne D. Literatūra 11.klasei: mācību grāmata

Zvaigzne ABC

 

Angļu valoda

Falla T. Solutions: intermediate student’s book.- 2nd ed.

Oxford University Press

Turpina

 

Falla T. Solutions: intermediate workbook.- 2nd ed.

Oxford University Press

Turpina

 

Falla T. Solutions: upper-intermediate student’s book.- 2nd ed.

Oxford University Press

 
 

Falla T. Solutions: upper-intermediate workbook..- 2nd ed.

Oxford University Press

 

Krievu valoda

Marčenko J. Putj 2. Krievu valoda 11. klasei: mācību grāmata

Zvaigzne ABC

 
 

Marčenko J. Putj 2. Krievu valoda 11. klasei: darba burtnīca

Zvaigzne ABC

 

Latvijas un pasaules vēsture

Klišāns V. Vēsture vidusskolai: 2.daļa: mācību grāmata

Zvaigzne ABC

 

Ekonomika

Birzniece J. Ekonomika vidusskolām: mācību grāmata

b/a Turība

 
 

Jorniņa I. Ekonomika vidusskolām: darba burtnīca (2014.)

b/a Turība

 

Matemātika

Slokenberga E. Matemātika 11. klasei: mācību grāmata

Lielvārds

 

Bioloģija

Sausiņa L. Bioloģija vidusskolai, 3.daļa (Nāc!): mācību grāmata

Zvaigzne ABC

 

Ģeogrāfija

Melbārde Z. Pasaules ģeogrāfija vidusskolai, 2. daļa: mācību grāmata

Zvaigzne ABC

 
 

Jaunais pasaules ģeogrāfijas atlants

Jāņa Sēta

Kabinetā

Informātika

Veiss K. Informātika vidusskolai 2. daļa: mācību grāmata

Zvaigzne ABC

 

Fizika

Puķītis P. Fizika 11.klasei (Nāc!): mācību grāmata

Zvaigzne ABC

 

Ķīmija

Kaksis Ā. Ķīmija 11.klasei: mācību grāmata

Lielvārds

 

Dabaszinības

Dabaszinības 11.klasei: mācību grāmata

Lielvārds

 

Mūzika

Bugavičute R. Mūzika vidusskolām: mācību grāmata

RaKa

 

Kulturoloģija

Ērgle A. Kulturoloģija:

mācību grāmata

RaKa

 
 

12. KLASE

   

Latviešu valoda un literatūra

Urbanoviča I. Latviešu valoda 12.klasei: mācību grāmata

Zvaigzne ABC

 
 

Auziņa I. Literatūra 12.klasei: mācību grāmata

Zvaigzne ABC

 

Angļu valoda

Falla T. Solutions: intermediate student’s book.- 2nd ed.

Oxford University Press

Turpina

 

Falla T. Solutions: intermediate workbook.- 2nd ed.

Oxford University Press

Turpina

 

Falla T. Solutions: upper-intermediate student’s book.- 2nd ed.

Oxford University Press

 
 

Falla T. Solutions: upper-intermediate workbook..- 2nd ed.

Oxford University Press

 

Krievu valoda

Marčenko J. Putj 3. Krievu valoda 12. klasei: mācību grāmata

Zvaigzne ABC

 
 

Marčenko J. Putj 3. Krievu valoda 12. klasei: darba burtnīca

Zvaigzne ABC

 

Latvijas un pasaules vēsture

Klišāns V. Vēsture vidusskolai, 3. un 4. daļa: mācību grāmata

Zvaigzne ABC

 

Politika un tiesības

Purēns V. Politika un tiesības: mācību grāmata

RaKa

 

Matemātika

France I. Matemātika 12.klasei: mācību grāmata

Lielvārds

 

Bioloģija

Sausiņa L. Bioloģija vidusskolai, 4. daļa (Nāc!): mācību grāmata

Zvaigzne ABC

 

Fizika

Puķītis P. Fizika 12.klasei (Nāc!): mācību grāmata

Zvaigzne ABC

 

Ķīmija

Kaksis Ā. Ķīmija 12.klasei: mācību grāmata

Lielvārds

 

Kulturoloģija

Ērgle A. Kulturoloģija: mācību grāmata

RaKa

 

Veselības mācība

Rubana I. Veselības mācība vidusskolai, 1. un 2. daļa: mācību grāmata

RaKa

 

Dabaszinības

Dabaszinības 12.klasei: mācību grāmata

Lielvārds

 
2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker