Metodiskajā komisijā "Cilvēks un sabiedrība"

Drukāt
Publicēšanas datums Autors administrācija

Metodiskajā komisijā "Cilvēks un sabiedrība" ir apvienoti vēstures, mājturības un tehnoloģiju, sporta, kultūras vēstures, mūzikas, sociālo zinību, vizuālās mākslas un politikas un tiesību skolotāji.

Metodiskās komisijas vadītāja Agita Rukute - Latvijas un pasaules vēstures skolotāja, politikas un tiesību skolotāja, sociālo zinību skolotāja

  • Kristaps Šteinbergs - mājturības un tehnoloģiju pamati skolotājs zēniem
  • Zane Važa - vizuālās mākslas skolotāja, mājturības un tehnoloģiju pamatu  skolotāja meitenēm
  • Sanita Pīlagere - sporta skolotāja
  • Raitis Feldmanis - sporta skolotājs
  • Anda Šintlere - mūzikas skolotājs
  • Agrita Hanzovska - mūzikas skolotāja
  • Irina Tiesnese - mūzikas skolotāja
2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker