Sociālās un pilsoniskās, veselības un fiziskās aktivitātes, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas mācību joma

Drukāt
Publicēšanas datums Autors administrācija

Sociālās un pilsoniskās, veselības un fiziskās aktivitātes, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas mācību jomā ir apvienoti vēstures, mājturības un tehnoloģiju, sporta, kultūras vēstures, mūzikas, sociālo zinību, vizuālās mākslas un politikas un tiesību priekšmeti.

Mācību jomas vadītāja: Agita Rukute

·        Kristaps Šteinbergs - mājturības un tehnoloģiju pamati skolotājs

·        Sanita Pīlagere - sporta skolotāja

·        Raitis Feldmanis - sporta skolotājs

·        Irina Tiesnese - mūzikas skolotāja

·        Anda Šintlere - mūzikas skolotāja

·        Zane Važa - mājturības un tehnoloģiju pamati, vizuālās mākslas skolotāja

·      Egita Andersone - dizains un tehnoloģijas, vizuālās mākslas skolotāja

·      Raivis Karzons  - programmēšanas, informātikas skolotājs

·      Sanita Pāvila   datorikas, informātikas skolotāja

·      Guna Remese -  dizains un tehnoloģijas, sociālo zinību  skolotāja

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker