1.septembris 2016./2017. m.g.

Foto: Līga Svara

PULKĀ EIMU, PULKĀ TEKU

21. maija agrā rītā, mēs " Prieceles" folkloristi, devāmies uz Saldu uz Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojumu. Pēc iekārtošanās pamatskolas zālē, ceriņzariem rotājušies, sastājāmies gājienam. Katra folkloras kopa nesa savu karogu. Gājienā piedalījās ap tūkstoš pieci simti dalībnieku tautas tērpos un krāšņos ziedu vainagos. Visu sestdienu dalībniekus lutināja brīnišķīgi laika apstākļi un interesanti svētku pasākumi. Koncerts pie mūzikas un mākslas skolas "Laimes pakavs". Radoša interaktīva taka folkloras dalībniekiem. Koncerts "Zvaigžņu deķis". Rotaļu programma "Rotaļu vija Latvijai". Varēja kārtīgi izdancoties danču vakarā, noklausīties stāstus un noskatīties brīvdabas kino.
Svētdienas rīts, saules vīts, sagaidīja visu novadu dalībniekus Saldus Kalnsētas parka estrādē. Lielais novadu koncerts "Dancoj mans kumeliņš dziesmu sedli mugurā, Dziesmu sedli mugurā, kokļu stīgu iemauktiņi" iepriecināja Saldus pilsētas iedzīvotājus un pašus svētku dalībniekus. 
Paldies visiem, kas atbalstīja folkloras kopas dalību šajos skaistajos un neaizmirstamajos kopā būšanas svētkos

Folkloras kopas vadītāja Ruta Oknere.

Starptautiskais Draudzības festivāls Draudzība-50

Starptautiskais Draudzības festivāls.

1965.gadā skolas kolektīvs direktores A.Vilcānes un vēstures skolotājas L.Zēbergas vadībā aizsāka jauku tradīciju-Draudzības festivālu, kur pirmajos svētkos piedalījās delegācijas no Tirvas (Igaunija), Salantu un Skodas vidusskolām (Lietuva).Vēlāk draugu pulks paplašinājās: iesaistījās Gdovas vidusskola (Krievija) un Viveru vidusskola (Baltkrievija).Atsevišķos draudzības svētkos ir piedalījušās arī Krugoļecas pamatskolas(Ukraina) un Tulūzas vidusskolas (Dānija) delegācijas.

Jāsaka, ka dažādiem politiskiem laikiem mainoties, tradīcija ir saglabājusies līdz mūsdienām, un katru gadu festivāla norises vieta mainās.To organizē draugu skolas pēc kārtas. Draudzības festivāls ir lieliska iespēja jauniešiem apmeklēt kaimiņu valstis, iepazīt viņu kultūru un tradīcijas, iegūt jaunus draugus, pārbaudīt praksē krievu un angļu valodas zināšanas,kopīgi sportot, dejot, debatēt...un 3 dienu garumā protams ar godu pārstāvēt savu valsti, savu pilsētu un savu skolu. Protams, ka arī pedagogi ir iesaistīti gan dažādu pasākumu sagatavošanas procesos, gan prezentācijās, gan pedagoģiskajās debatēs.

Šogad festivāls norisinājās Lietuvā Salantu ģimnāzijā -13.-15. maijs.

Pirmajā dienā parasti ierodas sadraudzības skolu delegācijas, un ,dziedot savas valsts himnu, uzvelk karogu mastos valstu karogus - tas ir ļoti emocionāls un svinīgs brīdis visiem.

Skaista bija festivāla atklāšana:bungu skaņas, daudzkrāsaina karogu un tērpu jūra.Festivālam jaukus vēlējumus Latvijas delegācijas vārdā runāja Alīna Ešenvalde un Eduards Cērps.Šajā festivālā tika godināti tie delegāciju skolotāji, kuri kļuvuši jau par veterāniem festivāla gadu laikā, tādējādi ir stiprinājuši un pilveidojuši nacionāli patritisko garu un sadarbību starp dažādu valstu skolām.No Priekules vidusskolas šo goda apbalvojumu saņēma skolotāja Agita Rukute.

Vakara gaitā skolu delegācijas iepazīstas ar savu šefu klasi kopīgos klases vakaros.Īpaši spilgts un daudzkrāsains ir vakara izskaņas Estrādes koncerts, kur uzstājās mūsu skolas deju grupa ar priekšnesumu Dejas evolūcija un lieliskās dziedātājas Līva Cīrule,Alise Dārzniece un Anna Lobova.

Otrajā dienā ir festivāla dalībnieku gājiens tautas tērpos cauri pilsētai, lai vairāku stundu garumā visi kopā prezentētu savas tautas dejas un dziesmas. Tie ir kā mazie dziesmu un deju svētki – krāsaini un emocionāli.Liels pārsteiguma mirklis bija, kad gājienam pievienojās atbraukušie priekulnieki-festivāla fani, urrā!

Neiztrūkstoša svētku sastāvdaļa ir suvenīru tirdziņš, kur katra delegācija tirgo savus suvenīrus, piesaistot vietējos amatniekus un māksliniekus. Paldies Elīnai Girdžunai un Kristinai Jestromskitei par darbošanos ar suvenīru tirdziņā.

Jautro un asprātīgo kluba komanda bija vienkārši lieliska, un jaunieši veiksmīgi tika galā ar dažādiem uzdevumiem, par to liels prieks un lepnums.Un žūrijas pārstāvei skolotājai Valentīnai Remesei bija savs novērojums: skolēni veiksmīgi tika galā ar radošajiem uzdevumiem , jo maz vajadzēja runāt krievu valodā, dažkārt mūs izglābj prakstiskās iemaņas, bet valodas ir jāmācās gan.

Festivālam 50!Tas bija redzams visur, arī vienā no mājas darbiem bija jāsagatavo filmiņa par festivāla vēsturi.Tas nebija viegli, tas bija atbildīgi un interesanti-tā atzina Anna Šiline, Vika Daugina, Kate Rozentāle, jo tika pāršķirstīti neskaitāmi vecie albumi, uzrunāti vecāki, absolventi ..un filmiņa tika samontēta un parādīta.Prezentāciju izskaņā visi svētku dalībnieki tika cienāti ar dzimšanas dienas torti! Vēlreiz paldies visiem atsaucīgajiem cilvēkiem un meitenēm par lielisko darbu un milzu pacietību!

Trešajā festivāla dienā visi devāmies ekskursijā uz Klaipēdas Delfināriju, bet, atgriežoties bija vēl basketbola mači un Jautrie starti. Igaunijas delegācijas skolotāju kolektīvs piešķīra zelta medaļu basketbola spēlēs Annai Šilinei par pašaizliedzīgu, aktīvu un reizē draudzīgu spēli.

Vakara izskaņa bija nedaudz skumīga- tika ienests festivāla karogs, kurš 3 dienas lepni plīvojis blakus nacionālajiem valstu karogiem..

Pasākuma izskaņā jaunieši iestādīja balto ceriņu, kuram līdzi deva pasi “Festivāls”..visi dziedāja festivāla himnu un karogs aizceļoja pie nākošās delegācijas..- šoreiz Krievijas Gdovas vidusskola visus uzaicināja uz festivālu 2017. gada maijā!

Šīs dienas bagātina visus, sekmē pieredzes apgūšanu, rada jaunas idejas un mērķus.

Arī delegāciju skolotājiem notika pedagoģiskā sēde, kurā katru skolu pārstāvji dalījās pieredzē un jauninājumiem izglītības jomā savā valstī, skolā.

Tas ir skolēnu un pedagogu ilgstošs darbs visa mācību gada garumā, lai pavasarī šie svētki var notikt.

Paldies par atbalstu skolas adminstrācijai, Priekules vidusskolas pedagogu kolektīvam,pilsētas pašvaldībai,Priekules novada izglītības darba koordinatorei Agritai Purviņai, Priekules bērnu mākslas un mūzikas skolai, lieliskajiem vecākiem un šoferītim Ivaram Vismanim.

Paldies visai Priekules vidusskolas delegācijai,kura rūpīgi gatavojās šim festivālam un atzinīgi novērtēja savu ieguldīto darbu!

Paldies direktorei I.Tiesnesei un skolotājiem V. Remesei, S.Pīlagerei,A.Hanzovskai,S.Kļaviņai, A.Rukutei par ieguldīto darbu festivāla uzdevumu sagatavošanā un norisē.

Paldies jums!

Festivāls ir svētki draudzībai, pavasarim,mieram, sadarbībai..to nevar izstāstīt..tas ir jāizdzīvo.

Lai jums arī izdodas kādu ideju realizēt dzīvē!

Priekules vidusskolas skolotāja Agita Rukute.

 


 

 

Arī šogad, kā jau katru gadu, kad mācību gads tik pat kā ir beidzies, norisinājās sadraudzības festivāls. Šajā gadā festivāls notika Lietuvā Salantos.

 

Piektdienas pēcpusdienā sākām ceļu uz Salantiem, bet jau pirms izbraukšanas sākās ķibeles, jo tika aizmirstas mājās pases. Robežu šķērsojām veiksmīgi, un pirms Salantiem mūs ar Latvijas karodziņiem sagaidīja daži Salantu delegācijas jaunieši, kuri mūs pavadīja līdz ģimnāzijai. Līdz ar atbraukšanu bija jāuzvelk Latvijas karogs, un tad mums visiem radās pacilātības sajūta, jo varējām skaisti dziedāt Latvijas himnu. Tad jau bija jāsāk gatavoties festivāla atklāšanai. Protams, ka visi jutāmies gandarīti, jo mūsu delegāciju atklāšanā aizstāvēja Alīna un Eduards. Ar to piektdienas vakars nebeidzās, jo gājām skatīties ko festivāla dalībnieki ir sagatavojuši estrādes koncertam. Šajā koncertā mēs ieguvām patīkamas emocijas, jo visi jaunieši uzstājās ļoti labi, protams, ka īpašs prieks mums visiem bija par Līvu, Alisi un Annu, kas skaisti uzstājās dziedot, kā arī prieks par Ediju, Kati, Annu un Kristiānu, kas kārtīgi izdejoja Deju evolūciju. Emocijas tika gūtas jau estrādes koncertā, bet tās palielināja diskotēka.

 

Sestdien no rīta notika jautro asprātīgo klubs, kur katras delegācijas komanda bija sagatavojusi priekšnesumu. Tad šīm komandām vajadzēja veikt dažādus uzdevumus, kas saliedēja gan pašu komandu, gan visus delegācijas dalībniekus. Pēc tam norisinājās tirdziņš, kur tika pārdoti dažādi suvenīri. Pamazām mēs sākām gatavoties gājienam un nacionālajam koncertam, protams, ka sākās jau neliels satraukums, jo bija jāuzstājas pietiekami lielas publikas priekšā. No šī koncerta tika gūtas patriotiskas emocijas, jo uz skatuves tika saprasts, ka mēs aizstāvam savu Latvijas delegāciju. Arī pēc šī koncerta, tā pat kā iepriekšējā vakarā notika diskotēka, bet nu jau visas delegācijas kļuva arvien draudzīgākas.

 

Svētdien visas delegācijas devās ekskursijā uz Klaipēdu, tad jau bija iestājies tāds kā nogurums, bet tas nemainīja nekādas domas par festivālu. Delfinārija apmeklējums bija kā tāda maza atpūtiņa no visiem festivāla pienākumiem. Kad tikām atpakaļ uz Salantu ģimnāziju, norisinājās sporta spēles, gan stafetes, gan basketbols. Latvijas delegācijas komandā bija meitenes, bet basketbola spēle norisinājās bez žēlastības. Bet nu nav jau par ko skumt, ka tika iegūta 4. vieta, jo pieredze jau ir svarīgāka par visu. Pēc kāda laika norisinājās festivāla oficiālais noslēgums, kur tika pasniegtas un arī saņemtas dāvanas. Pēc šī noslēguma sākās diskotēka, kur visi pamazām sāka atvadīties, kaut arī to nemaz negribēja, jo pa šīm trīs dienām bija sadraudzējušies.

 

Pārbraucot mājās visas domas raisījās ap festivālu, jo varēja secināt visus plusus un mīnusus, bet tomēr viss likās ļoti labi, jo festivāla laikā tika gūtas daudz jauku un pozitīvu emociju. Arī vel klasē tika pārrunātas domas par festivālu. No Latvijas delegācijas vairākiem pārstāvjiem šis bija pirmais festivāls, un šie jaunieši jau ar prieku gaida, kad varēs sākt gatavoties nākamajam festivālam, kas notiks Krievijā. Pēc tā var secināt, ka festivāls bija izdevies un visi ir guvuši jaunu pieredzi, emocijas un draugus no Lietuvas, Igaunijas un Krievijas.

 Priekules vsk. 10.kl. skolniece

 Endija Ķervija

 

https://youtu.be/hg28_7lC0Kk

https://youtu.be/gGZKiT8lo0I

https://youtu.be/LSz0or1ltZk

https://youtu.be/McToqWt6msc

https://youtu.be/mLm4htnw0mg

https://youtu.be/l3Kng0TVAcM

https://youtu.be/TpSrMcWHOQM

https://youtu.be/idcdc5Mio1I
  

 

Foto: Vika Daugina (9.klase)

Foto Endija Ķervija.

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker