Olimpiskā diena (bildes)

Meža dienas 2015

Meža dienas.

Jau otro gadu Priekules vidusskola piedalās Latvijas Pašvaldību savienības

organizētā Meža attīstības fonda finansētā projektā „ Latvijas iedzīvotāji kopā

2. septembrī Priekules vidusskolā notika šī projekta realizācija. Vidusskolas

audzēkņiem bija iespēja vienu dienu mācīties „ Meža skolā”, darboties 18 radošajās

darbnīcās, kurās varēja pārbaudīt savas zināšanas meža dzīvnieku pēdu noteikšanā,

ūdensdzīvnieku, koku sugu, putnu un meža dzīvnieku balsu atpazīšanā, iepazīt

aizsargājamos un indīgos augus, dažādas tējas, noskaidrot, kuri ir 2015. gada

dzīvnieki, krāsot dziju ar dažādiem dabas materiāliem, pārbaudīt savas zināšanas

atkritumu šķirošanā. Meža taksatora J. Jaunzemja vadībā skolēni guva ieskatu meža

uzmērīšanā, klūdziņpinējs L.Jaunzemis palīdzēja saprast, kā kārklus var izmantot

skaistu pītu trauku veidošanā, Dienvidkurzemes meža pakalpojuma centra pārstāvju

U. Šenberga,V. Rutkastes un A. Velveres vadībā iepazinās ar dažādām meža

veltēm, kuras drīkstēja degustēt, uzzināt atbildes uz dažādiem jautājumiem par

medībām, kā arī jebkurš interesents varēja izmēģināt roku šaušanas prasmē.

Dienas noslēgumā pēc čaklas darbošanās Cūkmens, kurš, kamēr mēs mācījāmies, bija

pārbaudījis, cik labi aug iepriekšējā mācību gada septembrī par projekta naudu

iegādātie bērziņi, pēc dažu kontroljautājumu uzdošanas secināja, ka visas klases ir

nopelnījušas pateicības par Meža skolas absolvēšanu.

Projekta ietvaros skolas parka teritorijā tika sākta veidota lapene - „Zaļā klase”, uz

kuru vedīs baskāju taka. Paldies par atbalstu projekta tapšanā Z/S „Ābeļnieki”

īpašniekam V.Kadaģim, mājturības skolotājam K.Šteinbergam par lapenes izveidi,

vidusskolēniem O.Ozolam un D.Juškinam, kā arī Priekules novada pašvaldības

pārstāvjiem J.Kaucim un E.Rubezim par palīdzību un Priekules vidusskolas

skolotājiem par radošo darbnīcu vadīšanu, skolas tehniskajiem darbiniekiem, kuri bija

iesaistīti šī projekta realizācijā.

Priekules vsk.direktores vietniece:A.Ešenvalde

Mācību gada noslēgums

Festivāla bildes

Bildes no Festivāla Igaunijā

 

Talka

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker