16_03_2022_skolas_padomes_protokols

Drukāt
Publicēšanas datums Autors administrācija

Priekules vidusskolas Skolas padomes sēdes

                                                                                               Protokols Nr. 2

Priekulē, 2022.gada 16. martā

Sēdē piedalās:

Priekules vidusskolas direktore Sandra Grosberga

Priekules vidusskolas direktores vietniece Sanita Pāvila

Priekules vidusskolas direktores vietniece Rita Ceriņa

Skolēnu vecāku pārstāvji Diāna Ļaudupa, Sanita Kalnišķe, Aivita Brūvere-Bauže, Jolanta Jesaulkova, Linda Gūža, Dace Gailīte, Agnese Šteina

Skolēnu domes pārstave: Jana Matule

Sēdi sāk plkst.18 00, slēdz plkst.20 30

Darba kārtība:

      1.      Diagnosticējošo pārbaudes darbu analīze 3.,6. klasēs, eksāmeni 9.,11.,12.klasēs.

      2.      Epidemioloģiskie noteikumi skolā.

      3.      Interešu izglītības aktualitātes.

      4.      Projekta “Latvijas skolas somas”aktivitātes.

      5.      Sejas maskas lietošanas noteikumi 1.-3.klasei.  

      6.      Izlaidumi 9. un 12.klasēs.

m   7.      Priekules vidusskolas vērtību noteikšana.

      8.      Vecāku dežūras Popielas pasākumā 1.04.2022.

      9.      Dažādi.

Direktore S. Grosberga uzrunā klātesošos. Ir gandarījums, ka sēde var notikt klātienē.

Skolas padomes priekšsēdētāja Diāna Ļaudupa aicina klātesošos iepazīstināt ar sevi.

1.      Diagnosticējošo pārbaudes darbu analīze 3.,6. klasēs. Ziņojumu sniedz direktora vietniece S. Pāvila. Vidējais līmenis 50-70 % . Pēc brīvlaika notiks darbu analīze klasēs.

1.-8..,10.,11. klasēs mācību gads beidzas 31.05.2022. 9.klasei 14.06.2022.Līdz šim datumam var labot gada vērtējumus.

11. klase pirmo gadu kārto optimālo līmeņa eksāmenus.Nelielā skolēna skaita dēļ, tiek veidoti apvienotie eksāmeni.10. un 11. klases skolēni var uzlabot gada vērtējumus.

Mainās izlaiduma datumi, tie būs pēc 14.06. 2022.

               10.klasei būs 4 eksāmeni-latviešu valoda, matemātika, angļu vai krievu valoda, Latvijas vēsture. 12. klase  angļu valodu nolika, vēl jākārto visiem latviešu valodu, matemātiku, dažiem biologiju, ķīmiju.

3.  Epidemioloģiskie noteikumi. Ziņo S. Pāvila.

Šonedēļ gaidāmi jauni paštesti. Tiks veikti 2 paštesti nedēļā līdz 01.04. Laboratorijas testi nebūs jāveic.

Tika veikta aptauja 9. klases skolēniem par mācību turpināšanu Priekules vidusskolā. Rezultāti ir dažādi. Piedāvās 2 grozus, stājoties 10. klasē.

Informācija par projektu pie sk. Dzintara. Izveidota programma par futbola apmācību 5-8 gadu meitenēm.Reizi nedēļā būs treniņš. Vajadzīgi 30 dalībnieki. Būs nepieciešama reģistrācija.Tiek demonstrēta reklāmas filma.

4.  Direktores vietniece Rita Ceriņa par interešu izglītības aktivitātēm. Skolā notiek dažādi pulciņi: dejas, kori, ansambļi, sports, avīze. Projekta “Skolas soma”ietvarostiek apmeklētas teātra izrādes Liepājā.

Vecāki izsaka priekšlikumu-ārpusstundu nodarbībām- attīstīt matemātiku.

Priekules vidusskolas direktore S. Grosberga informē, ja skolēni izrāda interesi par kādu priekšmetu, tie tiek nodarbināti pie mūsu skolotājiem.Notiek dažādas aktivitātes, skolēni apmeklē nodarbības. Liela nozīme ir vecāku atbalstam.

Sk.A. Rukute informē, ka uzsākot nodarbības 6. klasei, izveidojās interesanta situācija: skolēniem radās interese par vēsturi. Tas bija rādītājs, ka nepieciešams interešu izglītības pulciņš.Skolotāja rakstīs programmu.. Ierosinātāji-paši skolēni.

Skolas padomes priešsēdētāja Diāna Ļaudupa jautā- kur palicis basiens? S. Grosberga atbild- jautājums tiek skaņots Dienvidkurzemes pašvaldībā.

Diāna Ļaudupa informē, ka skolēniem trūkst vietas, kur pavadīt laiku līdz autobusam vai ierodoties skolā no rīta .

Priekules vidusskolas direktore S. Grosberga atbild, ka 2022. gada budžetā atvēlēti 13 00 EUR jauniešu telpas izveidei. Iespējams, ka situācija tiks atrisināta.

Direktores vietniece Rita Ceriņa informē, ka Skolēnu dome pieteikusies projektam ar iespēju iegūt finansējumu 1000 EUR.

Vecāki jautā:Vai ir iespēja skolēniem hallē spēlēt tenisu, novasu brīva laikā? Kas ir plānots iegadāties jauniešu telpai?

Priekules vidusskolas direktore S. Grosberga atbild, ka arī mēbeles paredzēts iegādāties.

                 5.   Skolas padome nolemj noteikt, ka 1.-3. klases skolēni mācību telpas var nelietot sejas maskas.

                 6.   Izlaidumi Priekules vidusskolā notiek 18. Jūnijā 9.a, 9.b klasēm (plkst 12 00 un 14 00), pasākums 12. Klasei         plkst 16 00.

7. Priekules viduskolas direktore S. Grosberga – skolā mēs mācām tikumus, ieradumus, tolerance u.c. Vērtības, kas liek aizdomāties, kā mēs ikdiena sadarbojamies. Ir svarīgi zināt vērtības, ar kurām skolai strādāt.Līdz 2024. gadam ir vīzija, uz ko tiecamies.Kādas ir mūsu skolas vērtības?Aicinu Skolas padomi izvirzīt 3 vērtības.Katrs saņem lapu ar vērtībām.Lūdz atrast 3 nozīmīgākās.Dalībnieki tiek sadalīti grupās, kur jānosaka grupas vērtības.Katra grupa nosauc savu izvēli.

Skolas padome par skolas vērtībām nobalso un nosaka: atbalsts, mērķtiecība, cieņa.

8.  Vecāki atbalsta dežūras Popielas pasakumā 1.04.2022., ja tas notiks.Pagaidām no skolēnu puses nav aktivitāte, lai pasākums notiktu.

9. Priekules vidusskolas sociālais pedagogs I. Bīmane infomē, ka strādā ar skolēniem no sociālā riska ģimenēm.Attālināto mācību laikā ieguvām zināšanas, taču radās varianti, ka daļa skolēni nepieslēdzas stundām.Viena daļa nepieslēdzas apzināti, neapmeklēja stundas. Pedagogi zvanīja, mudināja mācīties.Radās psiholoģiska problēma, neslēdz kameras, jo negrib rādīt istabu, kauns par to.

Priekules vidusskolas direktore runā par brīvpusdienām. 6. Klases vairāki skolēni atsakās. Skolas mājas lapā ir sadaļa, kur redzama ēdienkarte.Ēdiens atkārtojas 1 reizi 2 nedēļās.Vecāki ierosina padomāt par servēšanu, ja bērns neēd mērci, to vajadzētu ieliet kopējā traukā.Ja skolēns negrib izmantot brīvpusdienas, vecākiem jāuzraksta iesniegums.

Lēmumi:

     1.      Atļaut 1.-3.klases skolēniem mācību telpās nelietot sejas maskas.

     2.      Savienojot skolēnu domes, skolotāju kolektīva un vecāku izvirzītās vērtības, tiek noteiktas skolas vērtības:

atbalsts, mērķtiecība,cieņa.

    3.      Ja notiks popielas pasākums 1.04.2022., tiks nodrošinātas vecāku dežūras.

    4.      Skolotājam mērķtiecīgi jāplāno savas konsultācijas.

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker