18_10_22 Skolas padomes sēdes protokols

Drukāt
Publicēšanas datums Autors administrācija

Priekules vidusskolas Skolas padomes sēdes

                                                                                               Protokols Nr. 1

Priekulē, 2022.gada 18. oktobrī

Sēdē piedalās:

Priekules vidusskolas direktores vietnieks Uldis Kalns

Priekules vidusskolas direktores vietniece Rita Ceriņa

Priekules vidusskolas skolotāji – Agita Rukute, Lāsma Skudiķe, Agita Zuļģe, Raitis Feldmanis

Skolēnu vecāku pārstāvji: Diāna Ļaudupa, Līga Svara, Sanita Kalnišķe, Indra Ivanova, Lolita Šneidere, Inga Berķe, Simona Kraveca, Jolanta Jesaulkova, Agnese Šteina

Sēdi sāk plkst.18 00, slēdz plkst.20 00

Darba kārtība:

      1.      Skolas Padomes priekšsēdētāja ievēlēšana

      2.      Par izmaiņām skolas normatīvajos dokumentos

      3.      Centralizēto eksāmenu vidējie radītāji

      4.      Metodiskais darbs Priekules vidusskolā

      5.      Ēdināšanas jautājums  

      6.      Interešu izglītība, aktivitātes, konkursi, pasākumi.

      7.      Agita Rukute

      8.      Raitis Feldmanis

      9.      Vārds vecākiem.

Uldis Kalns sveic visus klātesošos, iepazīstina ar sevi.

Tiek atklāts pirmais sēdes punkts. Par Skolas Padomes priekšsēdētāju tiek izvirzītas divas kandidatūras- Līga Svara un Diāna Ļaudupa. Balsošanas kārtībā tiek ievēlēta Līga Svara. Vietniece – Diāna Ļaudupa.

Par izmaiņām skolas normatīvajos dokumentos:

$1·        Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības izmaiņas (2 nedēļu laikā drīkst labot, nv nozīme)

$1·        Kavējuma kartības uzskaites izmaiņas (ārsta zīme atgriežoties skolā1. dienā, auto skolas apmeklējums)

Uldis Kalns iepazīstina ar pagājušā mācību gada vidējiem vērtējumiem Centralizētajos eksāmenos valstī, novadā un Priekules vidusskolas kontekstā.

$1·        Vecāki tiek informēti par centralizēto eksāmenu kartību un norisi

$1·        Par izmaiņām diagnosticējošajos darbos – 3. un 6. klasei.

  Uldis Kalns informē par metodiķi Rimu Riekstu un metodiskā darba gaitām, aktivitāšu plānu.

Ar šo nedēļu arī 7.-12. klašu skolēniem ir iespēja iegādāties kompleksās pusdienas, veicot līdzmaksājumu 1,75 eiro par dienu, piesakoties audzinātājai. Pārējo daļu sedz Dienvidkurzemes pašvaldība. Ēdināšanu nodrošina - kafejnīca Ikars.

Rita Ceriņa informē, ka pavasarī tika iesniegtas 19 interešu programmas Izglītības pārvaldei, visas tika apstiprinātās. Darbojas dažādās jomās – mūzika, sports, dabas pētnieki, dejotāji, folkora utt.

R. Ceriņa iepazīstina ar aktīvajiem konkursiem, kur skola ņēmusi dalību un aktivitātēm pasākumiem. Aicina vecākus sastādīt dežūru sarakstu 4. novembra ballītei skolā par godu 5. un 10. klašu iesvētību nedēļas noslēgumam.

Agita Rukute informē par akciju Labo darbu nedēļa, skolēnu un skolotāju aktivitātēm tajā. Informē par Pasaules Lielāko mācību stundu .

Informatīva informācija par Eiropas Parlamenta vēstnieku skolu un aktivitātēm. Skolas jaunieši piedalās atklāšanas pasākumā Rīgā, Nacionālajā bibliotēkā.

Raitis Felmanis izstāsta par skolas sporta aktivitāšu plānu un piedāvājumiem šajā mācību gadā.

Diāna Ļaudupa prezentē apkopotu informāciju no vecākiem par pozitīvajiem un negatīvajiem aspektiem:

+ atzinīgi tiek novērtēti ieraksti e-klasē par stundas tēmu un sasniedzamo rezultātu.

Lūdz iespēju izskatīt iespēju, ka skapīšu tiktu salaboti vai nodrošināti ar slēgšanas funkciju.

Vecāki aicina veidot saprotamus konsultāciju laikus, komunicēt un pieņemt bērnus.

Vecāki izsaka priekšlikumu-mājas darbiem dizainā un tehnoloģijās pievienot video linku, lai audzēkņi var strādāt pilnvērtīgāk.

Lēmumi:

     1.      Skolas Padomes priekšsēdētāja ir Līga Svara

     2.      Atbalstīt 4. novembra ballīti

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker