Skolēnu domes darba plāns

Priekules vidusskola

Ārpusstundu pasākumu plāns 2022./2023.m.g.

N.p.k.

Pasākums

Laiks

Atbildīgie

1.

1.septembris, Zinību diena

1. septembris

R. Ceriņa

2.

“Latvijas skolas soma” – Radošā apvienība TEĀTRI UN ES. BALTAIS LĀCIS-SUPERZVAIGZNE

15. septembris

R. Ceriņa

3.

Projekta “Kontakts” uzsākšana. Skolēnu domes pirmā tikšanās

15. septembris

R. Ceriņa

4.

Dzejas dienas

22. septembris

R. Ceriņa

5.

Audzinātāju MK sanāksme

27. septembris

R. Ceriņa

6.

Konkurss “Mans zeme skaistā”

septembrī

Klašu audzin.

7.

Skolotāju diena

30. septembris

Skolēnu dome/ R. Ceriņa

8.

Labo darbu nedēļa

3.-7. oktobris

R. Ceriņa, A. Rukute, kl. audz.

9.

Kopīga fotografēšanās

12. oktobris

Kl. audz.

10.

“Latvijas skolas soma” – Izrāde Liepājas teātrī “Purva bridējs ugunī” - vidusskolai

13. oktobris

R. Ceriņa

11.

Latvijas skolas soma” – Izrāde Liepājas leļļu teātrī “Haralds un pīle” 5. klasei

18. oktobris

R. Ceriņa

12.

Latvijas skolas soma” – muzeja un lekcijas apmeklējums Liepājā “Pie Hoijeres kundzes…”. 4.klases

19. oktobris

R. Ceriņa

13.

Karjeras nedēļa

10. – 14. oktobris

Klašu audzin.

14.

5.kl. iesvētības

31. – 4. oktobris

6. kl., J. Tiškus, A. Zuļģe

15.

10.kl. iesvētības

31. – 4. oktobris

11. kl., I. Andersone

16.

Skolēnu domes prezidenta vēlēšanas

21. oktobris

Skolēnu dome, R. Ceriņa

17.

Audzinātāju MK sanāksme

25. oktobris

R. Ceriņa

18.

Rudens ballīte

4. novembris

Skolēnu dome/R. Ceriņa

19.

Projekts “Kontakts” realizācija - konkurss

 novembris

R.Ceriņa, Skolēnu dome

20

“Latvijas skolas soma” – Izrāde Liepājas leļļu teātrī “Dauka. Labie jautājumi”. 6. un 7. klases

8. novembris

Klašu audzinātāji, R. Ceriņa

21.

Mārtiņdienas tirdziņš

10. novembris

Klašu audzinātājas

22.

Lāčplēša diena

Atceres gājiens pie Tornīša, svecīšu nolikšana

11. novembris

A. Rukute, R.Ceriņa, Sākumskolas audzin

23.

“Latvijas skolas soma” – Izrāde “Kur pazuda saimnieks?”, Lielais Dzintars. 8. un 9. klase

16. novembris

R. Ceriņa, klašu audzinātāji

24.

Latvijas republikas proklamēšanas diena, 1.-12. kl.

17. novembris

Skolēnu dome, Interešu izglītības pedagogi

25.

Audzinātāju MK sanāksme– 5., 10.kl. adaptācija

22. novembris

R. Ceriņa

26.

Adventes vainaga iedegšana skolā, rūķu nedēļa

decembris

R.Ceriņa, kl. audz.

27.

Piparkūku cepšana, Ziemassvētku pasts

decembris

G. Remese, kl. audz.

28.

Projekts “Kontakts” realizācija

 decembris

R.Ceriņa, Skolēnu dome

29.

Ziemassvētku pasākums 1.-4. kl. pie

       decembris

R. Ceriņa, kl. audz.

30.

Ziemassvētku pasākums  5.-12.klasēm

decembris

R. Ceriņa

31.

Liecību izdošana, skolas līnija

23. decembris

S. Grosberga, U. Kalns, R. Ceriņa

32.

Mācību ekskursijas, teātra apmeklējumi, tematiskie klases pasākumi

 

Kl. audz.

33.

Audzinātāju MK sanāksme

janvāris

R. Ceriņa

34.

“Latvijas Skolas soma”

janvāris

R. Ceriņa

35.

Barikāžu aizstāvju atceres diena

janvāris

R. Ceriņa

36.

Projekts “Kontakts” noslēgums un pasākums

 janvāris

R.Ceriņa, Skolēnu dome

37.

Ēnu diena

februāris

L. Sokolovska

38.

Skolēnu domes projektu mācības

februāris

Skolēnu dome, R. Ceriņa

39.

Valentīna dienas aktivitātes 1.-12. klasei

februāris

Klašu audzinātāji

40.

Skatuves runas konkurss Priekules vidusskolā

februāris

A. Zuļģe

41.

Mācību ekskursijas, teātra apmeklējumi, tematiskie klases pasākumi

 

Kl. audz.

42.

Audzinātāju MK sanāksme

februāris

R. Ceriņa

43.

Deju kolektīva skate

marts

L. Sokolovska

44.

Lekcija vecākiem, pedagogiem

marts

R. Ceriņa

45.

Erudīts 5.-9. klase

marts

R. Ceriņa

46.

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

marts

R. Ceriņa

47.

Mācību ekskursijas, teātra apmeklējumi, tematiskie klases pasākumi

marts

Kl. audz.

48.

Vecāku kopsapulce

marts

R. Ceriņa, U. Kalns

49.

Audzinātāju MK sanāksme

marts

R. Ceriņa

50.

Joku diena

aprīlis

M. Šeflere

51.

Lieldienas

aprīlis

R. Ceriņa, Skolēnu dome

52.

Lielā talka

aprīlis

kl. audz.

53.

Olimpiskā nedēļa

aprīlis

R. Ceriņa, S. Pīlagere, R. Feldmanis

54.

Mācību ekskursijas, teātra apmeklējumi, tematiskie klases pasākumi

aprīlis

Kl. audz.

55.

Audzinātāju MK sanāksme

aprīlis

R. Ceriņa

56.

1. un 4. maija svinības

aprīlis

R. Ceriņa

57.

Ģimenes dienai veltīts pasākums

maijs

R. Ceriņa

58.

Eiropas diena

maijs

A. Rukute

59.

Pēdējais zvans

maijs

S. Pīlagere, I. Andersone, R. Ceriņa

60.

Svinīga skolas līnija 1.-12.kl.

maijs

S. Grosberga, U. Kalns, R. Ceriņa

61.

Labo un teicamo skolēnu sveikšana - ekskursija

 jūnijs

S. Grosberga

62.

Izlaidums 9.kl.

 jūnijs

I. Andersone, A. Rukute, S. Avotiņa, S. Pīlagere

63.

Mācību ekskursijas

jūnijs

kl. audz.

64.

Izlaidums 12.kl.

 jūnijs

 

 Direktores vietniece audzināšanas jomā:                                                                             /R. Ceriņa/

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker