Skolēnu domes darba plāns

Priekules vidusskolas

Skolēnu domes darba plāns

2018./2019. mācību gads

Mēnesis

Plānotās darbības, pasākumi

Septembris

Skolēnu domes sēdes

Skolēnu domes vadītāja kandidatūras un vēlēšanas

Darba plāna mācību gadam izveide un apstiprināšana

Pasākumi – dzejas dienas skolā, ziedu izstāde

Oktobris

Skolēnu domes sēdes

Labo darbu nedēļa – sakopt Lāčplēša ordeņa kavaliera kapa vietu Nodegu kapos

Skolas dekorācijas uz Valsts svētkiem

Novembris

Skolēnu domes sēdes

Latvijas kontūras aizpildīšanas ideja – kā apceļojām savu dzimto zemi 2018. gadā.

Pasākumi – Mārtiņdienas tirgus, 11. novembra un 18. novembra pasākumi (gan skolā, gan pilsētā)

Programmas „Latvijas skolas soma” pasākums

Decembris

Skolēnu domes sēdes

Labdarības tirdziņš Priekules kultūras namā (palīdzam radošajās darbnīcās, organizatoriskās lietās)

Skolas dekorācijas decembra mēnesī

Adventes vainaga iedegšana un rūķošanās skolā.

Pasākumi – Ziemassvētku koncerts 1.-4. klase (organizēt radošās darbnīcas), Ziemassvētku koncerts 5.-12. klase

Janvāris

Skolēnu domes sēdes

Barikāžu aizstāvju atceres diena

Februāris

Skolēnu domes sēdes

Pasākumi – Valentīndiena (10. klase)

Akcija „Viena diena bez telefona – aktivitātes starpbrīžos

Marts

Skolēnu domes sēdes

Pasākumi - Koncerts Priekules pilsētai

Akcija „Viena diena bez telefona – aktivitātes starpbrīžos

Aprīlis

Skolēnu domes sēdes

Lielā Talka – skolas apkārtnes sakopšana

Pozitīvo emociju šovs „Popiela”

Lieldienu pasākums 1.-4. klašu skolēniem (sadarbība ar Skolas padomes vecākiem)

Skolēnu domes sadraudzības pasākums Kuldīgā

Maijs

Skolēnu domes sēdes

Starptautisks sadraudzības festivāls „Draudzība” Igaunijā, Tirva (Latvija, Lietuva, Igaunija, Krievija)

Mācību gada noslēgums

Skolēnu domes noslēguma pasākums – 2 dienu pārgājiens gar jūru (Jūrmalciems – Liepāja)

Priekules vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā Sanita Pāvila

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker