Mācības par NVO un to darbību/ attīstību Latvijā

Mācības par NVO un to darbību/ attīstību Latvijā
Attīstības platforma YOU+ ir nevalstiska organizācija, kuras mērķis ir nodrošināt nepieciešamo vidi ikvienam izzināt gribošam jaunietim augt, attīstīties un sevi pilnveidot. 
Laikā no 2022. gada 20. maija līdz 22. maijam viesu namā Ventas Skrundā notika trīs dienu jauniešu- Skolēnu domes dalībnieku un atbalsta personu- skolotāju klātienes seminārs.
Priekules vidusskolas Skolēnu domes komandu pārstāvēja – Elizabete Minka (7.klase), Alise Pāvila (7. klase), mācis Gailītis (6.klase), Marta Samsonova (6.klase), Līga Hūna (8.klase), Dāvis Berķis (10.klase) un Maija Pinkovska (6. klase), kā atbalsta persona līdzi devās Skolēnu domes atbalsta persona – Rita Ceriņa. Apmācībās satikās Vaiņodes, Aizputes un Priekules vidusskolas jaunieši. 
Komanda trīs dienu laikā piedalījās mentoru vadītās nodarbībās, izvērtēja situācija NVO jomā savā bijušajā novadā, strādāja komandās pie jaunu ideju radīšanās, kā arī meklēja risinājumus idejas realizēšanai caur ne tikai projekta radīšanu, bet arī projektu realizācijas iespējām. Projekta noslēguma dienā varējām klausīties un redzēt idejas par Sporta svētkiem Vaiņodē, Zaļumballi Priekulē, Sporta dienu Aizputē un sakoptu pludmali un tās teritoriju "Pižuks pa svaigo."
Lielākais paldies šo apmācību projektu ideju autoriem un realizētājiem - Andrim Kāpostam un Ancei Tīmanei par profesionalitāti, atvērtību un iniciatīvu ideju radīšanai, kā ari lieliski noorganizēto apmācību vidi. 

Galeriju skatīt šeit>>>


“Pulkā eimu, pulkā teku”

Sestdien, 21. maijā, Liepājā “Līvas ciema svētku” laikā uz mazās skatuves notika arī 38.  Latvijas Bērnu un jauniešu folkloras kopu nacionālais festivāls “Pulkā eimu, pulkā teku”.

Liepājā pulcējās aptuveni 800 dalībnieku no visas Latvijas. Viņu vidū bija arī kolektīvi no Dienvidkurzemes novada un mūsu Priekules vidusskolas folklora skopa "Priecele", vadītāja Marika Šeflere.

Galeriju skatīt šeit >>>

Latvijas čempionāts novusā jauniešiem

novuss

Sveicam un lepojamies!
21.maijā Durbē notika Latvijas čempionāts jauniešiem novusā.
Izcili veicās Priekules vidusskolas skolēniem!!!
Kadetu grupā
1. vieta - Mārcis Krols
2.vieta - Roberts Ralfs Daizis
3.vieta - Kārlis Niedols
Jauniešu grupā:
1. vieta Gabriella Svara
2. vieta Roberts Roga
Malači visi!
Paldies aktīvajam sporta skolotājam Raitim Feldmanim!

9.klases pēdējam zvanam gatavots video no 8.klases 2022.gads

Uzņemšana 10.klasē

 

UZŅEMŠANA 10.KLASĒ Priekules Vidusskolā 20. JŪNIJĀ

Uz priekšu, ne soli atpakaļ!” – skolas devīze vēsta saglabāt ikvienā no mums nepārtrauktu attīstību un gājumu uz priekšu, paralēli akceptējot, ka dzīve arī piespēlē pauzes un izaicinājuma situācijas, tādēļ vienmēr atrast sevī spēku izaugsmei.

* SKOLAS MISIJA: sekmēt ikviena skolēna iespējas mācīties, kļūt par konkurētspējīgu, brīvu, atbildīgu personību.
* SKOLAS VĒRTĪBAS: atbalsts, mērķtiecība, cieņa.
* Skolas stiprās puses, mācību priekšmeti:
ģeogrāfija tiek izvirzīta kā viens no līdera priekšmetiem;
* pēdējo 4 gadu laikā ir sasniegti augsti rezultāti ģeogrāfijas
valsts un LU JĢS olimpiādēs;
* angļu valodā, latviešu valodā ir iegūtas godalgotas vietas
starpnovadu olimpiādēs (vidusskolu grupā) ar iespēju startēt
valsts olimpiādē;
 * lepojamies ar spēcīgu STEM jomas bloku.
* Ārpusstundu darbs:
* skatuves un mūsdienu dejas, koris, ansamblis, sporta
segments, folklora, avīze SOLUTIONS, kura tika atzīta par
vienu no labākajām skolu avīzēm Latvijā, dabas pētnieki un
jauno satiksmes dalībnieku skola;
* Priekules vidusskola ir ieguvusi ERASMUS+ programmas
akreditāciju. Skolai ir daudzu gadu ERASMUS+ pieredze gan
pedagoģiskā personāla mobilitātēs, gan skolēnu apmaiņas
projektos. Esam lepni par dalību FLEX programmā. Skolotāji ir
realizējuši vairākus projektus eTwinning vietnē. Veiksmīgi
startējot READING CIRCLE projektā, vienas klases skolēniem ir
iespēja gada laikā izlasīt 8 grāmatas angļu valodā. 2
vidusskolas skolēni un 1 skolotājs, projekta ietvaros ieguva
iespēju mācīties DEBATE LEADER skolā un ieguva sertifikātus;
* No 2018. gada godam nes arī EPVS nosaukumu;
* Skolēnu domē ir aptuveni 20 jaunieši, kuri ik gadu pulcējas, lai
kopīgi veidotu savu skolas komandu, strādātu un iesaistītos
risināt sadzīves problēmas, aktīvi veidotu pasākumus un koptu
tradīcijas.
GAIDĪSIM JŪS MŪSU VIDUSSKOLĀ!

Apakškategorijas

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker