Zinību diena

Lūdzam Zinību dienas pasākuma laikā ievērot valstī noteiktos epidemioloģiskos drošības pasākumus COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. 2.-11. klašu skolēni klašu telpā ierodas bez vecākiem.

Zinību diena

Mācību grāmatu izsniegšana 2020./2021. m.g.

Mācību grāmatas 2020./21.mācību gadam izsniegs

$·      1.- 4. klašu skolēniem klašu audzinātājas. 

$·      5.-12.klašu skolēniem skolas bibliotēkā no plkst. 9:00 līdz 13:00:

ü5., 6.kl. –24. augustā un no 27.augusta;

ü7., 8.kl. –25. augustā un no 27. augusta;

ü9.-12.kl. – no 26. augusta.

Lai grāmatas saņemtu, ir jābūt nodotām iepriekšējā mācību gada grāmatām!

Saņemot grāmatas skolas bibliotēkā, jāievēro sociālā distancēšanās!

Uzņemšana Priekules vidusskolas 10.klasē

Dokumentu pieņešana, iestājoties Priekules vidusskolas 10.klasē, notiks

līdz 15.augustam!

10.klase uzņemšana1

Paldies par darbu šajā mācību gadā!

Pēcpārbaudījumu grafiks 1.06.-12.06.

Pēcpārbaudījumu grafiks 2020

Skolēni, kuriem noteikts pagarinātais mācību gads, saņems par to informāciju e-klasē 29.maijā.

Konsultācijas notiks klātienē Priekules vidusskolā.

Papildu mācību pasākumi (konsultācijas) un pēcpārbaudījumi izglītojamam mācību gada beigās ir obligāti mācību priekšmetos, kuros mācību sasniegumu vērtējums neatbilst mācību priekšmeta standartā noteiktajiem sasniedzamajiem rezultātiem vai gada vērtējums ir zemāks par četrām ballēm, vai gada vērtējums nav saņemts (Ministru kabineta noteikumi Nr.149 no 28.02.2012.).

Apakškategorijas

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker