ROBO HUB digitālais mācību līdzeklis robotikā.

Laika posmā no 10.maija līdz 27.maijam Priekules vidusskolā tika aprobēts digitālais mācību līdzeklis robotikā, kuru izstrādājusi robotikas skola ROBO HUB. Skolēniem nodarbības ļoti patika.

Katrā nodarbībā bija teorētiskā, konstruēšanas, programmēšanas un interaktīvo uzdevumu daļa. Nodarbībās skolēni pēc shēmas konstruēja vienkāršus inženiertehnisku risinājumu modeļus. Pārbaudīja modeļu funkcionalitāti, veica novērojumus, salīdzināja rezultātus un izdarīja secinājumus. Skolēni apguva lasīt un izveidot vienkāršus vārdiski un ar blokshēmu pierakstītus algoritmus.

Robotika ir nozares, kas visā pasaulē attīstās ļoti strauji, tāpēc arī interese par šīm jomām ir neizsīkstoša.

Nodarbības vadīja pasniedzēja Mārīte Laugale.

es

Vakance-krievu valodas skolotājs

Priekules vidusskola no 2021. gada 1. septembra aicina darbā 4. - 12. klašu krievu valodas skolotāju

Darba apraksts

Priekules vidusskola no 2021. gada 1. septembra aicina darbā 4. - 12. klašu krievu valodas skolotāju

(32 stundas nedēļā) uz nenoteiktu  laiku. Samaksa par  likmi (30 stundas) 810 EUR.

Prasības:

· Izglītība saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 569 no 11.09.2018.  “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”

· Labas komunikatīvās prasmes

Pieteikšanās:

· CV sūtīt uz e - pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. līdz 2021. gada 30. augustam

· Priekules vidusskolas adrese: Aizputes iela 1 ,Priekule, Priekules novads, LV - 3434

·  Kontaktpersona – Irina Tiesnese, tālrunis informācijai 26671920 vai 29227734

Eiropas Parlamenta vēstnieku skola

Cienījamie Eiropas Parlamenta vēstnieki!
Šis mācību gads iesākās ar cerībām, ka varam atriezties ierastajā ritmā. Diemžēl pēc pozitīvā un iedvesmojošā programmas atklāšanas pasākuma septembrī, visai drīz pandēmija atgrieza mūs uz pesimistiskā scenārija sliedēm. Lai arī cik sarežģītā situācijā esam pavadījuši visu šo gadu, varam būt gandarīti un lepni, ka paveikts neiedomājami daudz.
Varam droši apgalvot, ka Eiropā šobrīd tik populārais jēdziens “izturētspēja/noturīgums” (resilience) EP Vēstnieku skolu kopienai nav tikai vārds, bet rīcības princips. Esam pierādījuši, kā tas darbojas dzīvē.

Šī mācību gada laikā ir daudz veiksmes stāstu un jaunieguvumu Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu projektā, par ko īpaši pateicamies arī Priekules vidusskolai:
·EP Vēstnieku skolu tīklam pievienojušās 17 jaunas skolas, kurās turpmāk darbosies vēstnieku komanda un izpratne par Eiropā un Latvijā notiekošajiem procesiem kļūs daudzveidīgāka un dziļāka. Kopumā jau piecu gadu garumā Latvijā darbojas Eiropas Parlamenta (EP) Vēstnieku skolas: 75 skolas, ap 1000 skolotāju un 35 000 skolēnu brīvprātīgi izglīto un iesaista vienaudžus un sabiedrību diskusijās par Latvijai būtiskiem ES jautājumiem, mazina aizspriedumus, stiprinot eiropeisko identitāti.
·Uzsākts jauns izglītojošs trīs gadu cikls par parlamentāro demokrātiju. Šogad fokusā bija demokrātijas svarīgākās institūcijas – parlaments, izpildvara, tiesu sistēma. Nākamgad turpinām ar pilsoniskuma tēmu.
·EP vēstnieki skolēni – tikās tiešsaistē ar valsts augstākajām amatpersonām – Egilu Levitu, Edgaru Rinkēviču, Sanitu Osipovu, Juri Jansonu, Vitu Tēraudu
·Programmas dalībniekus uzrunājušas LR Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece un LR Saeimas priekšsēdētājas biedre Inese Lībiņa-Egnere
·Jaunieši ar pedagogu atbalstu izstrādājuši izcilus projektus Kā tu izstāstītu vienaudžiem, kas ir parlamentārā demokrātija?
·Online Atklātās stundas, kurās piedalījušies Eiropas Parlamenta deputāti, iedvesmojot un bagātinot jauniešus ar zināšanām par Latviju Eiropā un Eiropu Latvijā
·Mācības tiešsaistes režīmā ir būtiski uzlabojušas digitālās prasmes skolās. Tas palīdz arī EP Vēstnieku skolu programmu bagātināt. Arī Euroscola kļuvusi digitāla.
·Tiešsaistē organizētas izzinošas un izklaidējošas Eiropas dienas svinības
·Sarīkoti reģionālie demokrātijas semināri ar skolotāju labās prakses piemēriem un kontaktu dibināšanai jauniešiem
·Saturīgāka ir kļuvusi EP Vēstnieku skolu (20+) Eiropas Parlaments Latvijā | Facebook vietne – kur priecājamies lasīt par skolu aktivitātēm un dalāmies ar vērtīgu informāciju, kas noder mācībās.
·Skolas ražīgi ir dalījušās ar savu pieredzi One Drive un aktivitāšu sarakstā.
·Veiksmīgi uzsākta programma EP Vēstnieku skolu absolventiem – EP Vēstnieku Alumni.
Esat pastrādājuši ražīgi un radoši! Mācību gada laikā īstenotas dažādas aktivitātes, nostiprinot zināšanas par ES un iegūstot jaunas. ES politikas izzinātas gan no vēsturiskā, gan mūsdienu skatījuma. Priecājamies, ka jaunieši bijuši ļoti aktīvi informācijas izvietošanā sociālajos mēdijos - Jums ir ar ko lepoties un jūs darāt vērtīgu darbu izglītojot sabiedrību un vienaudžus par Latvijas iespējām Eiropas Savienībā! Lielisks sniegums, spītējot pandēmijas ierobežojumiem!
Paldies visiem skolotājiem, īpaši Agitai Rukutei, un skolēniem par paveikto!
Aicinām arī turpmāk izmantot Eiropas Parlamenta biroja Latvijā atbalstu.
Jolanta Bogustova 

inline 3   inline 4

Skolēnu uzņemšana 2021./2022. m.g.

Logo lielais

2021./2022. mācību gadā

 

Priekules vidusskola uzņem skolēnus

 

 

1. klasē

      ·  Pamatizglītības programmā kods 21011111

      ·   Speciālās pamatizglītības programmā izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem kods 21015611

     ·   Speciālās pamatizglītības programmā izglītojamiem ar valodas traucējumiem kods 21015511

 

 

10. klasē

·   Vispārējās vidējās izglītības programmā kods 31016011

·    Obligātie mācību priekšmeti- 10.-11.klasē ir: latviešu valoda, krievu valoda, angļu valoda, matemātika, programmēšana, vēsture un sociālās zinātnes, literatūra, fizika, ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija, sports un veselība, uzņēmējdarbības pamati, projektu darbs;

$    ·   12. klasē jāizvēlas trīs kursi no pieciem piedāvātiem (latviešu valoda un literatūra, svešvaloda, matemātika, programmēšana, bioloģija), kurus apgūs padziļināti;

      ·   izvēles kursi – ievads policijas darbā, uzņēmējdarbība.

 

 

 

Mācību procesā piedāvājam:

$    ·   zinošus, radošus, interesantus, modernus, ieinteresētus pedagogus;

$    ·   kabinetus, kas aprīkoti ar interaktīvajām tehnoloģijām (matemātika, fizika, ķīmija, bioloģija, vēsture, angļu valoda, latviešu valoda, ekonomika un ģeogrāfija);

$    ·   iespēju praktiski likt lietā iegūtās zināšanas, piedaloties skolas, pilsētas, novada un valsts organizētajos konkursos, semināros u.tml.,

$    ·   par labām, teicamām sekmēm un sasniegumiem – stipendiju;

$    ·   aktīvas mācību stundas ārpus skolas telpām – pagalmā, pilsētas vidē, muzejos, konferencēs, semināros;

$    ·   sporta aktivitātes stadionā un plašajā sporta hallē;

$    ·   izglītojošus, radošus, sportiskus, izklaidējošus, sociālus pasākumus skolas ikdienā;

$    ·   iesaistīties starptautiskā sadraudzības festivālā “Draudzība”, kurā piedalās skolēni no Lietuvas, Igaunijas, Krievijas;

$    ·   skola darbojas “Erasmus+” programmā un Eiropas Parlamenta vēstnieku skolā;

$    ·   iespēju izmantot apmaksātu teorijas daļu autoapmācībā.

 

Priekules vidusskolas absolventi veiksmīgi startē Latvijas augstākās izglītības iestādēs!

 

 

Interešu izglītībā piedāvājam:

$    ·         pierādīt sevi skolēnu pašpārvaldē, skolas avīzē, debašu klubā;

$    ·         dziedāt korī, ansamblī, dejot tautas deju kolektīvā;

$    ·         trenēties basketbolā, volejbolā, novusā un citos sporta veidos plašajā sporta hallē un stadionā;

$    ·         apgūt robotiku.

 

Dokumentu iesniegšana 1.klasē:

Priekulē, Aizputes iela 1, Priekules vidusskolā darbadienās līdz 11. jūnijam (ieskaitot) no plkst.9:00 līdz 13:00

 

Iesniedzamie dokumenti:

$    ·  Vecāku iesniegums

$    ·  Medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u)

$    ·  Izziņa par pirmskolas izglītības programmas apguvi

 

Dokumentu iesniegšana 10.klasē:

 

Priekulē, Aizputes iela 1, Priekules vidusskolā darbadienās līdz 18. jūnijam (ieskaitot) no plkst.9:00 līdz 13:00

 

Iesniedzamie dokumenti:

$    ·         Iesniegums (nepilngadīgajiem skolēniem vecāku iesniegums)

$    ·         Izglītības dokumenti (apliecība par vispārējo pamatizglītību kopija, uzrādot orģinālu)

$    ·         Medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u)

 

 

 

Vairāk informācijas:

$    ·         Skolas mājas lapā www.priekule.edu.lv, facebook

$    ·         Zvanot pa tālruni 63461098

 

 

 

Tulkošanas konkurss “Juvenes Translatores"

 WhatsApp Image 2021-05-13 at 13.54.01                

Vairākus gadus atpakaļ Interneta vietnē izlasīju informāciju par iespēju piedalīties EK rīkotajā tulkošanas konkursā ''Juvenes Translatores”. Tulokošana no latviešu uz angļu valodu. Aprunājoties ar jauniešiem, nolēmām startēt. Pasākumā piedalās pa 1 skolai no katras Eiropas valsts. Mēs bijām to laimīgo skolu starpā, kura tika ielozēta dalībai konkursā. Jā, dalība tiek ielozēta. Startējām ar izciliem panākumiem, saņēmām lieliskas balvas.

Arī šoreiz nolēmu pieteikt savus fantastiskos vidusskolas jauniešus.Protams, nevar jau katru reizi paveikties, mūs šoreiz neielozēja.

 30.oktobrī, saņēmu e-pasta vēstuli no konkursa koordinatores Židres Bakutītes ar piedāvājumu Priekules vidusskolas skolēniem pieredzēt ko līdzīgu "Juvenes Translatores" konkursam. Šī šķita lieliska iespēja audzēkņiem apliecināt savas valodas zināšanas un iegūt balvu, līdzīgi kā lielajā konkursā. Lai īstenotu šo ieceri, tās realizēšanā ļoti vajadzīgs bija skolotāja atbalsts: organizatoriskais darbs skolā. Sarakste turpinājās ar Elizabeti Pičukāni-EK Tulkošanas ģenerāldirektorāta pārstāvi.
Atšķirībā no Eiropas skolām, kas atlasītas oficiālajam konkursam, mūsu skolēni nevarēja tulkot tiešsaistē; viņiem bija jātulko uz papīra. Tulkojamie teksti tika publicēti vietnē 15 minūtes pirms konkursa sākuma. Darbu paveicām, saņēmu vēstuli no E. Pičukānes:

“’Vispirms gribu pateikt, ka man prieks par visiem skolēniem, kuri tulkoja tekstus “Juvenes Translatores” minikonkursā. Esmu pārliecināta, ka skolēnu interese par tulkošanu un tulkojumu kvalitāte lielā mērā ir skolotāju nopelns!”’

Aprīļa beigās tika saņemta balva labākajam tulkotājam, Mūsu skolā šī titula ieguvēja ir erudītā IEVA BĒRZIŅA. (11.kl.). Pārējie skolēni saņēma sertifikātus par dalību Tulkošanas konkursā. Tie ir: Ē. Anīte, M. Augucevičs, A. Brauna, K.Ē. Daukante, M.E. Daukante, E. Erbe, L. Jaškus, A. Jerika, E. Lendele, E. Putniņa, M. Roga, A. Sļepeca, B. Birzniece, M.T. Dūčis, un G. Einis.

“’Ja Jums būtu interese, nākamajā semestrī/mācību gadā labprāt atbrauktu uz Jūsu skolu, lai pastāstītu par tulkotāja profesiju un darbu Eiropas Komisijas Tulkošanas dienestā,”’ tā raksta E. Pičukāne. Ar lielāko prieku piekritu šai idejai, jo mums ir talantīgi un zinoši skolēni.

                                                                                                         Z. Strelēviča.

Apakškategorijas

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker