Karjeras atbalsta pasākums "Esi sportisks"

Karjeras projekta pasākums - Atrunas vai panākumi

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 20. novembrī  9.-12. klašu skolēni piedalījās pasākumā “Atrunas vai panākumi”, kurš notika  Priekules vidusskolā, izaugsmes trenera vadībā. Viņu vadībā jaunieši  pārrunāja nepieciešamās cilvēkprasmes veiksmīgai karjeras attīstībai un panākumu gūšanai. Ar metodikas “Karjeras māja” palīdzību, skolēni guva zināšanas un pilnveidoja izpratni diskutējot par tēmu -  Ko nozīmē un ietver  karjera, un kas jāzina, lai karjeras izvēle būtu pietuvināta katra indivīda personībai. Ar interaktīvas metodikas – “Atrunas vai panākumi” palīdzību jaunieši  izzināja sevi, apguva komunikācijas prasmes, sekmēja emocionālās inteliģences attīstību, attīstīja sadarbības prasmes, pilnveidoja analītiskās prasmes, rosināja vēlmi uzņemties atbildību par savu dzīvi. Nodarbības laikā grupās tika noskaidroti pamatprincipi - Kāpēc labi cilvēki zaudē vai cieš neveiksmi? Kāpēc ir tik grūti pieņemt sev pareizo lēmumu? 10.-12.klašu skolēniem nodarbības laikā tika piedāvāts komunikācijas treniņš “Augļu tirgus”, kurā jaunieši iesaistījās ar lielu interesi.

Pasākumā noslēgumā bija novērtēšanas darbs un atgriezeniskā saite par paveikto.

Pedagogs karjeras konsultants 

Liene Sokolovska

Profesiju karuselis 2018.g 30.maijā

es logo karjera    

30. maijā sākumskolnieki devās mācību ekskursijā pa Priekules uzņēmumiem un iestādēm. Izglītojamie tika sadalīti grupās un katra grupa noteiktā kārtībā apmeklēja dārzniecību „Astilbe”, kultūras namu, autoservisu un veikalu „Kvanta”, kurpniekdarbnīcu, lauksaimniecības konsultanti pilsētas domē, bibliotēku, pastu, ciemojās pie audējas Rokdarbnīcā. Katrā no darba vietām izglītojamie varēja iepazīties ar darba vidi un profesijām: dārznieks, kultūras iestādes vadītājs, automehāniķis, pārdevējs, kurpnieks, audējs, konsultants, bibliotekārs, pasta operators, pastnieks. Labākai profesijas iepazīšanai pie dārznieka, l/s konsultantes un audējas izglītojamie varēja izpildīt uzdevumus vai atminēt uzdotos jautājumus un saņemt balviņas. Paldies visiem atsaucīgajiem darba devējiem un izturīgajiem ceļotājiem!

Ilze Krugale.

Es pats

proj bild

Es pats

28. un 29. martā 10. – 12. klašu izglītojamiem projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras atbalsta nodarbības. Projekta „Dari Latvijai” personiskās izaugsmes treneres Ingas Bites vadībā izglītojamie veica savas personības izpēti, pielietojot atbilstošas metodikas. Izglītojamie mācījās pilnveidot saskarsmes prasmes un noteikt savas vēlmes, mērķus un uzdevumus dzīvē, noteikt savu atbilstību profesionālajai ievirzei un citas karjeras vadības prasmes. Pasākuma noslēgumā tiks veikts katra izglītojamā personības izpētes apkopojums mērķtiecīgai karjeras izvēlei.

Es – savas karjeras veidotājs

proj bild

Es – savas karjeras veidotājs

2. martā 5. – 9. klašu izglītojamiem projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros notika karjeras atbalsta nodarbības, kuras vadīja biedrības „Radošuma pils” personīgās izaugsmes treneri.

Katrai klašu grupai tika izmantoti attiecīgajam vecumposmam atbilstošs pielāgots materiāls, kā arī mācīšanās un pašizziņas metodes. Pamatā tika izmantotas spēļu, radošās domāšanas, koučinga spēcīgo jautājumu, vizualizācijas, drāmas elementu un sadarbības grupā metodes. Šo daudzveidīgo interaktīvo metožu pielietošanas mērķis bija sniegt skolēniem priekšstatu, kā pašiem plānot savu karjeru un tās izaugsmi. Izglītojamiem bija arī iespēja iepazīt personīgās izaugsmes trenera profesiju.

 

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker